Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Pure Biologics zakończyło pilotażowe badanie przedkliniczne nowatorskiej immunoterapii raka jelita grubego
Pure Biologics zakończyło pilotażowe badanie przedkliniczne nowatorskiej immunoterapii raka

Pure Biologics poinformowało o zakończeniu pierwszego pilotażowego badania przedklinicznego w projekcie PB001, w którym spółka opracowuje nowatorską immunoterapię raka jelita grubego. Zgodnie z hipotezą, opracowywane bispecyficzne przeciwciało ma jednocześnie angażować receptor na limfocytach infiltrujących guzy nowotworowe oraz antygen na komórkach nowotworowych. Głównym celem badania na myszach z wszczepionym ludzkim układem odpornościowym była ocena bezpieczeństwa, a drugorzędowym celem było monitorowanie symptomów odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciwko guzom nowotworowym, indukowanej badanym związkiem biologicznym.

– Nie zaobserwowano żadnych objawów ostrej toksyczności lub poważnych zmian histopatologicznych podczas wielokrotnego podawania badanego związku modelowego PB001, z dawkami do 250 mg/kg przez 48 dni u zdrowych myszy. Również u myszy z nowotworem testowany związek okazał się bezpieczny nawet w najwyższej dawce przez 28 dni. Dlatego otrzymane wyniki sugerują, że jednoczesne celowanie w białko TIM-3 i nieujawniony antygen nowotworowy jest bezpieczne. Analizy biomarkerów we krwi wykazały, że modelowy związek testowy aktywuje układ odpornościowy, a planowane szersze badania pomogą nam lepiej zrozumieć aspekty mechanistyczne – mówi dr Pieter Spee, dyrektor naukowy Pure Biologics.

Dr Filip Jeleń, prezes zarządu spółki, dodaje: – Podsumowując, wyniki tego pilotażowego badania utwierdzają nas w przekonaniu co do dalszych prac w ramach projektu PB001 w leczeniu guzów litych. W oparciu o uzyskane wyniki spółka w nadchodzącym roku zwiększy intensywność prac i skupi się na szerszych badaniach przedklinicznych wybranych związków wiodących rozwijanych w ramach PB001. Zdobyte przez nas doświadczenie jest również cenne w kontekście trwających prac koncepcyjnych w obszarze badań przedklinicznych w naszych pozostałych projektach immunoonkologicznych – PB003 i PB004.

KOMENTARZE
Newsletter