Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Rezolucja ONZ przeciwko klonowaniu ludzi
24.02.2005
Komisja Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła przy podzielonym elektoracie deklarację wzywającą państwa do zakazania wszelkich form klonowania ludzi - zarówno w celach reprodukcyjnych jak i terapeutycznych.


Komisja prawna ONZ przyjęła rezolucję stosunkiem głosów 71 głosów za do 35 przeciw, przy czym od głosu wstrzymały się 43 kraje - w tym wszystkie kraje islamskie. Proponowany traktat zostanie teraz przekazany do Zgromadzenia Ogólnego w celu ostatecznego zatwierdzenia. Podczas gdy rezolucja w zasadzie wzywa wszystkie rządy do zakazania nawet tych technik klonowania, które przeprowadzane są w celach wyłącznie badawczych, to jej przeciwnicy mówią, że fakt, iż tak wiele krajów było przeciwnych lub wstrzymało się od głosu oznacza, że ostateczna rezolucja nie będzie miała wagi politycznej. W przyjętym tekście wzywa się do "przyjęcia wszystkich środków niezbędnych do ochrony ludzkiego życia do stosowania w naukach biologicznych oraz zakazania stosowania technik inżynierii genetycznej, które mogą być wbrew ludzkiej godności". Rzecznik rządu Singapuru, który głosował przeciwko deklaracji, uskarżał się, że "nie ujęto różnorodności poglądów, które wyrażono w tej istotnej kwestii". Tymczasem Belgia, która w poprzednich debatach na forum ONZ była głównym przeciwnikiem zakazu klonowania w tak zwanych celach terapeutycznych stwierdziła, że nie będzie związana rezolucją przyjętą tak nieznaczną przewagą. Jednakże inne kraje, takie jak Kostaryka ogłosiły głosowanie etycznym pozytywnym krokiem naprzód. Rzecznik misji USA do ONZ stwierdził, że deklaracja "stwierdzała bardzo dobitnie, że państwa członkowskie powinny przyjąć ustawy delegalizujące wszystkie praktyki klonowania".

Źródło: CORDIS

KOMENTARZE
Newsletter