Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Resetowanie uzależnionego mózgu
11.04.2013

Odnaleziono włączniki i wyłącznik uzależnienia w mózgu. Wystarczy ukierunkowana stymulacja kory przedczołowej by zmniejszyć uzależnienie od kokainy.

W 2011 r. odnotowano, że ok. 1,4 mln. Amerykanów zażywa kokainę. Nałogowe jej przyjmowanie wiąże się z konsekwencjami zdrowotnymi i społecznymi. Naukowcy, zajmujący się uzależnieniami, przeprowadzili eksperyment na szczurach, gdzie część szczurów wykazywała zachowania nałogowe poprzez przesuwanie dźwigni w celu otrzymania kokainy nawet, gdy następnie traktowano ich łapy łagodnym prądem elektrycznym. Pozostałe zwierzęta nie okazywały uzależniającej odpowiedzi.

 

Jak odkryli uczeni z Intramural Research Program of the National Institute on Drug Abuse (NIDA) i University of California stymulacja głównej części mózgu zmniejsza wolę poszukiwania kokainy i daje nadzieję na zmianę zachowań nałogowych.

 

Badacze z NIDA porównali szlaki przekazywania informacji przez komórki mózgowe w obu grupach zwierząt, przyglądając się komórkom z kory przedczołowej. Doszli do wniosku, że kokaina wytwarzała większe deficyty funkcjonalne w mózgu szczurów uzależnionych.

 

Następnie skorzystali z techniki optogenetycznej (czyli sterowania organizmem przy pomocy światła, gdzie do neuronów wprowadza się światłoczułe białka, które reagując na światło, pozwalają aktywować lub hamować czynności elektryczne neuronów) - celując głównie w komórki zmodyfikowane, aby zwiększyć lub zmniejszyć aktywność w tej części mózgu.

 

U uzależnionych szczurów, aktywacja komórek mózgowych (a przez to usuwanie deficytów) zmniejszyła poszukiwania kokainy. Z kolei u szczurów nieuzależnionych dezaktywacja komórek mózgowych (tworząc w ten sposób deficyt) wzmogła nałogowe poszukiwanie kokainy.

„To pierwsze badanie pokazujące związek przyczynowo-skutkowypomiędzy deficytami wywołanymi kokainą w korze przedczołowej mózgu i nałogowym poszukiwaniem kokainy” – mówi dr Billy Chen, pierwszy autor badania.

Zdaniem dr Antonello Bonci, dyrektora naukowego NIDA i starszego autora badania, odkrycie dokonane na zwierzętach można przenieść i łatwo sprawdzić u człowieka. Naukowcy już planują próby kliniczne stymulacji tego regionu mózgu metodami nieinwazyjnymi.

 

Małgorzata Nowak

Źródło: http://www.nih.gov/news/health/apr2013/nida-03.htm

KOMENTARZE
Newsletter