Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Praktycy dla Praktyków: Spektrofotometr BioSpec-nano
Praktycy dla Praktyków: Spektrofotometr BioSpec-nano
W kolejnej odsłonie cyklu „Praktycy dla praktyków: testy sprzętu laboratoryjnego” prezentujemy opinię na temat użytkowania spektrofotometru BioSpec-nano, którą specjalnie dla portalu Laborant.pl przygotował pracownik laboratorium FutureSynthesis sp. z o.o.

Sprzęt został przetestowany w nanobiotechnologicznym laboratorium, specjalizującym się głównie w chemicznej syntezie oligonukleotydów. Spektrofotometr BioSpec-nano (Shimadzu Corp.) jest prosty w obsłudze i służy do pomiaru absorpcji (stężeń) badanych próbek w zakresie światła 220-800 nm. Cechuje się niewielkimi wymaganiami co do ilości materiału potrzebnego do przeprowadzenia pomiaru. W szczególności sprawdza się do pomiarów cząsteczek DNA, RNA oraz białek. Zaletą jest także czas prowadzenia pojedynczego pomiaru oraz brak konieczności stosowania dedykowanych kuwet.

Doskonale sprawdza się przy przeprowadzaniu szybkich analiz ilościowych materiału (RNA, DNA) oraz do przybliżonego określania stopnia czystości próbki. Jest aparatem wymagającym podłączenia do komputera.

 

Procedura pomiarowa obejmuje: ustawienie rodzaju próbki (RNA, dsDNA, ssDNA lub oligo DNA), kalibrację aparatu (maksymalnie trzy pomiary rozpuszczalnika), ustalenie rozcieńczenia próbki oraz nazwy wykonywanej analizy.

Pomiary są powtarzalne, a ilość materiału potrzebnego do przeprowadzenia analiz jest niewielka. Jedną z ważniejszych funkcji jest możliwość prowadzenia pomiarów w predefiniowanym rozpuszczalniku (funkcja Autozero). Pozwala ona na ustalenie dowolnego rozpuszczalnika (włączając te wykazujące absorbcję w zakresie pomiarowym) jako referencji, a następne pomiary będą zawierały poprawkę na zmierzony wcześniej rozpuszczalnik. Kalibrowanie urządzenia należy przeprowadzić po każdym włączeniu aparatu.

Zaletą jest także możliwość bezpośredniego nakładania próbki pipetą automatyczną na środek tarczy pomiarowej. Unika się w ten sposób konieczności stosowania kuwet pomiarowych. Jest to jednocześnie wadą, ponieważ otwarty system pomiarowy jest przez to narażony na wpływ temperatury otoczenia. Może być to przeszkodą przy uzyskaniu dokładnych wyników dla próbek rozpuszczonych w niskowrzących rozpuszczalnikach. Jednak dla znaczącej liczby prowadzonych pomiarów wpływ ten można zaniedbać; w szczególności że pomiary prowadzone przez nas wykonywane są głównie w roztworach wodnych.

Istnieje także możliwość korekcji stężenia przy użyciu współczynnika rozcieńczenia dla rozcieńczonych próbek.  

Dla każdej próbki istnieje możliwość nadania oddzielnej nazwy; można też wybrać automatyczny sposób numerowania analiz.

Po zakończonym pomiarze następuje usunięcie badanej próbki z tarczy pomiarowej przez wycieraczkę; jest ona zaopatrzona w wymienne gąbki. Można także zmienić ustawienia w ten sposób, aby wycieraczka nie usuwała próbki po zakończonym pomiarze.

 

 

Dalsza część opisu sprzętu i jego użytkowania dostępna POD TYM ADRESEM

Źródła

http://laborant.pl/testy-sprzetu/Spektrofotometr-biospec-nano-shimadzu-corp,43/show_full

KOMENTARZE
Newsletter