Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Powstaje Środkowo-Europejskie Konsorcjum Bioregionów. 9 listopada w Łodzi podpisano list intencyjny.
10.11.2011
Powstaje Środkowo-Europejskie Konsorcjum Bioregionów. 9 listopada w Łodzi podpisano list in

Pierwszy dzień IV Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2011 zainaugurował powstanie Środkowo-Europejskiego Konsorcjum Bioregionów. Przedstawiciele polskich samorządów podpisali list intencyjny w tej sprawie . W skład konsorcjum oprócz Polski miałyby wejść Czechy, Węgry, Łotwa i Słowacja.

Podczas inauguracji Forum w Sali Satin hotelu andel’s Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, zaznaczał ogromną rolę tegorocznej edycji Europejskiego Forum Gospodarczego. „W tym roku otwieramy się na Europę”, podkreślał w swoim wystąpieniu Pan Stępień. Mówił o tym, że Polska, a w tym województwo łódzkie chce być strategicznym  punktem na mapie europejskich ośrodków naukowych. Celem utworzenia konsorcjum Środkowoeuropejskich Bioregionów jest integracja środowiska naukowego i firm działających w szeroko pojętym sektorze Life Science. Szczególny nacisk położony będzie jednak na bio i nanotechnologie. Zarówno Polska jak i pozostałe kraje wchodzące w skład konsorcjum pragną wzmocnić  współpracę na rzecz rozwoju tych dziedzin, co bezpośrednio ma przełożyć się na umocnienie naszej pozycji nie tylko w Europie, ale też na świecie. Wzmocnienie tej współpracy to między innymi inwestycje w badania i rozwój w tych dziedzinach. Podkreśliła to również Pani Jolanta Chełmińska, Wojewoda Łódzki mówiąc, że „Bez prowadzenia badań nie da się w pełni wykorzystać potencjału naszego regionu”.  

Zarówno region łódzki jak i pozostałe regiony wchodzące w skład Polskiego Konsorcjum Bioregionów (małopolskie, wielkopolskie, dolnośląskie, pomorskie) to regiony, które ze względu na umiejscowienie dużych ośrodków naukowych i akademickich stwarzają olbrzymie możliwości rozwoju w sektorze nauk biologicznych. Działania konsorcjum stwarzają ogromną szansę połączenia zespołów badawczych działających do tej pory osobno w sieć współpracy przynoszącej wymierne korzyści dla całego kraju. Podczas dzisiejszych sesji ten potencjał został zaprezentowany przez przedstawicieli poszczególnych regionów partnerskich.

Idea zjednoczenia sił w walce o wysoką pozycję Europy Środkowej jako partnera dla dużych inwestorów zagranicznych (Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej, Indii i Chin) jest bliskie idei Środkowo-Europejskich targów BioForum (www.cebioforum.com) . Właśnie to największe coroczne wydarzenie dla Biotechnologii i Innowacyjnego Biobiznesu odbywające się do tej pory w Łodzi zostały kilkakrotnie wymieniane jako przykład dobrej praktyki krzewienia współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Profesor Tadeusz Pietrucha, prezes Bio-Tech Consulting, organizatora targów BioForum poproszony został o przedstawienie czynników sprzyjających tworzeniu przyjaznego zaplecza do rozwoju powstających ( i już powstałych) firm biotechnologicznych w Łodzi. Reprezentował on tym samym niedawno założony w Łodzi Klub Polskich Firm Biotechnologicznych (aktualnie 6 firm).

Kulminacyjnym punktem dzisiejszego programy było podpisanie listu intencyjnego inicjującego powołanie Środkowo-Europejskiego Konsorcjum Bioregionów.  Pod listem podpisali się sygnatariusze władz regionalnych z Polski oraz przedstawiciele Węgier, Czech i Łotwy. Ukraina i Rosja również wyraziły chęć partycypacji w Konsorcjum na zasadach porozumienia o współpracy. Działanie to  jest niejako kontynuacją założeń zawiązanego w maju 2011 w Łodzi Polskiego Konsorcjum Bioregionów.

Dzień 9 listopada 2011 roku na pewno wpisze się w karty Łodzi i Wojewodztwa Łódzkiego jako ośrodków aktywnie działających na rzecz wsparcia sektora bio- i nanotechnologii w Polsce i Europie Środkowej. Z niecierpliwością czekamy zatem na dalsze posuniecia.

Więcej informacji o IV Europejskim Forum Gospodarczym – Łódzkie 2011 pod adresem www.forum.lodzkie.pl.

Red.: Justyna Grzelak

KOMENTARZE
Newsletter