Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Selvita z niemal trzykrotnym wzrostem zysku operacyjnego w 2017 r.*
Redakcja _, 31.03.2018 , Tagi: selvita, wyniki finansowe
Selvita z niemal trzykrotnym wzrostem zysku operacyjnego w 2017 r.*
Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, osiągnęła w minionym roku 13,2 mln zł zysku operacyjnego, poprawiając wynik o 185 proc. r/r. Przychody spółki wzrosły w tym samym czasie o 59 proc., do 105,4 mln zł**. Spółka rozwijała się dynamicznie we wszystkich obszarach – poza doskonałymi wynikami segmentu innowacyjnego, na szczególną uwagę zasługuje dynamiczny wzrost przychodów i rentowności w usługach. Aktualny backlog firmy wynosi 68,7 mln zł***. W lutym 2018 r. Selvita z sukcesem zakończyła ofertę publiczną pozyskując ok. 130 mln zł na realizację strategii do 2021 r.

 

Przychody segmentu innowacyjnego przekroczyły 36,7 mln zł, co oznacza wzrost o 100 proc. r/r. Wynik operacyjny w innowacjach wyniósł 6,4 mln zł i był o 107 proc. wyższy niż rok wcześniej. Kluczowy wpływ na wyniki segmentu miała komercjalizacja projektu SEL24 w marcu ub.r. (płatność z góry na poziomie 20,3 mln zł). W segmencie usługowym przychody wzrosły o 36 proc. i przekroczyły 44,2 mln zł. Zysk operacyjny w usługach sięgnął 5,3 mln zł i był o 207 proc. wyższy niż rok wcześniej. Rentowność operacyjna wzrosła tym samym z 4,7 proc. w 2016 r. do 10,8 w roku 2017.

– Selvita ma za sobą szczególny, rekordowy rok. Rozwijaliśmy się dynamicznie we wszystkich segmentach, poprawiając jednocześnie rentowność. Poza komercjalizacją flagowego projektu innowacyjnego – SEL24 – w marcu minionego roku, szczególnie cieszy nas nawiązana z prestiżową fundacją onkologiczną Leukemia & Lymphoma Society współpraca w zakresie rozwoju SEL120. Rozwijaliśmy się również bardzo dynamicznie w segmencie usługowym. Mam na myśli nie tylko wzrost przychodów, który kolejny rok z rzędu był wyraźnie wyższy od zapowiedzi, ale przede wszystkim zdecydowaną – ponad dwukrotną – poprawę rentowności. Będziemy pracowali nad tym, aby były one równie dobre w kolejnych okresach – zapowiada Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, znaczący akcjonariusz i wiceprezes zarządu Selvity. – Ponadto wśród najważniejszych celów na 2018 r. należy wymienić pozyskanie zewnętrznego kapitału na dalszy rozwój badań realizowanych przez spółkę Nodthera, rozpoczęcie badań klinicznych w projekcie SEL120 oraz zakończenie I fazy badań klinicznych SEL24. Chcielibyśmy również podpisać umowę partneringową na projekt z platformy terapii celowanych – dodaje.

Przychody segmentu bioinformatycznego sięgnęły 6,9 mln zł i były o 101 proc. wyższe niż rok wcześniej. Zysk operacyjny wygenerowany przez bioinformatykę przekroczył 1,5 mln zł wobec 0,2 mln zł straty w 2016 r.

Zysk netto Selvity wyniósł w 2017 r. 7,3 mln zł wobec 8,5 mln zł rok wcześniej. – Zysk operacyjny spółki był w 2017 r. niemal trzykrotnie wyższy niż rok wcześniej. Wpływ na wynik netto miały przede wszystkim różnice kursowe wynikające z umocnienia złotego, a także księgowe koszty związane z rozliczeniem w czwartym kwartale ulg podatkowych dot. Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w ramach której działamy w Krakowie. Czynniki te w ujęciu skumulowanym obciążyły wynik o 3,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej miały pozytywny wpływ skali 5,5 mln zł – tłumaczy Bogusław Sieczkowski.

Backlog*** Selvity wynosi 68,7 mln zł. W segmencie usługowym portfel zamówień jest o 48 proc. wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego i wynosi 29,1 mln zł. Wzrost portfela dotacji wynosi 59 proc. Spółka posiada obecnie 27,8 mln zł zakontraktowanych na 2018 r. grantów.

W ogłoszonej w połowie 2017 r. strategii spółka przewiduje, że łączne nakłady finansowe związane z planami inwestycyjnymi na lata 2017-2021 wyniosą ok. 390 mln zł. Ok. 130 mln zł Selvita pokryje ze środków uzyskanych z zakończonej w lutym br. emisji akcji serii H, a pozostałą kwotę z grantów oraz środków własnych. Selvita planuje osiągnąć w tym czasie następujące cele biznesowe:

- rozwój projektu SEL120 w I fazie badań klinicznych oraz podpisanie kontraktu partneringowego w II fazie badań klinicznych, na warunkach kilkukrotnie lepszych niż w przypadku kontraktu na SEL24;

- sprzedaż jednego projektu rocznie w latach 2018-2020, w tym: w 2018 r. w obszarze terapii celowanych w fazie odkrycia lub przedklinicznej, w 2019 r. w obszarze immunometabolizmu w fazie przedklinicznej lub klinicznej, w 2020 r. w obszarze immuno-onkologii w fazie klinicznej;

- dalszy dynamiczny wzrost przychodów w segmencie usługowym;

- wzrost kapitalizacji spółki powyżej 2 mld zł.

--

* Wynik nie uwzględnia księgowych kosztów zakończonego w Q1 2017 programu motywacyjnego.

** Biorąc pod uwagę wyłącznie przychody zewnętrzne i granty.

*** Backlog na 2018 r. wg stanu na 26.03.2018 r. Backlog na 2017 r. wg stanu na 19.04.2017 r. Backlog rozumiany jako wartość zakontraktowanego portfela zamówień, wynikających z podpisanych na dzień publikacji raportu kontraktów handlowych oraz umów o dotacje.

KOMENTARZE
news

<Październik 2018>

pnwtśrczptsbnd
1
2
3
5
6
7
10
11
Life Science Open Space
2018-10-11 do 2018-10-11
12
13
14
16
18
INSIDE TRENDS
2018-10-18 do 2018-10-19
Meet Up Food Supplement Ingredients
2018-10-18 do 2018-10-18
19
20
21
22
27
28
Lifestyle Medicine Academy
2018-10-28 do 2018-10-29
29
31
1
2
3
4
Newsletter