Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Otwarcie Laboratorium Oddziaływań RNA-Białko – Centrum Dioscuri w MIBMiK
Otwarcie Laboratorium Oddziaływań RNA-Białko – Centrum Dioscuri w MIBMiK

30 września br., w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK), miało miejsce uroczyste otwarcie nowej grupy badawczej, Laboratorium Oddziaływań RNA-Białko – Centrum Dioscuri, kierowanej przez prof. Gracjana Michlewskiego, laureata konkursu Centrum Doskonałości Dioscuri, powołanego z inicjatywy Towarzystwa Maxa Plancka (MPG) w Niemczech i realizowanego wspólnie z Narodowym Centrum Nauki (NCN) oraz laureata programu Polskie Powroty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

 

Badania prof. Gracjana Michlewskiego dotyczą nowych białek wiążących RNA (RBPs), ich funkcji w komórce i strukturze oraz oddziaływań RNA-białko, szczególnie we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej wywołanej wirusami RNA, w tym wirusem grypy. – Oddziaływania RNA-białko zapewniają kluczowe mechanizmy kontrolujące ekspresję genów we wszystkich żywych organizmach i wirusach. W konsekwencji przyczyniają się do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania większości chorób człowieka. W ramach Centrum Dioscuri będziemy badać nowo poznane oddziaływania RNA-białko w kontekście infekcji wirusowych, a także chorób neurodegeneracyjnych – powiedział prof. Michlewski.

Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia prof. Marty Miączyńskiej, dyrektor MIBMiK, która powitała przybyłych gości i podkreśliła wagę powołania Centrum Dioscuri w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, jako ważnego kroku w rozwoju instytutu. Następnie głos zabrali prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, operator programu Centrum Doskonałości Dioscuri, prof. Ralph Bock z Komitetu Naukowego Dioscuri w Niemczech (Dioscuri Scientific Committee, MPI-MP) oraz prof. Juri Rappsilber z Instytutu Biotechnologii na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie (Technische Universität Berlin), który w projekcie jest partnerem naukowym prof. Michlewskiego.

W dalszej części uroczystości odbyły się prezentacje naukowe dot. tematyki oddziaływań RNA-białko, a wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się naukowcy o światowym dorobku: prof. Juan Valcárcel z Centrum Regulacji Genomicznej (CRG) w Barcelonie, który wystąpił z prezentacją pt.: „Sieci regulacji alternatywnego splicingu w raku: możliwości terapeutyczne” („Networks of alternative splicing regulation in cancer: therapeutic opportunities”) oraz prof. Krzysztof Sobczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który wygłosił wykład „Odwrócenie plejotropowego efektu toksycznego RNA z ekspansją powtórzeń CGG” („Reversal of pleiotropic effect of toxic RNA with expansion of CGG repeats”). Ostatnią prelekcją w tej sesji było wystąpienie prof. Gracjana Michlewskiego, który w wykładzie pt.: „Interakcje RNA-białko – moja dotychczasowa podróż” („RNA-protein interactions – my journey thus far”) opowiedział o swojej drodze zawodowej oraz badaniach i osiągnięciach w obszarze oddziaływań RNA-białko.

Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri to inicjatywa Towarzystwa Maxa Plancka, realizowana wspólnie z Narodowym Centrum Nauki i finansowana przez polskie Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań (BMBF). Program ma na celu wspieranie rozwoju Centrów Doskonałości Naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Ważnym aspektem jest wsparcie finansowe dla wybitnych naukowców, chcących prowadzić badania w tym regionie. Centra Dioscuri powstają tam, gdzie dzięki stworzonej infrastrukturze istnieją już warunki oraz odpowiednie środowisko do prowadzenia badań na najwyższym poziomie. Będą funkcjonować przez pięć lat, z możliwością przedłużenia o kolejnych pięć po pozytywnej ewaluacji przeprowadzonej przez zewnętrznych ekspertów.

KOMENTARZE
news

<Październik 2021>

pnwtśrczptsbnd
28
30
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PORT for Health: Neuroscience
2021-10-13 do 2021-10-15
16
17
18
21
22
23
24
26
27
Impact’21
2021-10-27 do 2021-10-28
28
29
30
31
Newsletter