Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Postępy w walce w wirusem grypy- podsumowanie 2013.
Postępy w walce w wirusem grypy- podsumowanie 2013.
Wirus grypy wywołuje sezonowe infekcje obejmujące układ oddechowy, a także jest przyczyną sporadycznych pandemii. Zachorowanie może wiązać się z poważnymi powikłaniami zdrowotnymi lub nawet przedwczesnym zgonem pacjentów. W minionym roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ponad 30-krotnie alarmowała o wystąpieniu nowych przypadków zakażeń patogenem. W Chinach zidentyfikowano nieznany dotąd szczep wirusa ptasiej grypy H7N9 zdolnego do wywołania infekcji u ludzi. Dotychczas potwierdzonych zostało 147 zachorowań, z których aż 47 zakończyło się śmiercią. Ze względu na genetyczną zmienność wirusa dostępne szczepienia nie chronią przed nowo pojawiającymi się szczepami. Ponadto, coraz częściej odnotowuje się przypadki oporności na dotychczas stosowane terapie. O istotności tematu może świadczyć ilość publikacji dotyczących tego zagadnienia w bazie danych PubMed- w roku 2013 jest ich ponad 5000. Badania prowadzone w tym zakresie są szeroko zakrojone począwszy od struktury i podstawowych mechanizmów, za pomocą których wirus infekuje komórki po procesy immunologiczne będące odpowiedzią gospodarza na inwazję. Prowadzone doświadczenia mają przynieść pomysł na nowoczesne metody immunizacji, najlepiej w postaci szczepionki „uniwersalnej” dla wszystkich rodzajów patogenu, oraz efektywne strategie terapeutyczne.

Styczeń

Analizy opublikowane w The New England Journal of Medicine wykazały, że szczepienia przeciwko grypie wykonywane podczas pandemii H1N1 są bezpieczne dla kobiet w ciąży i nie powodują zwiększonego ryzyka obumarcia płodu. Zaleca się, aby poddawać immunizacji przyszłe matki, ponieważ zakażenie wirusem stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ich nienarodzonych dzieci. Szczepienie może zapewnić odporność noworodkowi nawet do kilku miesięcy po urodzeniu.

Odkryto białko komórkowe chroniące przed infekcjami wirusowymi, które sprawia, że niektórzy ludzie lepiej znoszą infekcję niż inni. Obserwacji dokonano podczas analizy mechanizmów obronnych organizmu. Pod lupę wzięto limfocyty T zawierające białko IFITM3. Zapewnia ono odporność na zakażenie komórek T i może posłużyć do konstruowania wysoce efektywnych szczepionek.

Luty

Zidentyfikowano nową klasę cząsteczek o aktywności przeciwwirusowej. W artykule zamieszczonym na łamach czasopisma Science przedstawiono pochodne kwasu difluorosialowego (DFSA) jako system bazujący na zakłóceniu pracy neuraminidazy poprzez jej kowalencyjne związanie. Zaletami nowych cząsteczek są: rozpuszczalność w wodzie, szerokie spektrum działania i większe podobieństwo do kwasu sialowego niż Tamiflu, co budzi nadzieję na utrudnione kształtowanie oporności.

Szczepionka zawierająca atenuowanego, modyfikowanego wirusa grypy zapewnia odporność na zakażenia szczepami H5 i H9 donosi Journal of Virology. Zmieniony metodami inżynierii genetycznej patogen powstał na bazie szczepu H9. W celu ingerencji w proces replikacji gen NS2 z segmentu 8 został przeniesiony do segmentu 2 obok genu polimerazy. Dodatkowo, w miejsce NS2 wstawiono gen pochodzący ze szczepu H5. Dzięki powyższym zabiegom szczepionka jest bezpieczniejsza, a ryzyko reasortacji okazuje się znacznie zmniejszone.

Marzec

Badania opublikowane w Cell pokazują, że wyodrębnione z oleju rybiego kwasy tłuszczowe omega-3 mają zdolność hamowania replikacji wirusa grypy in vivo. Skuteczność w walce z ciężkimi zachorowaniami wykazała tzw. protektyna D1 (PD1), której poziom jest znacząco obniżony, szczególnie podczas zakażenia wysoce patogennymi szczepami takimi jak H5N1. Leczenie poprzez suplementację PD1 w skojarzeniu z lekami przeciwwirusowymi znacząco poprawiło stan i przeżywalność myszy doświadczalnych. Protektyna może pełnić rolę zarówno biomarkera poważnych infekcji, jak i potencjalnego terapeutyku.

