Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Równoważenie rodziny – wybierz płeć swojego dziecka
Chłopiec czy dziewczynka? Czy można to w ogóle zaplanować? W dzisiejszych czasach jak najbardziej tak. Wybór płci dziecka jest technicznie możliwy dzięki postępom w leczeniu bezpłodności, które pozwalają lekarzom identyfikować zarodki męskie i żeńskie. Dobór płci jest również opcją dla par, które chcą uniknąć przekazywania swoim dzieciom genetycznych zaburzeń związanych z płcią. Może również przemawiać do rodziców, którzy mają dzieci jednej płci, jednak marzą o dziecku płci przeciwnej.

 

Równoważenie rodziny

Family balancing to termin zdobywający coraz większą popularność w Stanach Zjednoczonych. Oznacza on nic innego jak selekcję płci zarodka przeprowadzaną w celu osiągnięcia bardziej zrównoważonej reprezentacji obu płci w rodzinie.

Aby móc skorzystać z opcji wybrania płci swojego dziecka (za granicą, gdyż w Polsce nie jest to praktykowane) należy spełnić szereg kryteriów. W wielu klinikach wymagane jest, aby osoba chcąca skorzystać z takiej opcji była w związku małżeńskim oraz posiadała już co najmniej jedno dziecko poczęte metodą naturalną, którego płeć jest przeciwna do tej, której się oczekuje. Wszystkie kliniki sprawdzają płodność zainteresowanych oraz nosicielstwo chorób, a niektóre dodatkowo wprowadziły ograniczenia wiekowe.

 

Leczenie niepłodności a wybieranie płci

Leczenie niepłodności jest jednym ze sposobów umożliwiających wybranie płci dziecka. Najczęściej stosowaną techniką jest PGD, czyli przedimplantacyjna diagnostyka genetyczna. Metoda ta jest kosztowna, gdyż wymaga przeprowadzenia pacjentki przez standardową procedurę poprzedzającą zapłodnienie in vitro, która polega na podawaniu hormonów stymulujących jajniki do dojrzewania większej ilości pęcherzyków z komórkami jajowymi, następnie pobraniu pęcherzyków oraz zapłonieniu ich in vitro nasieniem partnera. 72 godziny po zapłonieniu zarodki poddawane są biopsji, w celu pozyskania materiału genetycznego do analiz. Po przeprowadzonych analizach tylko zdrowe zarodki pożądanej płci są umieszczane w macicy pacjentki.  

Niewątpliwą zaletą techniki PGD jest możliwość wczesnego wykrycia dziedziczonych chorób i wad genetycznych, jak również rozpoznanie płci zarodka. Jest to metoda bardzo dokładna, zapewniająca 100% skuteczność w wyborze płci dziecka. 

 

Microsort® – seksowanie plemników

MicroSort® to metoda separacji nasienia, oparta na różnicy w ilości materiału genetycznego w nasieniu. Plemniki niosące chromosom X mają około 2,8% więcej materiału DNA niż plemniki niosące chromosom Y. Próbka nasienia jest wstępnie oczyszczana z komórek i nieruchliwych plemników, a następnie barwiona barwnikiem fluorescencyjnym, który wiążę się z DNA zawartym w plemnikach. Tak przygotowane nasienie jest następnie analizowane w cytometrze przepływowym z funkcją sortera, który pozwala na rozdzielenie próbki odpowiednio na nasienie niosące chromosom X oraz Y.

Aby zakwalifikować się do procedury Microsort® należy być biologicznym rodzicem przynajmniej jednego dziecka i chcieć skorzystać z wspomnianej techniki do poczęcia dziecka płci przeciwnej lub być nosicielem choroby związanej z chromosomem płci. Dodatkowo nie można być nosicielem HIV, WZW typu B oraz C ani kiły.

 

Aspekt etyczny

Wybór płci dzieci może pomóc zapobiegać dziedzicznym chorobom związanym z płcią, takim jak dystrofia mięśniowa Duchenne'a lub hemofilia w rodzinach, w których wystąpiły wspomniane choroby. Z drugiej strony sortowanie nasienia u ludzi budzi obawy etyczne związane z ideą selekcji płci. Jeśli zostanie zastosowana na dużą skalę, może wywołać nierównowagę proporcji płci. W USA stosowanie sortowania nasienia w selekcji płci u ludzi jest ściśle regulowane przez FDA.

KOMENTARZE
Newsletter