Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Stowarzyszenie przedsiębiorstw biotechnologicznych Polish Biotech Association oficjalnie powołane do życia!
01.03.2013

1 marca 2013, w Łodzi, oficjalnie powołano do życia stowarzyszenie małych i średnich firm innowacyjnych z polskiego sektora life sciences - Polish Biotech Association.

Podczas spotkania założycielskiego, jednogłośnie przyjęto uchwałę o założeniu Polish Biotech Association.

W Polsce przy obecnych warunkach ekonomicznych tworzenie nowych, innowacyjnych produktów biotechnologicznych lub produktów dla ochrony zdrowia charakteryzuje się zupełnie inną specyfiką prowadzenia działalności biznesowej niż w przypadku produkcji choćby leków generycznych. Koszty prowadzenia przez MŚP innowacyjnych projektów są zazwyczaj bardzo wysokie, a na pierwsze przychody trzeba czekać czasem kilka lat. Dlatego zorganizowanie środowiska innowacyjnych MŚP pozwoli w sposób skuteczny wyartykułować jego interesy przed przedstawicielami instytucji państwowych.

- Pierwsze etapy rozwoju bardzo ryzykownych innowacyjnych projektów często finasowane są ze środków publicznych. Stowarzyszenie pomoże pozyskiwać takie fundusze i oddziaływać skutecznie na organy państwowe. Ułatwi też współpracę pomiędzy członkami stowarzyszenia – mówił dziś inicjator powołania PBA, prof. Tadeusz Pietrucha, prezes spółki Bio-Tech Consulting.

W spotkaniu założycielskim brali udział przedstawiciele następujących firm: Bio-Tech Consulting,Bio-Tech Media,BLIRT SA,Celon Pharma,Flavopharma,Genexo,Kamiński i Partnerzy,Lipid System,Lipopharm,Mabion, Proteon Pharmaceuticals,Pure Biologics,Scienceventure,Selvita,Stem Cell Spin,USP Life Sciences, TCI Laboratories.

Główne cele statutowe Polish Biotech Association to:

  • Prezentacja wspólnych interesów członków stowarzyszenia, innowacyjnych małych i średnich firm z sektora life-science, głównie biotechnologii i biofarmacji wobec władz i instytucji Państwa Polskiego
  • Oddziaływanie na zmianę ustawodawstwa w zakresie tworzenia przyjaznych warunków do prowadzenia i rozwoju małych i średnich innowacyjnych firm z sektora biotechnologii i life-science
  • Koordynacja i realizacja wspólnych przedsięwzięć lobbystycznych i promocyjnych na rzecz członków stowarzyszenia
  • Integracja środowiska małych i średnich innowacyjnych firm z sektora biotechnologii life-science, koordynacja różnych form współpracy członków stowarzyszenia, w tym tworzenie klastrów
  • Oddziaływanie na poziom i sposób kształcenia absolwentów kierunków przyrodniczych, w tym głównie biologicznych i medycznych; współpraca z wyższymi uczelniami
  • Koordynacja i animacja współpracy z instytucjami naukowymi.
  • Promocja polskiej biotechnologii i biofarmacji za granicą, organizacja współpracy międzynarodowej firm z sektora biotechnologii i life-science, zwłaszcza w obrębie krajów Europy Środkowej.

- Musimy być spójni wewnętrznie. Naszym jasno określonym wspólnym mianownikiem powinna być innowacja. Innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa są promowane we wszystkich programach unijnych oraz w NCBR. To najbardziej pożądana grupa firm, która według wszystkich dostępnych badań cechuje się największą kosztowo efektywnością wykorzystania środków na innowacje - mówił obecny na spotkaniu Maciej Wieczorek, prezes spółek Mabion oraz Celon Pharma.

Stowarzyszenie podejmie również aktywne działanie na rzecz tworzenia warunków do powstawania jak największej liczby innowacyjnych start-up’ów, które powinny się stać podstawowym narzędziem komercjalizacji wyników badań naukowych. Chce być również aktywnym partnerem dla polskich instytucji naukowych.

 

Tomasz Sznerch
portal Biotechnologia.pl

KOMENTARZE
Newsletter