Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Polska firma z pierwszym na świecie genetycznym testem diagnostycznym do wykrywania SARS-CoV-2 z próbki śliny!
Polska firma z pierwszym na świecie genetycznym testem diagnostycznym do wykrywania SARS-Co

Genomtec S.A. zarejestrował i wprowadzi do obrotu na terenie Unii Europejskiej test diagnostyczny Genomtec® SARS-Cov-2 EvaGreen® Direct-RT-LAMP CE-IVD Kit (RT-LAMP Direct Kit), który umożliwia przeprowadzenie badania w kierunku identyfikacji zakażenia SARS-CoV-2 ze śliny pacjenta.

 

 

 

Innowacyjny test zapewni pacjentom większy komfort, gdyż nie będą oni musieli być poddawani procedurze pobrania wymazu np. z nosogardzieli. Możliwość badania ze śliny zmniejszy również ryzyko ekspozycji na wirusa dla personelu pobierającego próbkę i nie wymaga specjalistycznych umiejętności. Dzięki testowi RT-LAMP Direct Kit odczytanie wyniku testu od momentu otrzymania próbki śliny przez laboratorium będzie możliwe już po kilkudziesięciu minutach. Ultraszybki test na COVID-19, który wykrywa wszystkie dotychczas zidentyfikowane szczepy SARS-CoV-2, będzie można wykonać w laboratorium Dolmed we Wrocławiu jeszcze w maju.

Genetyczny test diagnostyczny Genomtec® SARS-Cov-2 EvaGreen® Direct-RT-LAMP CE-IVD Kit, w technologii Direct RT-LAMP zachowuje wysoki poziom parametrów diagnostycznych, a możliwość pobrania materiału biologicznego w postaci śliny daje zarówno komfort pacjentom, jak i personelowi medycznemu. Co ważne dla laboratoriów, dzięki zastosowaniu specjalnej technologii lizy i oczyszczania próbki, czas potrzebny na wykonanie pełnej procedury diagnostycznej (od próbki do wyniku) został skrócony o niemal 60 proc. w porównaniu do obecnie stosowanych testów RT-PCR wymagających izolacji materiału genetycznego. Znacząco obniżono także koszty całego badania, gdyż nie jest konieczne wykorzystanie dodatkowych zestawów odczynnikowych przeznaczonych do izolacji materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2.

Rejestracja nowego produktu Genomtec, możliwa była m.in. w oparciu o badanie porównawcze przeprowadzane w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Uzyskane wyniki badań wewnętrznych Genomtec nad testem do diagnostyki infekcji SARS-CoV-2 bezpośrednio z próbki śliny wskazały, że jest to test o jednym z najniższych limitów detekcji na świecie, wynoszącym jedynie dwie krople wirusa w mieszaninie reakcyjnej. – Dzięki eliminacji etapu oczyszczania kwasu nukleinowego z materiału biologicznego w laboratorium skróciliśmy czas badania oraz uprościliśmy cały proces diagnostyczny, co wpływa również na obniżenie kosztów jego pracy. Nasze nowe testy genetyczne ze śliny będą mogły nawet kilkukrotnie zwiększyć moce diagnostyczne laboratoriów, jednocześnie zwiększając komfort pacjenta i personelu medycznego. Nasze innowacyjne testy Direct będą skutecznym narzędziem do walki z pandemią i kontrolą zachorowań. Rozwój nowych produktów Genomtec w zakresie diagnostyki laboratoryjnej jest jednym z elementów naszej strategii. Jest również potwierdzeniem kompetencji i wysokiego poziomu posiadanego know-how zespołu Genomtec  – mówi Miron Tokarski, współzałożyciel i prezes Genomtec.

Już w maju pacjenci będą mogli wykonać badanie diagnostyczne testem Genomtec RT-LAMP Direct Kit w laboratorium Dolnośląskiego Centrum Medycznego DOLMED we Wrocławiu, które znajduje się przy ul. Legnickiej 40. Laboratorium jest referencyjną placówką dla produktów oferowanych przez Genomtec. – Wprowadzenie do sprzedaży testów genetycznych w technologii RT-LAMP, które niewątpliwie są innowacją na rynku, a także rozpoczęcie współpracy z DOLMED-em, które będzie wykorzystywać nasze rozwiązania, mogą mieć istotne znaczenie dla naszej działalności i osiąganych przychodów przez Genomtec – zauważa Michał Wachowski, członek zarządu i CFO Genomtec.

Testy Genomtec są kompatybilne z urządzeniami już posiadanymi przez laboratoria wykonującymi testy w technice Real-Time PCR, co może rozwiązać problem udrożnienia systemu badań bez dodatkowych nakładów w infrastrukturę oraz bez konieczności pozyskiwania dodatkowego personelu. Już obecnie oferowane przez Genomtec testy mogą zwiększyć przepustowość każdego laboratorium o niemal 50 proc. względem najszybszych testów RT-PCR lub oszczędzić 33 proc. czasu diagnostycznego potrzebnego do wykonania takiej samej ilości analiz genetycznych, co jest bardzo istotne szczególnie w trakcie fal pandemii. Test będzie produkowany w Polsce w laboratoriach Genomtec we Wrocławiu. Do zestawu diagnostycznego zainteresowani partnerzy biznesowi będą mogli dokupić jednorazowy pojemnik do poboru śliny, również oferowany przez firmę. 

Źródła

Fot. https://www.pexels.com/photo/a-medical-professional-doing-a-swab-test-on-a-patient-6285405/

KOMENTARZE
Newsletter