Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nowoczesne laboratorium spektrometrii mas
Nowe laboratorium spektrometrii mas to jedno z najważniejszych osiągnięć projektu MOBI4Health realizowanego na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Nowoczesny sprzęt pozwala na wykonanie niemal każdego typu analizy, od identyfikacji związków drobnocząsteczkowych i substancji organicznych, poprzez analizę sekwencji kwasów nukleinowych po określenie profili białkowych.

Center of Molecular Biotechnology for Healthy Life - Biotech solutions bringing health to living organisms and environment supported by mass spec-focused research platform, w skrócie MOBI4Health, to zwycięski projekt konkursu REGPOT  finansowany przez Komisję Europejską z 7. Programu Ramowego UE. Przedsięwzięcie o wartości ponad 5 mln euro realizowane jest w porozumieniu z dziesięcioma europejskimi ośrodkami badawczymi. Ma na celu osiągnięcie wzrostu potencjału badawczego MWB UG i GUMed w branży biotechnologii molekularnej. 

Jeden z celów projektu, zakładający rozbudowę infrastruktury badawczej, osiągnięty został poprzez stworzenie bogato wyposażonej pracowni spektrometrii mas stanowiącej część Zespołu Laboratoriów Specjalistycznych MWB UG i GUMed o charakterze core facility. Zestaw aparatury dostępny w laboratorium jest unikalny w skali krajowej. W skład Zespołu wchodzi Laboratorium Analiz Genetycznych oraz Pracownia Spektrometrii Mas, wyposażone w szereg nowoczesnych urządzeń. MassARRAY Nanodispenser RS1000 oraz MassARRAY Analyzer 4  stanowią zintegrowaną platformę w technologii MALDI-TOF służącą do analizy kwasów nukleinowych, w tym genotypowania, ilościowej analizy transkryptów oraz metylacji DNA. MALDI-TOF/TOF 5800 umożliwia identyfikację i oznaczenia ilościowe białek, analizę biomarkerów oraz obrazowanie przestrzenne w technologii MALDI. QTRAP 6500 i SelexIon w technologii LC/MS/MS pozwalają na  skuteczny rozdział  oraz detekcję i analizę ilościową substancji w złożonych próbkach. TripleTOF 5600+, także w technologii LC/MS/MS o wysokiej rozdzielczości, umożliwia oznaczenia jakościowe i ilościowe w badaniach proteomicznych, metabolomicznych i lipidomicznych, z analizą typu SWATH.

W ramach projektu organizowany jest cykl szkoleń i wykładów ukazujących możliwości wykorzystania aparatury w różnych aspektach badań. Do tej pory odbyły się dwie części warsztatów dotyczących wykorzystania spektrometrii mas w analizach proteomicznych i genomicznych oraz diagnostyce molekularnej chorób człowieka, zwierząt i roślin. W 2015 r. planowane są dwie kolejne odsłony spotkań: Innovations in environmental friendly productions of lipids for industry (17-19 marca, Gdańsk) oraz Innovations in discovery of potential new pharmaceuticals (7-9 lipca, Gdańsk). Warsztaty podzielone będą na otwartą część wykładową oraz część praktyczną dostępną dla pracowników MWB UG i GUMed. Plan wydarzeń ukaże się wkrótce na stronie internetowej projektu.

Centrum MOBI4Health otwiera możliwości realizacji wszechstronnych grantów badawczych oraz współpracy naukowej. – Chcielibyśmy, aby nasze pomysły i idee badań dotarły do jak najszerszego grona badaczy. Naszym celem jest zmiana społecznego przekonania, że w polskiej nauce nic się nie dzieje, a publiczne pieniądze są marnotrawione – mówi koordynator projektu prof. dr hab. Krzysztof Bielawski.

W ramach Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii realizowana jest m. in. tematyka lekooporności HBV w kontekście polimorfizmu genetycznego wirusa, w których to badaniach wykorzystano możliwości platformy MassARRAY (Rybicka 2013; Stalke 2014). Więcej informacji na http://www.mobi4health.ug.edu.pl/.

KOMENTARZE
Newsletter