Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Polka w gronie liderów nauki w Europie

Prof. dr hab. Marta Miączyńska, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej  w Warszawie (MIBMiK), będzie współprzewodniczyć EU-LIFE – europejskiej sieci wiodących instytutów badawczych w dziedzinie nauk o życiu. Polka będzie pracować z przewodniczącym EU-LIFE Giulio Superti-Furga, dyrektorem naukowym Centrum Badawczego Medycyny Molekularnej CeMM Austriackiej Akademii Nauk oraz Martą Agostinho, dyrektorem wykonawczym EU-LIFE. Do ich zadań będzie należało kształtowanie europejskiego sektora badań naukowych, szczególnie w odniesieniu do tzw. doskonałości naukowej. Oznacza ona najwyższy dostępny poziom prowadzenia badań pod względem teoretycznym, metodologicznym i empirycznym.

Priorytety EU-LIFE na najbliższą przyszłość obejmują wzmacnianie roli instytutów badawczych oraz tworzenie przestrzeni do dialogu na temat przyszłości badań naukowych. Kadencja prof. Marty Miączyńskiej na stanowisku współprzewodniczącej EU-LIFE potrwa dwa lata. – Wybór na stanowisko współprzewodniczącej EU-LIFE to przede wszystkim ogromne wyróżnienie dla Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, którym kieruję od 2018 r. i całego zespołu, z którym mam przyjemność pracować. Cieszę się, że moja nominacja uzupełnia osiągnięcia Instytutu w ostatnich latach – mówi prof. Marta Miączyńska. – Musimy nadal propagować znaczenie badań podstawowych dla rozwoju zjednoczonej Europy i dobrobytu naszych społeczeństw. Równie ważne jest doskonalenie i promowanie najwyższych standardów prowadzenia badań. MIBMiK zdecydowanie popiera wartości reprezentowane przez EU-LIFE i wraz z moimi współpracownikami dołożymy wszelkich starań, aby przyczynić się do dalszego rozwoju sieci wiodących placówek naukowych Europy – dodaje. 

Prof. dr. hab. Marta Miączyńska jest biologiem molekularnym, profesorem nauk biologicznych, doktorem habilitowanym w dziedzinie biologii komórki i dyrektorem Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. W latach 2016-2018 była członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki. Była też panelistką licznych agencji grantowych, w tym European Research Council. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk i Rady Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej. W przeszłości zostawała laureatką prestiżowych grantów i nagród. Jest absolwentką Uniwersytetu Wolverhampton (Wielka Brytania) i Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantką Uniwersytetu Wiedeńskiego (Austria), odbyła staże podoktorskie w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej w Heidelbergu oraz Instytucie Maxa Plancka w Dreźnie (Niemcy).

Źródła

Fot. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

KOMENTARZE
Newsletter