Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Stypendia EMBO
18.05.2004
Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (EMBO - European Molecular Biology Organisation) funduje stypendia długoterminowe ("Long-term Fellowships" - LTF) dla doktorów biologii.


Zainteresowane osoby z maksymalnie czteroletnim doświadczeniem w pracy naukowej (możliwe są wyjątki takie jak urlop wychowawczy) mogą ubiegać się o stypendium 12- lub 24-miesięczne. Celem jest zdobycie praktyki poprzez zaawansowane dokształcanie. Stypendia obejmują koszty podróży oraz koszty pobytu stypendysty i jego rodziny. Budżet EMBO pochodzi z państw należących do EMBC ("European Molecular Biology Conference"). Stypendia są przyznawane gdy:
  • stypendysta pochodzi z kraju należącego do EMBC i stara się o pracę w laboratorium instytucji kraju należącego do EMBC
  • stypendysta pochodzi z kraju nienależącego do EMBC i zamierza pracować w laboratorium instytucji kraju należącego do EMBC
  • stypendysta opuszcza kraj należący do EMBC i stara się o pracę w laboratorium instytucji kraju nienależącego do EMBC
  • Termin składania wniosków upływa 15 sierpnia 2004 r. Szczegółowe informacje: www.embo.org/fellowships i http://www.embo.org/fellowships/fellow_guide.html Kontakt: Liselott Ahlgren EMBO Tel: +49-6221-8891116 Faks: +49-6221-8891215 e-mail: Liselott.Ahlgren@embo.org
    KOMENTARZE
    Newsletter