Kwiecień

Skuteczna terapia przeciwwirusowa wymaga szybkiego wdrożenia, dlatego trwa doskonalenie metod diagnostycznych. Holenderscy naukowcy zaproponowali zestaw molekularnych analiz stanowiących alternatywę dla konwencjonalnych badań. Opiera się on na metodzie real time PCR i prowadzi do zidentyfikowania szczepu wirusa typu A lub B z materiału pobranego od pacjenta oraz genów oporności jakie nosi patogen. Test nie jest czasochłonny i nie wymaga dodatkowej aparatury.

Eritoran- syntetyczny antagonista TLR-4 chroni przez uszkodzeniem płuc i przedwczesnym zgonem z powodu grypy jak pokazują badania przedkliniczne prowadzone na zwierzętach. Lek zapewnia poprawę stanu zdrowia nawet po 6 dniach od pojawienia się objawów zakażenia. Dotychczas stosowane środki przeciwwirusowe muszą być podane w ciągu pierwszych dwóch dni infekcji, dlatego odkrycie wydaje się być przełomowe.

Maj

Toczą się prace nad wytworzeniem szczepionki „uniwersalnej”. Badacze postanowili skorzystać z osiągnięć nanotechnologii i zastosować samo porządkującą ferrytynę jako nośnik antygenu- hemaglutyniny.  W badaniach eksperymentalnych na myszach wykazano, iż platforma inicjuje odpowiedź o dużym zakresie oraz produkcję przeciwciał silnie oddziałujących z konserwatywnymi domenami białka wirusowego. Podejście to pozwala na wytworzenie bariery immunologicznej dla szerokiego spektrum szczepów wirusa grypy.

Naproksen może wykazywać skuteczność w leczeniu grypy. Francuska grupa badawcza donosi, że znany lek przeciwbólowy i przeciwzapalny z grupy OTC zaburza tworzenie kompleksów rybonukleoproteinowych blokując w ten sposób replikację wirusa.

Czerwiec

Odnotowano, że nowy szczep wirusa ptasiej grypy H7N9, którego rozpoznano wiosną w Chinach, po nabyciu oporności na leki przeciwwirusowe (Tamiflu) zachowuje zdolność do replikacji i transmisji pomiędzy osobnikami porównywalną do wariantu niezmutowanego. Z powodu braku dostępności szczepionki przeciwko szczepowi terapia inhibitorami neuraminidazy- należy do nich Tamiflu- jest jedynym jak dotąd środkiem do walki z tego typu infekcją. Zgodnie z ustaleniami szwedzkich naukowców oporność może wynikać z obecności w środowisku aktywnego metabolitu leku wydalanego z moczem w trakcie terapii, który pozostaje w wodzie mimo procesu oczyszczania.

Zidentyfikowano geny, których ekspresja jest zaburzona podczas infekcji wirusem H5N1 oraz czynniki odpowiadające za odpowiedź immunologiczną u kaczek. Nowatorskie podejście do problemu  pozwoli w przyszłości na gruntowną analizę mechanizmu rozprzestrzeniania patogenu oraz przebiegu zakażenia u ludzi.

Lipiec

Udowodniono skuteczność szczepionki przeciwko grypie podawanej przy pomocy platformy zawierającej mikroigły. Testowany preparat zawiera niewielką ilość wysuszonych cząsteczek wirusopodobnych pokrywających mikroigły, którymi nakłuwa się skórę. Zabieg jest całkowicie bezbolesny, efektywnie pobudza układ immunologiczny do produkcji przeciwciał i zapewnia odporność  na czas przekraczający rok od zastosowania.

Sierpień

Opublikowano wyniki badań nad genezą i ewolucją wirusa H7N9. Ustalono, że doszło do wymiany genów pomiędzy szczepami H7N7 oraz H9N2, a wirus rozprzestrzenił się z ptactwa dzikiego na domowe, z którego doszło do transmisji na ludzi. Ze względu na możliwość dokonania dalszych reasortacji genomowych zaleca się, aby monitorować szczep.

