Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Staże dla postdoków z Rosji i Ukrainy w Polsce
12.03.2004
Zwracamy się z zapytaniem do kierowników projektów badawczych realizowanych w polskich ośrodkach naukowych.


(uczelnie, samodzielne placówki badawcze) o możliwości odbywania staży podoktorskich oraz krótkoterminowych staży dla osób przed uzyskaniem stopnia doktora, pochodzących z Rosji i Ukrainy. Wszelkie informacje prosimy kierować do: Piotr Szymczyk Ph.D. MBA Project manager "Biotechnology & Biobusiness News" Bio-Tech Consulting ul. Kamińskiego 23 90-229 Lódź, POLAND Tel: +48 42 678-01-12 Fax: +48 42 678-01-28 e-mail: bbn@biotechnologia.pl
KOMENTARZE
Newsletter