Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Rada Naukowa Agencji Badań Medycznych powołana!
 Rada Naukowa Agencji Badań Medycznych powołana!
Minister Zdrowia powołał szesnastu ekspertów, którzy zasiądą w radzie Agencji Badań Medycznych. Ich zadaniem będzie m.in. opiniowanie kierunków działalności badawczej instytucji i zasad podziału środków finansowych.

Rada posiada kompetencje w opiniowania rocznego planu działania ABM, który jest dokumentem określającym m.in. zakres konkursów i projektów własnych realizowanych przez ABM w danym roku kalendarzowym. Kadencja Rady trwać będzie 6 lat, przy czym ta sama osoba może pełnić funkcję członka Rady nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje. Rada jest jednym z organów Agencji Badań Medycznych i może liczyć od 15 do 20 członków, których powołuje i odwołuje Minister Zdrowia.

 

Miejsce w składzie Rady Agencji na lata 2019-2025 zajęli:

Prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko – Kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku [Wskazany przez Ministra Zdrowia]

Prof. Waldemar Priebe – Professor of Medicinal Chemistry; Departament of Experimental Therapeutics; Division of Cancer Medicine; The University of Texas MD Anderson Cancer Center [Wskazany przez Ministra Zdrowia]

Prof. George Wilding – Vice President and Deputy Chief Academic Officer; Clinical and Interdisciplinary Research; The University of Texas MD Anderson Cancer Center [Wskazany przez Ministra Zdrowia]

Prof. Christopher JL Murray – The Chair and Professor of Global Healh at the University of Washington; Director of the Institute for Health Metrics and Evaluation (IMHE) [Wskazany przez Ministra Zdrowia]

Dr n. med. Rafał Staszewski – Kanclerz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu [Wskazany przez Organizację Pacjencką – Fundację Urszuli Jaworskiej]

PhD Michael J. Pencina – Vice Dean for Data Science and Information Technology; Proffesor of Biostatistics and Bioinformatics; Duke University School of Medicine [Wskazany przez Ministra Zdrowia]

Dr n. med. Konstanty Szułdrzyński – Kierownik Zespołu; Koordynator ds. terapii pozaustrojowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie [Wskazany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii]

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Faustyn Krzemiński – Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach [Wskazany przez Ministra Zdrowia]

Prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński – Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie [Wskazany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji]

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz – Prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie [Wskazany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego]

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz – Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach [Wskazany przez Ministra Zdrowia]

Dr Aurelia Ostrowska – Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia w Ministerstwie Obrony Narodowej [Wskazana przez Ministerstwo Obrony Narodowej]

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski – Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków; Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie [Wskazany jako przedstawiciel dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia]

Dr hab. n. med. Jerzy Sieńko – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie [Wskazany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego]

Dr hab. n. med., prof. nadzw. Joanna Wierzbowska – Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie [Wskazana przez Ministerstwo Finansów]

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek – Kierownik Katedry I Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego [Wskazany przez Konfederacja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych]

KOMENTARZE
Newsletter