Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Prace badawczo-rozwojowe podstawą nowoczesnej gospodarki
28.10.2004
Minister nauki i informatyzacji prof. Michał Kleiber uważa, że lata 2007-2013 będą kluczowe dla budowy nowoczesnej gospodarki w Polsce.


"Polska gospodarka albo stanie się nowoczesną gospodarką opartą na wiedzy, albo też będzie się wlec w ogonie gospodarek Unii Europejskiej" - powiedział prof. Kleiber, który podczas konferencji prasowej w Warszawie zaprezentował projekt Narodowego Planu Rozwoju (NPR) na lata 2007-2013 w dziedzinie budowy gospodarki opartej na wiedzy. Projekt zakłada wspieranie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki oraz zwiększenie wydatków na prace badawcze i rozwojowe. Według Kleibera, już teraz trwają lub kończą się prace nad różnymi aktami legislacyjnymi, które będą przygotowywały start NPR w dziedzinie gospodarki opartej na wiedzy. "Ustawa o finansowaniu nauki czeka na podpis prezydenta, w parlamencie trwają prace nad ustawą o wspieraniu działalności innowacyjnej, szykujemy się do drugiego podejścia do tak zwanej ustawy o informatyzacji administracji" - powiedział Kleiber. Dodał, że niedługo rozpoczną się prace nad nowelizacją ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. Kleiber podkreślił, że ważnym elementem projektu NPR jest wzrost wydatków na badania naukowe oraz transfer ich wyników do przemysłu. "Polska nie może finansować każdego rodzaju badań. Musimy dokonać selekcji i wybrać takie nisze naukowe, które zagwarantują sukces" - powiedział Kleiber. NPR na lata 2007-2013 przewiduje, że wydatki na badania naukowe i rozwój wzrosną do 3 proc. PKB. Obecnie wynoszą poniżej 1 proc. PKB. Zdaniem wiceministra gospodarki i pracy Krzysztofa Krystowskiego, Polska będzie coraz ważniejszym miejscem lokowania przez międzynarodowe koncerny centrów badawczo-rozwojowych. "Z rozmów, które prowadzę z inwestorami, wynika, że nasz kraj jest postrzegany jako bardzo dobre miejsce do ulokowania takich podmiotów" - powiedział Krystowski. Marek Bartosik - sekretarz stanu w MNiI - zwrócił uwagę na kwestię źródeł finansowania badań i rozwoju w Polsce. - "Unia Europejska w tym Polska musi zwiększyć siłę finansowania sfery b+r przez gospodarkę. Obecne proporcje finansowania budżetowego do pozabudżetowego są jak 2:1, natomiast w krajach rozwiniętych proporcje są odwrotne. Żeby je uzyskać, musimy zdywersyfikować finansowanie nauki poprzez umiarkowany wzrost finansowania budżetowego i przyspieszony wzrost finansowania pozabudżetowego (głównie środki z funduszy europejskich i prywatne). Na rok 2005 zaplanowano wydatki z budżetu na badania i rozwój rzędu 0,304 proc. PKB oraz dodatkowe 100 mln z budżetu ministra nauki i wnioskowane 100 mln z Komisji Finansów, podczas gdy całkowite wydatki wynoszą obecnie 0,55 proc. PKB. - Jest to finansowanie poniżej progu krytycznego. Żeby pójść po krzywej wyznaczonej przez NPR na rok 2006 (1,5 proc. PKB) oraz założenia NPR 2007-2013, trzeba praktycznie podwoić nakłady budżetowe na naukę "– stwierdził wiceminister Bartosik. Konferencja odbyła się 27 października w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. Konferencja była ósmą z cyklu konferencji tematycznych w ramach konsultacji społeczno-gospodarczych Założeń do Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Pierwsza z nich odbyła się pod koniec września br. Planowanych jest jeszcze pięć konferencji. Najbliższa dotycząca infrastruktury odbędzie się 28 października w Warszawie, kolejna na temat polityki regionalnej odbędzie się 29 października w Szczecinie. Ostatnia planowana jest pod koniec listopada br.
KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2021>

pnwtśrczptsbnd
1
3
5
6
9
Packaging [R]evolution
2021-06-09 do 2021-06-09
10
11
12
13
15
16
VIII KONGRES POLSKA CHEMIA 2021
2021-06-16 do 2021-06-16
EUROBIOTECH Online 2021
2021-06-16 do 2021-06-16
17
Beauty Innovations 2021 ONLINE
2021-06-17 do 2021-06-18
19
GENialne terapie
2021-06-19 do 2021-06-19
20
LNE ONE DAY
2021-06-20 do 2021-06-20
21
22
23
25
26
27
29
Korzyści z automatycznego ważenia
2021-06-29 do 2021-06-30
PHARM Connect Congress 2021
2021-06-29 do 2021-06-30
30
1
3
4
Newsletter