Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Stypendia z dziedziny chemii dla doktorantów
01.03.2005
Zrzeszenie Przemysłu Chemicznego (Verband der Chemischen Industrie) wspiera młodych naukowców przyznając stypendia z dziedziny chemii dla doktorantów z krajów członkowskich Unii Europejskiej.


Termin składania wniosków do tegorocznej edycji stypendiów upływa 1 kwietnia 2005 r. Kandydaci muszą posiadać obywatelstwo jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej. O stypendia mogą ubiegać się absolwenci, którzy ukończyli studia z bardzo dobrymi wynikami i obecnie zamierzają rozpocząć pracę doktorską w dziedzinie chemii w placówce naukowo-badawczej lub na uniwersytecie. Wniosek o przyznanie stypendium powinien być wniesiony przez promotora w terminie do 3 miesięcy po rozpoczęciu pracy doktorskiej. Stypendyści otrzymują stypendium w wysokości 1250 euro miesięcznie. Dodatkowo mogą otrzymać do 1000 euro rocznie na literaturę naukową oraz udział w konferencjach odbywających się w Europie. Całkowity czas trwanie stypendium wynosi 2 lata. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.vci.de

KOMENTARZE
news

<Sierpień 2021>

pnwtśrczptsbnd
26
27
28
Pomiar pH próbek farmaceutycznych
2021-07-28 do 2021-09-29
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Newsletter