Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Polska badaczka zaprezentowała pionierskie narzędzie oceny polityk publicznych na Dubai World Expo
Polska badaczka zaprezentowała pionierskie narzędzie oceny polityk publicznych na Dubai Wor

Dwa lata po wybuchu globalnej pandemii COVID-19 uczestnicy międzynarodowego Health System Resilience Summit, który odbył się w pawilonie szwedzkim na Dubai World Expo w dniach 30-31 stycznia 2022 r., wezwali do przyjęcia „ram odporności” w celu wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej na wypadek przyszłych kryzysów. Wśród prelegentów znaleźli się obecni i byli ministrowie zdrowia, globalni liderzy opinii, kadra zarządzająca największymi firmami z branży oraz czołowi naukowcy.

Fot. Raport „Sustainability and Resilience in the Polish Health System”

 

W trakcie szczytu zorganizowanego przez firmę AstraZeneca podczas Tygodnia Zdrowia Expo 2020 w Dubaju eksperci zastanawiali się, jak poprzez zastosowanie innowacji w pięciu kluczowych obszarach – finansowania, zatrudnienia, zarządzania, świadczenia usług oraz leków i technologii – systemy opieki zdrowotnej mogą stać się bardziej odporne i przygotowane na przyszłe wyzwania. Wydarzenie dało również okazję do wymiany doświadczeń i refleksji na temat dotychczas najskuteczniej wdrożonych innowacji w oparciu o ramy opracowane przez London School of Economics, w wyniku Partnerstwa na rzecz Zrównoważenia i Odporności Systemów Ochrony Zdrowia (PHSSR), ze Światowym Forum Ekonomicznym oraz AstraZeneca.

W trakcie szczytu nie zabrakło polskiego elementu – prof. Iwona Kowalska-Bobko, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, zaprezentowała efekt pionierskich prac rozwijanych na kanwie pilotażowych badań polskiego zespołu, przeprowadzonych w ramach Partnerstwa – matrycę służącą mierzeniu zrównoważenia i odporności systemów ochrony zdrowia. Jak wskazywała prof. Kowalska-Bobko, matryca nie jest uniwersalnym narzędziem, ale tę metodologię można przełożyć na inne rynki, a także okresowo aktualizować. Matryca może być używana zarówno w ocenie skutków regulacji projektów polityk zdrowotnych lub ustaw, jak i okresowej bądź doraźnej ewaluacji ich wdrażania.

– Globalna pandemia nasiliła potrzebę reformy i modernizacji systemu opieki zdrowotnej tak, aby systemy były w stanie wytrzymać przyszłe naciski i kryzysy. Chociaż obserwujemy postęp w takich obszarach, jak diagnostyka cyfrowa i monitorowanie oraz usprawnione ścieżki pacjentów, bez formalnej i ustrukturyzowanej oceny trudno powiedzieć, czy systemy opieki zdrowotnej, które widzimy dzisiaj, są naprawdę bardziej odporne i gotowe na kryzys, niż dwa lata temu. Właśnie dlatego AstraZeneca i nasi partnerzy z sektora publicznego i prywatnego wykorzystują ten ważny szczyt, aby wezwać do szerszego przyjęcia ram zrównoważenia i odporności systemów ochrony zdrowia opracowanych przez LSE w ramach Partnerstwa –  podkreślała Iskra Reic, Executive Vice President na Europę i Kanadę, Executive Vice President ds. szczepionek i terapii immunologicznych oraz członek Komitetu Sterującego Partnerstwa na rzecz Zrównoważenia i Odporności Systemów Ochrony Zdrowia.

KOMENTARZE
Newsletter