Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Sprawozdanie z Inauguracyjnego Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Federacji Biotechnologii
08.10.2004
21 września 2004 roku na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, w ramach XXXV Sesji Naukowej Komitetu Nauk o Żywności PAN, odbyło się Inauguracyjne Walne Zgromadzenie członków Polskiej Federacji Biotechnologii (PFB).


  Walne Zgromadzenie otworzył dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności prof. dr hab. Jan Iciek, a formalnie poprowadził dr inż. Andrzej Jakubowski, prodziekan Wydziału. Przewodniczący zebrania zapoznał uczestników z porządkiem i regulaminem obrad Pierwszego Walnego Zgromadzenia PFB. Przedstawiciel członków komitetu założycielskiego PFB prof. dr hab. Tomasz Twardowski przekazał zebranym informacje o procedurze rejestracji stowarzyszenia oraz omówił statut Polskiej Federacji Biotechnologii. Poinformował również, iż 14 września 2004 roku odbyła się w Warszawie konferencja prasowa dotycząca inauguracji działalności PFB, a także o utworzeniu strony internetowej pod adresem www.pfb.edu.pl. Następnie przedstawił założenia programowe Federacji. Podkreślił, iż Polska Federacja Biotechnologii to niezależne stowarzyszenie non-profit, którego misją jest intensywna praca na rzecz rozwoju i popularyzacji osiągnięć biotechnologicznych w Polsce. Federacja postawiła sobie za cel zarówno wspieranie badań naukowych w obszarze biotechnologii (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia, ochrony środowiska przyrodniczego, produkcji żywności i poprawy jakości życia), jak i identyfikowanie i wskazywanie strategii badawczych istotnych dla rozwoju biotechnologii w Polsce, promowanie opracowywania innowacyjnych rozwiązań biotechnologicznych, wspomaganie kooperacji między środowiskiem naukowym a przemysłowym, stymulację wdrażania nowych rozwiązań inżynieryjnych i technologicznych w zakresie biotechnologii w Polsce, a także edukację biotechnologiczną społeczeństwa oraz działania zmierzające do społecznej akceptacji pożytecznych zastosowań biotechnologii. Następnie mgr inż. Agnieszka Dawydzik przedstawiła informacje dotyczące regulaminów pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Biura Polskiej Federacji Biotechnologii. Prof. dr hab. Tomasz Twardowski poinformował zebranych o źródłach finansowania działalności Federacji, a mianowicie o wysokości składki członkowskiej dla członków indywidualnych (60 zł rocznie) i grupowych (minimum 1000 zł rocznie), możliwości uzyskiwania funduszy z grantów KBN oraz współpracy z przemysłem. Kolejnym punktem zebrania był wybór prezesa, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej PFB. W wyniku tajnego głosowania pierwszym prezesem Polskiej Federacji Biotechnologii został wybrany prof. dr hab. Tomasz Twardowski. Na członków Zarządu zostali wybrani: - I wiceprzewodnicząca: mgr inż. Sylwia Gorlach, absolwentka International Faculty of Engineering Politechniki Łódzkiej, członek YEBN, politechnika Łódzka, - II wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Włodzimierz Grajek, Akademia Rolnicza w Poznaniu, - skarbnik: prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, - sekretarz: prof. dr hab. Krzysztof Szewczyk, Politechnika Warszawska, - członek Zarządu: prof. dr hab. Stanisław Bielecki, Politechnika Łódzka. Na członków Komisji Rewizyjnej zostali powołani: - przewodnicząca: dr hab. Maria Koziołkiewicz, prof. PŁ, Politechnika Łódzka, - członkowie: - prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz, Politechnika Łódzka, - prof. dr hab. Jacek Nowak, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Ustalono, iż siedziba Biura PFB będzie mieściła się na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej w Łodzi, a na kierownika Biura powołano mgr inż. Ewę Gromek, Politechnika Łódzka. Na zakończenie obrad głos zabrał nowo wybrany prezes Polskiej Federacji Biotechnologii prof. dr hab. Tomasz Twardowski. Stwierdził, iż jego działania w ramach Federacji będą dążyły m.in. do stworzenia platformy dialogu pomiędzy naukowcami zajmującymi się biotechnologią, politykami odpowiedzialnymi za rozwiązania prawne oraz przemysłem. Chciałby, aby PFB była rozpoznawana jako ośrodek konsultacyjny i szkoleniowy. Podkreślił bardzo ważną rolę popularyzacji wiedzy z zakresu biotechnologii poprzez publikacje książek, artykułów i efektywnej współpracy z dziennikarzami różnych ośrodków prasowych, radiowych i telewizyjnych. Zwrócił uwagę na wykorzystanie szans zdobywania środków na działalność Stowarzyszenia z różnych źródeł. Założenia programowe i cele Polskie Federacji Biotechnologii są bardzo ambitne i jak się wydaje się, przyczynią się do wszechstronnego i efektywnego rozwoju tak ważnej i potrzebnej dziś Polsce gałęzi nowoczesnego przemysłu, jakim jest szeroko rozumiany przemysł biotechnologiczny.
KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2021>

pnwtśrczptsbnd
1
3
5
6
9
Packaging [R]evolution
2021-06-09 do 2021-06-09
10
11
12
13
15
16
VIII KONGRES POLSKA CHEMIA 2021
2021-06-16 do 2021-06-16
EUROBIOTECH Online 2021
2021-06-16 do 2021-06-16
17
Beauty Innovations 2021 ONLINE
2021-06-17 do 2021-06-18
19
GENialne terapie
2021-06-19 do 2021-06-19
20
LNE ONE DAY
2021-06-20 do 2021-06-20
21
22
23
25
26
27
29
Korzyści z automatycznego ważenia
2021-06-29 do 2021-06-30
PHARM Connect Congress 2021
2021-06-29 do 2021-06-30
30
1
3
4
Newsletter