Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Rusza nowy konkurs MSCA RISE!
Komisja Europejska 6 stycznia 2015 r. ogłosiła nowy konkurs na projekty Marii Skłodowskiej-Curie Research and Innovation Staff Exchange. Myślą przewodnią przedsięwzięcia jest WYMIANA WIEDZY POMIĘDZY SEKTORAMI I/LUB KRAJAMI TRZECIMI.

Mowa jest o projektach badawczych mających na celu rozwój kadry naukowej i personelu technicznego. Zmierzać ma się do tego poprzez wymianę pracowników pomiędzy instytucjami z różnych sektorów (w Europie) oraz instytucjami znajdującymi się w UE i krajach stowarzyszonych z programem Horyzont 2020, a tzw. „krajami trzecimi” (pozaeuropejskimi).  - Program Horyzont 2020 jest kolejnym Programem Ramowym. Składa się z trzech filarów: wiodąca pozycja w przemyśle, wyzwania społeczne i doskonała baza naukowa. Projekt RISE stanowi integralną część tego ostatniego - wyjaśnia Anna Łukaszkiewicz, menedżer ds. promocji Regionalnego Punktu Kontaktowego Politechniki Śląskiej. O grant mogą starać się konsorcja złożone z minimum trzech instytucji z trzech różnych krajów (dwa z nich muszą być krajami europejskimi). Dofinansowanie przyznawane będzie na maksymalnie 4 lata. Tematy projektów dotyczyć mogą wszystkich dziedzin naukowych. Szczególnym względem cieszyć się będą wnioski inter- i multidyscyplinarne oraz te związane ze współpracą pomiędzy sektorem akademickim a szeroko pojętym pozaakademickim (przedsiębiorstwa, szpitale, muzea, banki, organizacje pozarządowe i charytatywne).

Fundusze przyznawane są w formie ryczałtu na:

  • wymianę personelu naukowego i technicznego
  • prowadzenie badań
  • szkolenia
  • koszty zarządzania
  • koszty pośrednie.

Budżet konkursu to 80 mln euro, termin składania wniosków upływa 28 kwietnia 2015 roku.

 

Autor: Anna Szulc

Źródła

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=19312

KOMENTARZE
news

<Styczeń 2021>

pnwtśrczptsbnd
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Newsletter