Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
STRATEGMED – rusza II edycja konkursu NCBR
25 lipca 2014 roku ruszył nabór do II edycji programu STRATEGMED organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ideą ogłoszonego konkursu jest zainicjowanie postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycynie regeneracyjnej.

Nabór wniosków za pośrednictwem systemu OSF wystartował 25 lipca. Konkurs będzie otwarty przez 60 dni tj. do 23 września 2014 roku. Na realizację programu przeznaczono 220 mln zł, z czego jeden wniosek musi opiewać na kwotę minimum 10 mln zł. Górna granica dofinansowania nie została ustalona.

 

W ramach programu na dofinansowanie mogą liczyć projekty w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w następujących czterech obszarach:

1. kardiologii i kardiochirurgii;

2. onkologii;

3. neurologii i zmysłach;

4. medycyny regeneracyjnej.

(Szczegółowy opis działań w ramach poszczególnych obszarów został omówiony w załączniku do regulaminu).

 

NCBR liczy, że w ramach prowadzonych działań dojdzie do opracowania i wdrożenia nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych, a tym samym do wzrostu pozycji międzynarodowej i prestiżu Polski w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

 

Do programu mogą przystąpić konsorcja naukowe złożone z co najmniej pięciu jednostek organizacyjnych mających siedzibę na terytorium RP, z czego co najmniej jedna jednostka naukowa musi spełniać rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych oraz co najmniej jeden przedsiębiorca spełniający rozporządzenie w sprawie włączeń blokowych.

 

Realizacja programu została podzielona na fazę badawczą (faza A), w ramach której objęto badania podstawowe, badania przemysłowe oraz prace rozwojowe oraz fazę przygotowań do wdrożenia (faza B). W ramach fazy badawczej jednostce naukowej przysługuje dofinansowanie w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie na ten etap może stanowić maksymalnie 15% kosztów kwalifikowanych całego projektu ogółem.

 

Program stanowi bardzo atrakcyjną możliwość na realizację zaawansowanych planów naukowych dla prężnie działających podmiotów. Pewne jest jednak, że skorzystanie z dofinansowania wymaga stosownego przemyślenia. Pozostaje pytanie czy obecnie sprzyjający sezon urlopów i wakacji pozwoli na spokojną i intensywną pracę zainteresowanych jednostek, czy wpłynie negatywnie?

 

Szczegóły konkursu, regulamin i załączniku dostępne są tutaj.

Źródła

http://www.ncbir.pl/

KOMENTARZE
news

<Lipiec 2023>

pnwtśrczptsbnd
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Newsletter