Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Naukowcy odkrywają sekrety serca dzięki danio pręgowanemu

Co mała rybka może opowiedzieć o naszym sercu? Zaskakująco dużo. Najnowsze badania molekularne zarodków danio pręgowanego, opublikowane w czasopiśmie „iScience”, pozwalają zrozumieć mechanizmy prawidłowego rozwoju serca – nie tylko rybiego, ale także ludzkiego.

 

 

 

Badacze z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK), we współpracy z Instytutem Nenckiego oraz Uniwersytetem Jagiellońskim, wyizolowali i sprofilowali transkryptom (pulę RNA obecnego w komórce) ponad 50 tys. pojedynczych komórek składających się na serce rybki laboratoryjnej danio pręgowany. Wykorzystując jedną z najnowocześniejszych technologii sekwencjonowania RNA pojedynczych komórek (scRNA-seq), naukowcy określili, które geny są aktywne w konkretnej komórce na poszczególnych etapach rozwoju embrionalnego zwierzęcia. Jednym z najważniejszych odkryć było zidentyfikowanie odrębnych populacji komórek budujących mięsień sercowy, w tym rzadką pulę komórek układu rozrusznikowego regulującego rytm oraz pracę serca. – Nasze szczegółowe analizy wyspecjalizowanej grupy komórek rozrusznika serca ujawniły co najmniej dwa nowe geny zaangażowane w utrzymanie rytmu serca – atp1b3b i colec10. Odkrycie to stwarza przestrzeń do identyfikacji nowych biomarkerów (wskaźników) i czynników molekularnych (substancji) zaangażowanych zarówno w rozwój serca, jak i powstawanie schorzeń tego narządu. Te rezultaty torują drogę do pogłębionych badań nad sercem oraz mogą potencjalnie prowadzić do innowacyjnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w kardiologii – mówi dr Cecilia Lanny Winata z Laboratorium Genomiki Rozwoju Danio Pręgowanego w MIBMiK.

Co powie rybka?

Danio pręgowany (Danio rerio) to tropikalna ryba słodkowodna pochodząca z Azji Południowej, popularna w hodowlach akwariowych. Choć mała i niepozorna, odgrywa ważną rolę w nauce. Dzięki wysokiej zgodności z ludzkimi mechanizmami genetycznymi i molekularnymi, szybkiemu rozwojowi przezroczystych optycznie zarodków i łatwości modyfikacji genetycznych stanowi modelowy organizm do badań biologicznych. – Dziesięciolecia pracy naukowej pozwoliły na identyfikację podstawowych mechanizmów molekularnych wspólnych dla danio pręgowanego i ssaków – wyjaśnia dr Winata. Badanie opublikowane w czasopiśmie naukowym „iScience” ujawniło, że zarówno mięsień sercowy, jak i wsierdzie (wewnętrzna warstwa ściany serca) danio pręgowanego zawierają typy komórek o różnych profilach molekularnych. Sugeruje to wczesną specjalizację komórek pod względem realizowanych funkcji. To zróżnicowanie wydaje się zachowane u różnych gatunków zwierząt, ponieważ podobne wyniki odnotowano w badaniach na ssakach. Jak zauważa badaczka, zanim biotechnologia umożliwiła realizowanie badań biologicznych na pojedynczej komórce, różnorodność komórek tworzących serce nie była dobrze poznana. – Takie odkrycia otwierają możliwości bardziej szczegółowego badania serca i jego funkcji. Uderzyło nas, że serce ryby składa się ze znacznie bardziej zróżnicowanych typów komórek, niż wcześniej sądzono. W wyniku naszych analiz zidentyfikowaliśmy co najmniej 18 odrębnych populacji komórek obejmujących główne linie rozwojowe serca oraz ich liczne podkategorie – opisuje dr Cecilia Winata.

Molekularny atlas serca

Badania zespołu dr Winaty zaowocowały również stworzeniem kompleksowego atlasu linii komórkowych rozwijającego się serca danio pręgowanego. Ten otwarty i dostępny w Internecie zbiór danych składa się z ponad 50 tys. pojedynczych komórek zaangażowanych w proces kształtowania się narządu na etapie embrionalnym. Jak zauważa badaczka z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, ogólnodostępny atlas umożliwi dogłębną analizę specyficznych typów komórek serca, służąc jako źródło wiedzy dla światowej społeczności naukowej. – Nasze odkrycia mogą oferować nowe perspektywy dla klinicystów pracujących z wrodzonymi wadami serca oraz potencjalnie wspomagać projektowanie innowacyjnych strategii diagnostycznych i interwencyjnych, torując drogę do bardziej precyzyjnych badań nad funkcją serca – podkreśla dr Cecilia Winata.

Źródła

Fot. https://pixabay.com/pl/photos/danio-rerio-danio-utrzymuje-ryba-4996610/

KOMENTARZE
Newsletter