Wrzesień

Badania przeprowadzone na kulturach komórkowych ssaczych (MDCK) wykazują, że glukoza może stać się celem w zwalczaniu sezonowej grypy. Zmniejszenie zaopatrzenia w ten podstawowy składnik metaboliczny powoduje obniżenie zdolności wirusa do infekcji potencjalnego gospodarza. Poprzez dodanie inhibitora przemian glukozy do hodowli in vitro można kontrolować stan energetyczny patogenu, jego zdolność do przeprowadzania podstawowych procesów koniecznych do namnażania i przetrwania.

Naukowcy z Imperial College London donoszą, że u pacjentów przechodzących ciężkie infekcje zanotowano obniżony poziom limfocytów T CD8+. Informacja ta wskazuje, iż stymulacja układu odpornościowego nakierowana na ten konkretny typ komórek może stać się pomocna w projektowaniu szczepionek o szerokim zakresie ochrony przeciwwirusowej.

Amerykański Narodowy Instytut Zdrowia (National Institutes of Health, NIH) zaprezentował wstępne wyniki badań klinicznych dotyczących wirusa H1N1 prowadzonych na zdrowych ochotnikach w kontrolowanych warunkach. Ustalano najniższą „dawkę” wirusa, która zdolna jest do wywołania infekcji oraz czas upływający od zakażenia do transmisji wirusa.

Październik

Pojawiają się kolejne pomysły na wytworzenie „uniwersalnej” szczepionki. Nowa koncepcja opiera się na zaobserwowanej odporności na wiele szczepów wirusa grypy podczas zażywania rapamycyny- leku immunosupresyjnego podawanego równolegle do immunizacji dla szczepu H3N2. Zastosowanie inhibitora kinazy mTOR powoduje wytworzenie unikalnego repertuaru przeciwciał wymierzonych w konserwatywne regiony hemaglutyniny chroniącego przed infekcją.

Listopad

Odnaleziono kluczowe białko komórkowe odpowiadające za reakcję odpornościową na zakażenie wirusowe- GEF-H1 powiązane z mikrotubulami. Tej podstawowej linii obrony zależnej od mikrotubul zostały pozbawione myszy z nokautem genowym Arhgef2−/−. Pierwotnym bodźcem wzbudzającym układ immunologiczny jest rozpoznanie w organizmie obcego kwasu nukleinowego przez receptory RIG-I-podobne. Aktywacja GEF-H1(microtubule-associated guanine nucleotide exchange factor) prowadzi do fosforylacji IRF3 zależnej od RIG-I oraz Mda-5, a następnie do indukcji ekspresji interferonu IFN-β przez makrofagi. Odkrycie daje szansę na zapobieganie zakłóceniom odpowiedzi immunologicznej, powodowanej przez wirusy.

Naukowcy z University of California, San Diego School of Medicine przedstawili mechanizm penetracji śluzu gospodarza przez wirusy grypy typu A. Bogata w kwas sialowy wydzielina tworzy w drogach oddechowych barierę dla przenikania patogenów. Broni dostępu do komórek poprzez wiązanie hemaglutyniny, która miałaby połączyć się z ich receptorami. Wirusy omijają tę przeszkodę przy użyciu enzymu neuraminidazy pozwalającego na cięcie wytworzonych w śluzie połączeń. Wyzwaniem dla nowych terapii staje się zatem ograniczenie inhibicji działania enzymu do etapu napotkania bariery, aby zatrzymać wirusy w warstwie wydzieliny.

Pojawiają się doniesienia, że znany i szeroko stosowany antybiotyk- amfoterycyna B obniża zdolność organizmu do obrony przed infekcją. Środek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych powoduje degradację białka limfocytów T IFITM3 zwiększając podatność na ciężkie zachorowania na grypę.

Grudzień

Myszy pozbawione proteazy Tmprss2 są odporne na szczepy wirusów grypy zawierające hemaglutyninę H1. Białko uczestniczy w procesie zależnego od mechanizmów gospodarza cięcia kapsydów potomnych wirionów w celu nadania im infekcyjności. Brak enzymu powoduje niemożność rozprzestrzeniania zakażenia w organizmie. Tmprss2 jest potencjalnym celem dla projektowania nowych terapii przeciwwirusowych.

KOMENTARZE
Newsletter