Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei odkryli nieznaną wcześniej ścieżkę sygnałową dla utrzymania żywotności limfocytów T
Naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei odkryli nieznaną wcześniej ścieżkę sygnałową dla utrzyman

Limfocyty T to bardzo ważne komórki układu immunologicznego, które biorą udział w adaptacyjnej odpowiedzi odpornościowej. W organizmie pełnią wiele funkcji niezbędnych dla utrzymania zdrowia całego układu, m.in. eliminują komórki nowotworowe oraz komórki zainfekowane patogenami. Wraz z wiekiem ich produkcja spada, co sprawia, że organizm cechuje się coraz słabszą odpornością. Naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei zbadali niepoznany dotąd mechanizm, kluczowy dla przeżycia limfocytów T.

Fot. Zdjęcie limfocytu wykonane mikroskopem skaningowym

Naukowcy ze Szwajcarii ujawnili istnienie niepoznanego wcześniej szlaku sygnałowego, regulowanego przez koroninę 1, promującego długoterminowe przeżycie limfocytów T. Koronina 1 jest białkiem specyficznym dla układu immunologicznego i nerwowego, które ulega ekspresji głównie w limfocytach T i B, makrofagach, komórkach dendrytycznych, komórkach tucznych, neutrofilach i neuronach. Białko to jest niezbędne dla utrzymania prawidłowej homeostazy komórek odpornościowych, szczególnie limfocytów T. W poprzednich badaniach zespół badawczy wykazał, że koronina 1 odgrywa kluczową rolę dla przeżycia obwodowych limfocytów T, a jednocześnie nie uczestniczy w ich produkcji oraz dojrzewaniu. W najnowszym badaniu naukowcy dowiedli, że wcześniej poznane szlaki sygnałowe, zaangażowane w przeżycie limfocytów T, nie zależały od koroniny 1, natomiast nowo odkryta ścieżka, regulująca ich żywotność, jest wywoływana aktywnością tego białka.

W celu odkrycia tego mechanizmu badacze opracowali procedurę izolacji czystych limfocytów T, aby w kolejnym etapie dokonać analizy zestawu cząsteczek RNA zarówno w normalnych limfocytach T, jak i limfocytach T z niedoborem koroniny 1. Początkowo rozpatrzenie za pomocą metod bioinformatycznych nie wykazało żadnych istotnych różnic. Później jednak zidentyfikowano pozytywne dopasowanie, łączące przeżycie limfocytów T zależne od koroniny 1 ze szlakiem obejmującym modyfikację składu błony komórkowej przez 3-kinazę fosfatydyloinozytolową delta – PI3Kδ. Wraz z ekspertem ds. PI3K z Wydziału Biomedycyny naukowcy dowiedli, że koronina 1 jest zdolna do inhibicji śmierci limfocytów T poprzez zdolność do utrzymywania aktywności PI3Kdelta, tłumiącej aktywność kaspazy 8 (kaspazy to białka enzymatyczne zaangażowane w apoptozę białek komórkowych). Koronina 1 działa zatem jako czynnik przeżycia, który promuje przeżycie limfocytów T obwodowych.

Na kolejny etap badań planuje się jeszcze głębszą analizę tego odkrycia w celu zrozumienia funkcji innych białek koroninowych w przeżyciu komórek oraz zbadanie, jak krążące we krwi limfocyty T są utrzymywane przez tak długi czas w organizmie. Praca badawcza może przyczynić się ostatecznie do lepszej kontroli i regulacji pożądanej oraz niepożądanej aktywności limfocytów T.

Źródła

Fabbri M., Smart C., Pardi R. T- lymphocytes. The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 2003. 35(7), 1004-1008.

Jayachandran, R., Pieters, J. (2015). Regulation of immune cell homeostasis and function by coronin 1. International Immunopharmacology, 28(2), 825-828.

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/12/211222100821.htm

Fot. Autorstwa Unknown photographer/artist (False color modifications made by myself--DO11.10) - Dr. Triche National Cancer Institute, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1243806

KOMENTARZE
Newsletter