Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Studentki z Łodzi badają nową formę kolchicyny – substancji o działaniu przeciwzapalnym
Studentki z Łodzi badają nową formę kolchicyny – substancji o działaniu przeciwzapalnym

Celem projektu „Kolchicyna zamknięta w nanocząsteczkach do potencjalnego zastosowania w hamowaniu stanu zapalnego towarzyszącego chorobom o różnej etiologii”, realizowanego przez studentki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego w ramach Science Hub UŁ, jest przygotowanie kolchicyny, substancji o działaniu przeciwzapalnym, w nowej formie, zamkniętej w polimerowych nanocząsteczkach, a także przebadanie preparatu pod względem fizykochemicznym i biologicznym. Opiekunem projektu jest dr hab. Agnieszka Krupa, prof. UŁ, a partnerem Centrum Weterynaryjne Jacka Szulca.

Fot. Science Hub UŁ 

Kolchicyna w formie niezwiązanej jest już stosowana do zmniejszania intensywności stanu zapalnego towarzyszącego niektórym zespołom chorobowym, np. dnie moczanowej, jednakże terapia jest obarczona uciążliwymi skutkami ubocznymi. 

Przebieg badań 

W pierwszym, zakończonym etapie badań studentka Martyna Nowicka scharakteryzowała preparat pod względem fizykochemicznym, określając jego stabilność i uwalnianie się kolchicyny z nanocząsteczek,  a także biologicznym, wykluczając cytotoksyczność preparatu wobec komórek eukariotycznych. Uzyskane wyniki zostały zaprezentowane na XXVII Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w formie doniesienia plakatowego. W trwającym obecnie drugim etapie badań studentka Maja Krupa wykonuje analizę mikroskopową preparatów cienkowarstwowych tkanek myszy w celu określenia biodystrybucji preparatu w organizmie oraz wykonuje oznaczenia markerów uszkodzeń wątroby i nerek w surowicach myszy eksponowanych na działanie badanego preparatu.  

Współpraca z Centrum Weterynaryjnym Jacka Szulca

Centrum Weterynaryjne Jacka Szulca specjalizuje się w najwyższej jakości diagnostyce chorób zwierząt o różnej etiologii. W klinice wykonywane są zabiegi chirurgiczne i wdrażane różne metody leczenia, a stan zapalny towarzyszy wszystkim chorobom niezależnie od przyczyn. Pani doktor Katarzyna Szulc, jako autorytet w dziedzinie diagnozowania i leczenia chorób zwierząt, pełni w projekcie rolę eksperta, który ocenia bezpieczeństwo stosowania badanego preparatu w układzie in vivo – wykluczenie działania potencjalnie hepato- i nefrotoksycznego.  Projekt jest realizowany w ramach Science Hub UŁ – ogólnouczelnianej platformy współpracy, która ma na celu wspieranie społeczności akademickiej UŁ w realizacji wdrożeniowych projektów naukowych we współpracy z otoczeniem.    

Materiał: Zespół projektowy 

Redakcja: Science Hub UŁ 

KOMENTARZE
Newsletter