Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Ogromne zainteresowanie akcjami spółki Captor Therapeutics
Ogromne zainteresowanie akcjami spółki Captor Therapeutics

Captor Therapeutics S.A., spółka biofarmaceutyczna rozwijająca kandydatów na leki w terapii chorób onkologicznych i autoimmunologicznych z wykorzystaniem innowacyjnej technologii celowanej degradacji białek, po zakończonym procesie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i zamknięciu zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych, otrzymała od inwestorów deklaracje objęcia wszystkich akcji oferowanych po cenie maksymalnej. Popyt na akcje Captor Therapeutics zgłoszony przez inwestorów krajowych oraz zagranicznych przewyższył kilkukrotnie liczbę wszystkich akcji oferowanych w IPO.

 

Zarząd Captor Therapeutics S.A. (w odniesieniu do nowych akcji) oraz oferujący (w odniesieniu do akcji sprzedawanych) w porozumieniu z globalnym koordynatorem oferty i współprowadzącym księgę popytu, ustalili ostateczną cenę akcji oferowanych na 172 zł za akcję. Ostateczna liczba akcji oferowanych wyniesie 1.069.500 akcji, w tym: 871.500 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G (nowe akcje) oraz 198.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B (akcje sprzedawane). Inwestorom indywidualnym zostanie przydzielone 110.000 nowych akcji, natomiast inwestorom instytucjonalnym zostanie zaoferowane 959.500 akcji oferowanych (zarówno nowych akcji, jak i akcji sprzedawanych). Inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na akcje w dniach od 31 marca do 6 kwietnia. Przydział akcji oferowanych jest planowany na 8 kwietnia. Całkowita wartość oferty publicznej akcji Captor Therapeutics S.A., przy założeniu nabycia przez inwestorów wszystkich akcji oferowanych, wyniesie ok. 184 mln zł. Z emisji nowych akcji spółka pozyska ok. 150 mln zł.

– Cieszy mnie tak duże zainteresowanie inwestorów pierwszą ofertą publiczną akcji spółki Captor Therapeutics. Podczas bardzo intensywnego roadshow spotkaliśmy się on-line z prawie wszystkimi krajowymi inwestorami instytucjonalnymi reprezentującymi OFE i TFI. Oferta spotkała się także z zainteresowaniem ze strony inwestorów zagranicznych, co również nas bardzo satysfakcjonuje, szczególnie że zależy nam na budowaniu międzynarodowej rozpoznawalności. W związku z bardzo dużym popytem na nasze akcje, kilkukrotnie przewyższającym liczbę akcji oferowanych, wspólnie z doradcami, zdecydowaliśmy o wyznaczeniu ceny emisyjnej na maksymalnym poziomie 172 zł za akcję. Ponadto z uwagi na zgłoszony przez inwestorów w procesie bookbuildingu popyt znacząco przewyższający oferowaną liczbę akcji dwóch akcjonariuszy sprzedających, po konsultacji z Zarządem oraz Doradcami, podjęło decyzję o sprzedaży łącznie 198.000 istniejących akcji zwykłych serii B. Sprzedaż części akcji istniejących pomoże w budowie szerokiego akcjonariatu, zwiększającego płynność akcji spółki po debiucie na GPW, co jest ważne dla polskich inwestorów instytucjonalnych i inwestorów zagranicznych. Ogromny sukces pierwszej oferty publicznej firmy Captor Therapeutics zapewnia nam zarówno środki, jak i motywację, aby przenieść firmę na wyższy poziom – mówi dr Tom Shepherd, prezes zarządu Captor Therapeutics.

– Widzimy także duże zainteresowanie ze strony inwestorów indywidualnych, co należy uznać za sukces ze względu na to, że branża biotechnologiczna jest trudna do analizowania w związku z dużym zróżnicowaniem podmiotów w niej działających i koniecznością wzięcia pod uwagę wielu czynników biznesowych i naukowych. Na świecie w naszym segmencie rynku biotechnologicznego, tzn. w technologii celowanej degradacji białek, działa kilka, może kilkanaście podmiotów, będących podobnie jak Captor na etapie rozwoju przedklinicznego lub we wczesnych fazach badań klinicznych. Wiemy, że inwestorzy porównują nas ze innymi spółkami zwłaszcza na NASDAQ. Cieszy nas rekordowa frekwencja, jaką zanotowaliśmy podczas webinaru edukacyjnego dla inwestorów i duża liczba trafnych pytań pokazujących, że inwestorzy coraz lepiej rozumieją biotechnologię. Dużą popularnością cieszył się także nasz film prezentujący działalność Captora „od kuchni”, a także liczne wywiady z przedstawicielami spółki opublikowane w prasie i Internecie – dodaje dr Michał Walczak, członek zarządu i Chief Scientific Officer, współtwórca i akcjonariusz Captor Therapeutics.

– Zależy nam na budowie wartości dla akcjonariuszy poprzez osiągnięcia w obszarze naukowym i ich optymalną komercjalizację, ale zdajemy sobie sprawę, że elementem budowy tej wartości w przypadku spółki giełdowej jest też odpowiednia komunikacja z akcjonariuszami i inwestorami, czyli wysoki poziom relacji inwestorskich. W tym obszarze będziemy korzystać z najlepszych wzorców komunikacyjnych zagranicznych oraz polskich spółek giełdowych. Będę wspierał Captor swoim wieloletnim doświadczeniem z tego zakresu zbudowanym między innymi w procesie zarządzania licznymi transakcjami pozyskania kapitału – kończy Florent Gros, członek rady nadzorczej Captor Therapeutics.

KOMENTARZE
news

<Kwiecień 2021>

pnwtśrczptsbnd
29
31
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
18
20
NutraFood Poland
2021-04-20 do 2021-04-22
22
24
27
Podstawy oznaczania wilgotności
2021-04-27 do 2021-04-27
28
29
1
2
Newsletter