Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Quo vadis Poland? – perspektywy rozwoju polskiego biosektora
Quo vadis Poland? – perspektywy rozwoju polskiego biosektora
Na ww. pytanie częściowej odpowiedzi udzielił podczas wczorajszego wystąpienia prezes zarządu Mabion S.A. Maciej Wieczorek. Drugiego dnia BioForum 2014 podczas prelekcji Quo vadis Poland? The perspectives. Part II perspektywy rozwoju sektora life science w Polsce przedstawili dwaj kolejni prelegenci – Krzysztof Rybiński, polski ekonomista i publicysta, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, oraz profesor Tadeusz Pietrucha, prezes firmy Bio-Tech Consulting.

Pierwszy z prelegentów, Krzysztof Rybiński, opisując perspektywy rozwoju polskiego biosektora skupił się na dwóch punktach. „Rozwój gospodarczy jest uzależniony od dwóch czynników: demografii i innowacyjności. Są one kluczowe przy analizie perspektyw dla rozwoju polskiej gospodarki.” – Komentuje prelegent po czym przechodzi do analizy poszczególnych czynników. ”Jeżeli chodzi o demografię, jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, obecna sytuacja nigdy wcześniej nie miała miejsca – od 2012 roku ilość narodzin maleje a liczba zgonów rośnie. Demografia jest czynnikiem bardzo trudnym do zmiany” – dodaje. Drugi z omawianych czynników – innowacyjność, nie jawi się już tak negatywnie, choć wbrew pozorom i tak pozostawia wiele do życzenia. „Poziom innowacyjności jest niewielki a ilość nowatorskich rozwiązań ciągle spada. W światowym indeksie innowacyjności plasujemy się blisko Bułgarii i Rumunii. Ważne, by zwrócić uwagę na fakt, że poziom innowacyjności w Polsce zmniejszył się w czasie, kiedy kraj miał dostęp do znacznych środków unijnych dających szansę na poprawę”

Czy Polska ma przewagę konkurencyjną nad innymi krajami i gdzie tkwi ta tajemnica? Według ekonomisty przewagą naszego kraju jest niski koszt. Jesteśmy w stanie stworzyć wynalazek przy dużej oszczędności środków. Jako szanse dla rozwoju Rybiński wymienia skierowanie polityki Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ; foreign direct investment – FDI) na wspieranie globalizacji polskich firm, także przez innowacje. Przykładem jest program NBiR „GO GLOBAL”.

Profesor Tadeusz Pietrucha podczas swojego wystąpienia dokonał oceny środowiska polskich spółek typu start up w branży life science: „ilość spółek tupu start up rośnie w Polsce powoli. Przedsiębiorcom sprzyjają innowacyjne rozwiązania. Najwięcej spółek jest w branży farmaceutycznej” Niewiele można powiedzieć o zatrudnieniu w innowacyjnych polskich spółkach – „większość polskich innowacyjnych firm zatrudnia więcej niż 10 osób, jednak nie ma wiele takich firm na rynku”, komentuje prelegent.  Profesor Pietrucha przedstawił również zainteresowanie kierunkiem biotechnologia – najwięcej absolwentów było w 2012. Obecnie liczba ta spada, absolwenci często nie mogli znaleźć pracy w tym sektorze.

Zwrócił również uwagę na wycenę spółek i potencjał komercjalizacji – tylko 8 % analizowanych projektów posiada wysoki potencjał. Kończąc swoje wystąpienie prelegent przedstawił prognozy dla polskiego biosektora. Potrzebuje on więcej spółek typu start up, bez nich branża life science będzie ciągle raczkować.

BioForum było znakomitą okazją do stworzenia panelu dyskusyjnego i analizy aktualnej sytuacji polskiego biosektora. Publiczność stanowili przedsiębiorcy i środowisko akademickie z branży life science z całej Europy Środkowej i Wschodniej (także Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, Izraela i Brazylii). W pełni wykorzystali oni możliwość aktywnego uczestnictwa w wykładzie, zadając pytania – co świadczy o dużym zainteresowaniu tematem, jego wadze a także dobrym przygotowaniu prelegentów.

KOMENTARZE
Newsletter