Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Stypendia zagraniczne dla młodych doktorów
22.02.2005
Stypendia zagraniczne przyznawane są młodym polskim uczonym, którzy nie przebywali jeszcze po doktoracie na długoterminowym stażu zagranicznym, aby umożliwić im pobyt (od 6 do 12 miesięcy) w najlepszych ośrodkach naukowych świata.


O stypendium mogą ubiegać się naukowcy, którzy nie przekroczyli 35. roku życia, (lub 37 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych), posiadają stopień doktora i zatrudnieni są w krajowej szkole wyższej, placówce naukowej PAN lub w instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych. Kandydaci oceniani są na podstawie dotychczasowego dorobku naukowego oraz przedstawionego planu pracy, jaki zamierzają realizować w zagranicznym ośrodku. Istotnym kryterium przyznania stypendium jest ranga naukowa wybranego ośrodka. Średnia wysokość stypendiów odpowiada wysokości stypendiów typu postdoc, przyznawanych osobom o podobnych kwalifikacjach w wybranym przez kandydata ośrodku i wynosi od 2200-3000 euro miesięcznie (lub jej równowartość w innej walucie) w zależności od miejsca odbywania stażu. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ponadto pokrywa koszty podróży stypendysty i współmałżonka, jeśli zamierza on przebywać ze stypendystą co najmniej przez 6 miesięcy, oraz koszty ubezpieczenia stypendysty w czasie pobytu za granicą, Będzie także wypłacać dodatek rodzinny w wysokości 500 euro miesięcznie stypendystom pozostającym w związku małżeńskim. Począwszy od 2004 r., na mocy porozumienia między Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej a Polsko-Amerykańską Komisją ds. Nauki i Technologii, jedno ze stypendiów finansowane jest z niewykorzystanych środków funduszu "Maria Skłodowska-Curie Joint Fund II". Stypendium to, noszące imię Marii Skłodowskiej-Curie, przeznaczone jest dla kandydata z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych lub technicznych na odbycie stażu w wyróżniającym się ośrodku naukowym w Stanach Zjednoczonych. W 2005 r. w ramach programu stypendiów zagranicznych można również ubiegać się o stypendia na prowadzenie badań naukowych w zakresie studiów nad problematyką polską w School of Slavonic and East European Studies University College London (SSEES) lub też badań związanych z problematyką europejską w European University Institute we Florencji.

Szczegółowe informacje:www.fnp.org.pl
KOMENTARZE
news

<Sierpień 2021>

pnwtśrczptsbnd
26
27
28
Pomiar pH próbek farmaceutycznych
2021-07-28 do 2021-09-29
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Newsletter