Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Przyszłość wspierania europejskich badań naukowych
04.08.2004
W czerwca br Komisja Europejska przedstawiła strategiczny dokument „Nauka i technologia: klucz do przyszłości Europy - wytyczne odnośnie wspierania badań naukowych w Unii Europejskiej” (Com (2004) 353 z 16.06.2004).


W komunikacie Komisja uzasadniła konieczność wyraźnego podwyższenia budżetu przeznaczonego na rozwój badań naukowych i położyła nacisk na 6 głównych celów, które mają być osiągnięte w ciągu nadchodzących lat:
 • stworzenie Europejskiego Centrum Doskonałości w wyniku współpracy międzynarodowej między laboratoriami, uczelniami i przedsiębiorstwami
 • powołanie europejskich „Platform Technologicznych”, których celem jest połączone działanie zakładów przemysłowych, placówek naukowych, świata finansjery oraz władz i ustalenie europejskiego programu badań naukowych
 • większa dynamika i większa kreatywność w badaniach podstawowych poprzez pobudzenie współzawodnictwa i wspieranie najlepszych zespołów badawczych
 • podwyższenie atrakcyjności Europy dla najlepszych naukowców poprzez rozbudowanie odnośnych środków stypendialnych „Marie-Curie”
 • rozbudowa europejskich infrastruktur badawczych dla celów europejskich podobnie do systemu sieci transeuropejskich (TEN)
 • wzmocnienie koordynacji programów badawczych poszczególnych państw w znaczeniu środków ERA-NET
 • Z wyjątkiem środków przeznaczonych dla pojedynczych zespołów badawczych oraz na wspieranie zasobów ludzkich tematyka musi być tak ustalona, żeby zaspokoić najpilniejsze potrzeby na płaszczyźnie europejskiej. W związku z tym wskazane są dwie nowe dziedziny Unii „przestrzeń kosmiczna” i „bezpieczeństwo”, dla których przewidziane będą specjalne środki w ramach sześciu przytoczonych wyżej kategorii działań. W celu sprawnego działania i prowadzenia polityki naukowej Komisja przedstawia nowe propozycje, które będą polegać w szczególności na „zarządzaniu partnerskim” i „zarządzaniu zewnętrznym”. Na początku 2005 r. Komisja przedłoży projekt 7. Programu Ramowego. Oprócz zasad wsparcia finansowego będą przedstawione główne punkty dotyczące tematyki. Wkrótce Komisja przeprowadzi internetowe konsultacje oraz ankietę (online). Wyniki ankiety oraz debata na płaszczyźnie politycznej wpłyną na sformułowanie projektu programu ramowego. Komunikat znajduje się na stronie serwisu internetowego Komisji Europejskiej pod adresem: http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.html
  KOMENTARZE
  news

  <Czerwiec 2021>

  pnwtśrczptsbnd
  1
  3
  5
  6
  9
  Packaging [R]evolution
  2021-06-09 do 2021-06-09
  10
  11
  12
  13
  15
  16
  VIII KONGRES POLSKA CHEMIA 2021
  2021-06-16 do 2021-06-16
  EUROBIOTECH Online 2021
  2021-06-16 do 2021-06-16
  17
  Beauty Innovations 2021 ONLINE
  2021-06-17 do 2021-06-18
  19
  GENialne terapie
  2021-06-19 do 2021-06-19
  20
  LNE ONE DAY
  2021-06-20 do 2021-06-20
  21
  22
  23
  25
  26
  27
  29
  Korzyści z automatycznego ważenia
  2021-06-29 do 2021-06-30
  PHARM Connect Congress 2021
  2021-06-29 do 2021-06-30
  30
  1
  3
  4
  Newsletter