Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Polscy naukowcy opracowali skuteczną eksperymentalną terapię SM
Polscy naukowcy opracowali skuteczną eksperymentalną terapię SM
Stwardnienie rozsiane (SM) jest postępującą chorobą neurologiczną. Pierwsze objawy pojawiają się między 20. a 40. rokiem życia. W Polsce tą chorobą jest dotkniętych około 40 tys. osób. Najczęściej stosowana terapia (terapia farmakologiczna) ma na celu złagodzenie objawów choroby. Eksperymentalne metody stosowane są u pacjentów, u których standardowe metody leczenia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Opracowana przez polskich naukowców innowacyjna metoda jest próbą eksperymentalnej terapii stwardnienia rozsianego z wykorzystaniem komórek macierzystych chorego. Wyniki pierwszych długoletnich badań wykazały poprawę stanu zdrowia pacjentów po zastosowaniu terapii.

Firma Luna Laboratory Sp. z o. o., której własnością jest ta eksperymentalna terapia, posiada pozytywną opinię Europejskiej Agencji Leków. Obecnie firma ubiega się o zgodę Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie tej terapii.

W eksperymentalnej terapii stwardnienia rozsianego wykorzystywane są komórki macierzyste pacjenta. Komórki te izolowane są ze szpiku kostnego, poddawane selekcji i w odpowiednich proporcjach podawane pacjentowi. W odróżnieniu od innych metod, komórki te nie są namnażane w laboratorium.

Do tej pory terapii poddano czterech pacjentów z zaawansowaną postacią choroby (osoby z niewydolnością ruchową, zaburzeniami widzenia). Jednorazowe podanie komórek macierzystych pacjentom korzystnie wpłynęło na stan zdrowia pacjentów. Nastąpiła znacząca poprawa jakości życia. U jednej pacjentki w czasie terapii nastąpił rzut choroby, po którym pacjentka wróciła do stanu sprzed wystąpienia zdarzenia.

Prof. Andrzej Klimek, neurolog, jeden z głównych badaczy projektu powiedział, że u wszystkich osób po 2-3 latach od podaniu komórek macierzystych nastąpiła znaczna poprawa w skali niepełnosprawności EDSS (ang. Expanded Disability Status Scale). Badania rezonansem magnetycznym (MRI) mózgu wykazay zmniejszenie obszarów, w których doszło do uszkodzenia mieliny, czyli otoczki nerwów, która ulega degradacji w tej chorobie.

Wstępne obserwacje pacjentów nie wykazały wystąpienia efektów ubocznych terapii. Włączenie do projektu kolejnych pacjentów i ich stała obserwacja powinny pozwolić wysunąć jednoznaczne wnioski dotyczące skuteczności terapii.

KOMENTARZE
news

<Październik 2021>

pnwtśrczptsbnd
28
30
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PORT for Health: Neuroscience
2021-10-13 do 2021-10-15
16
17
18
21
22
23
24
26
27
Impact’21
2021-10-27 do 2021-10-28
28
29
30
31
Newsletter