Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nowo odkryte właściwości roślin w XXI wieku na proces gojenia ran
Leczenie powierzchownych ran skóry wciąż jest jednym z najbardziej złożonych problemów terapii, posiadającym znaczenie nie tylko medyczne, ale również społeczno-ekonomiczne. Najbardziej rozpowszechnioną i radykalną metodą leczenia miejscowych, rozległych uszkodzeń skóry pozostają przeszczepy autogenne, za pomocą przeszczepionych płatów skóry. Tradycyjna terapia niegłębokich ran skierowana jest na obniżenie odczynu zapalnego, a przede wszystkim antyseptykę rany w zapobieganiu powikłaniom infekcyjnym.

Powszechnie wiadomo, że podstawowym przejawem rozległej, trudno gojącej się rany jest zahamowanie humoralnej i  komórkowej odpowiedzi immunologicznej oraz zwiększenie na tym tle podatności na infekcje. Pozostaje niejasne dlaczego immunosupresja jest odpowiedzią ogólną organizmu na rozległą ranę. Wydaje się wręcz, że organizm potrzebuje zwiększenia odporności na infekcje.

Naukowcy z całego świata wciąż poszukują nowych rozwiązań, (technologii), które przyspieszą proces gojenia się ran. Większość preparatów oparta jest na związkach chemicznych (syntetycznych), które przyspieszają ten proces, jednak wpływają również negatywnie  na funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Dlatego też naszym celem było przebadanie i opracowanie preparatów opartych na związkach pochodzenia roślinnego, które przyspieszają proces naskórkowania i tworzenia strupa, nie wpływając w żaden sposób na prawidłową pracę naszego organizmu.

Nasz preparat oparty jest na wyciągu roślinnym, który podano oznaczeniu na GC-MS. Wykazuje obecność alkoholi alifatycznych i aromatycznych, kumaryn, olejków eterycznych, flawonoidów, flawonów, glikozydów fenolowych i wiele innych związków, które mają działanie antyoksydacyjne, przeciwnowotworowe i przeciwzapalne. Roślinę poddano odpowiedniej obróbce i wykonano suche ekstrakty, które przebadano na szczurach rasy Wistar, u których, wykonano rany oparzeniowe skóry.

Dane wynikające z badań stanowią podstawę do stwierdzenia, że aktywność gojenia się ran i aktywność stymulacji odporności immunologicznej wyciągu z badanej grupy rośliny nie jest uwarunkowana którymkolwiek ze składników, a raczej, jest sumą połączeń wchodzących w skład wyciągu.

Z przeprowadzonych na szczurach badań wynika jasno, że nasz roślinny preparat przyspiesza proces gojenia ran. U szczurów z grupy, w której zastosowano wyciąg roślinny, już w 9 dobie zaobserwowano podobne rezultaty jak w 11 dobie u szczurów z grupy kontrolnej i z chlorheksydyną. Całkowite wygojenie rany w grupie kontrolnej następuje w 13 dobie, zaś po zastosowaniu wyciągu z roślin w 9 dobie.

Ekstrakty z rośliny umieszczono w podłożach organicznych tworząc odpowiednio maść endodermalną, która działa w głębszych warstwach naskórka i skóry właściwej, w których toczą się procesy zapalne, a także w postaci żeli, które ze względu na swój hydrofilowy charakter oraz stosunkowo dużą biozgodność znalazły zastosowanie jako substancje do gojenia ran.

 

                                   17/09/2015 r.  Zespół badawczy WSMed w Białymstoku

(kierunek: biotechnologia)

KOMENTARZE
Newsletter