Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Stypendia krajowe dla młodych naukowców
20.09.2004
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyznaje co roku w drodze konkursu około 100 stypendiów dla młodych naukowców w wieku do 30 lat, (lub 32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych), posiadających dorobek naukowy udokumentowany publikacjami.

O stypendium mogą ubiegać się naukowcy, którzy są pracownikami lub doktorantami w krajowych szkołach wyższych, placówkach PAN lub w instytucjach, których jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych. Roczne stypendia można obecnie przedłużyć na rok następny po dokonaniu oceny rezultatów uzyskanych przez stypendystę w pierwszym roku. Termin składania wniosków o stypendia FNP na rok 2005 upływa 31 października 2004. Informacje o stypendiach dostępne są u koordynatora programu, p. Ewy Śliwowskiej, tel. 845 95 25, e-mail: ewa.sliwowska@fnp.org.pl.
KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2021>

pnwtśrczptsbnd
1
3
5
6
9
Packaging [R]evolution
2021-06-09 do 2021-06-09
10
11
12
13
15
16
VIII KONGRES POLSKA CHEMIA 2021
2021-06-16 do 2021-06-16
EUROBIOTECH Online 2021
2021-06-16 do 2021-06-16
17
Beauty Innovations 2021 ONLINE
2021-06-17 do 2021-06-18
19
GENialne terapie
2021-06-19 do 2021-06-19
20
LNE ONE DAY
2021-06-20 do 2021-06-20
21
22
23
25
26
27
29
Korzyści z automatycznego ważenia
2021-06-29 do 2021-06-30
PHARM Connect Congress 2021
2021-06-29 do 2021-06-30
30
1
3
4
Newsletter