Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Stypendia FNP na stypendia konferencyjne
08.04.2004
30 kwietnia br. upływa termin składania wniosków w edycji wiosennej konkursu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na stypendia konferencyjne, dzięki którym można uzyskać dofinansowanie udziału w zagranicznych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych.


O stypendium mogą ubiegać się osoby, które zamierzają wygłosić na konferencji referat, komunikat, lub przedstawić plakat, jednocześnie zaś mają udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie odpowiadającej tematycznie konferencji. Muszą one być pracownikami lub doktorantami w krajowej szkole wyższej lub w instytucji, w której celach statutowych jest prowadzenie badań naukowych. Stypendium przeznaczone jest wyłącznie dla obywateli polskich, w wieku do 40 lat, a może być wykorzystane na dofinansowanie kosztów podróży, opłat konferencyjnych, zakwaterowania bądź wyżywienia w czasie konferencji. Regulamin konkursu. Wniosek o stypendium konferencyjne. Procedurą konkursową związaną z przyznawaniem stypendiów konferencyjnych FNP zajmuje się Towarzystwo Naukowe Warszawskie. FNP sugeruje, aby wnioski przesyłać do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego pocztą, gdyż w związku z odbywającym się w Warszawie w dn. 27-30 kwietnia br. Europejskim Szczytem Ekonomicznym i wprowadzeniem ograniczeń ruchu, dostęp do siedziby TNW w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 będzie niemożliwy. Kontakt: Towarzystwo Naukowe Warszawskie Pałac Staszica ul. Nowy Świat 72, pok. 06 (parter) 00-330 Warszawa tel.: (22) 657 27 18, tel/fax: (22) 657 28 26, e-mail: sekretariat@tnw.waw.pl.
KOMENTARZE
Newsletter