Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Stypendia krajowe dla młodych naukowców
20.09.2004
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyznaje co roku w drodze konkursu około 100 stypendiów dla młodych naukowców w wieku do 30 lat, (lub 32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych), posiadających dorobek naukowy udokumentowany publikacjami.

O stypendium mogą ubiegać się naukowcy, którzy są pracownikami lub doktorantami w krajowych szkołach wyższych, placówkach PAN lub w instytucjach, których jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych. Roczne stypendia można obecnie przedłużyć na rok następny po dokonaniu oceny rezultatów uzyskanych przez stypendystę w pierwszym roku. Termin składania wniosków o stypendia FNP na rok 2005 upływa 31 października 2004. Informacje o stypendiach dostępne są u koordynatora programu, p. Ewy Śliwowskiej, tel. 845 95 25, e-mail: ewa.sliwowska@fnp.org.pl.
KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2022>

pnwtśrczptsbnd
30
31
Packaging [R]evolution
2022-05-31 do 2022-05-31
Packaging Innovations
2022-05-31 do 2022-06-01
1
2
3
4
5
6
8
Beauty Innovations 2022
2022-06-08 do 2022-06-09
10
11
12
14
16
17
18
19
24
25
26
27
28
30
2
3
Newsletter