Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Pierwszy konkurs ABM dla jednostek naukowych na realizację badań aplikacyjnych w biomedycynie w ramach KPO ogłoszony
Pierwszy konkurs ABM dla jednostek naukowych na realizację badań aplikacyjnych w biomedycyn

Agencja Badań Medycznych ogłasza pierwszy konkurs dla jednostek naukowych na realizację badań aplikacyjnych w biomedycynie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Na ten cel przeznaczono 450 mln zł, a nabór wniosków potrwa od 13 czerwca do 12 sierpnia 2024 r.

 

 

Agencja Badań Medycznych ogłasza pierwszy konkurs dla jednostek naukowych na realizację badań o charakterze aplikacyjnym w obszarze biomedycznym. Konkurs jest realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Celem konkursu jest wybór podmiotów, które zostaną objęte wsparciem finansowym ze środków KPO oraz wykorzystanie potencjału badawczo-rozwojowego polskich jednostek naukowych prowadzących badania w obszarze biomedycznym. Konkurs ma na celu nie tylko rozwój nauki, ale także podniesienie jakości systemu ochrony zdrowia, co ma priorytetowe znaczenie dla poprawy jakości życia obywateli. Realizacja wspartych projektów ma zwiększyć liczbę innowacyjnych rozwiązań w systemie ochrony zdrowia.

Na konkurs przeznaczono 450 mln zł, z minimalnym dofinansowaniem 2 mln zł i maksymalnym 15 mln zł na projekt. Czas realizacji projektu to od 12 do 18 miesięcy, z ostatecznym terminem zakończenia do 31 marca 2026 r. Do składania wniosków uprawnione są m.in. publiczne uczelnie, instytuty badawcze i naukowe oraz podmioty lecznicze. Każdy wnioskodawca może złożyć maksymalnie 5 wniosków. – To pierwszy konkurs w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy, jaki uruchamia ABM. W szczególności zachęcamy do udziału zespoły z już przygotowanymi projektami. Założenia projektowe powinny wpisywać się w Rządowy Plan Rozwoju Sektora Biomedycznego. Musimy zawsze mieć na uwadze wartość naukową oraz system opieki zdrowotnej i pacjentów – podkreśla dr n. med. Rafał Staszewski, zastępca prezesa ds. finansowania badań w Agencji Badań Medycznych.

Źródła

Fot. https://unsplash.com/photos/clear-drinking-glass-on-blue-and-white-coaster-r4A-lJTgXQg

KOMENTARZE
Newsletter