Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Najczęściej cytowani polscy naukowcy z nauk biomedycznych
17.09.2004
Prof. Andrzej Pilc z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie opracował na podstawie bazy Science Citation Index raport najczęściej cytowanych polskich naukowców z dziedziny biologii, farmakologii i medycyny z lat 1965 - 2004. Badacze czytając publikacje naukowe odnoszą się do ich wyników, cytując ważne doniesienia z danej dziedziny nauki. Dobra, nowatorska praca ma szansę na wiele takich cytowań, zła zostaje zapomniana. Wg światowych statystyk ponad połowa badań nie jest cytowana ogóle, takie publikacje to czyste marnotrawstwo czasu i pieniędzy. Przeciętna publikacja cytowana jest jeden - dwa razy. Więcej niż 50 cytowań uzyskuje jedynie około 1% prac, ponad 100 tylko około 0.35%. Ilość cytowań jest podstawowym wskaźnikiem jakości publikacji naukowej w szeregu dziedzinach nauki takich jak biologia, medycyna, matematyka, fizyka, chemia i wiele innych. W kraju dostępne są 2 bazy danych poświęcone analizie cytowań. Baza "Science Citation Report" dotyczy danych za lata 1996 - 2001. Zakupiona przez KBN baza "National Citation Report" dla Polski - dotyczy lat 1979 -1999. Pierwsza z nich jest zawężona w czasie (6 ostatnich lat), druga w przestrzeni (dotyczy jedynie publikacji z polskimi afiliacjami). Żadna z baz nie daje zatem dostatecznie szerokiego wglądu w całokształt publikacji i cytatów uzyskanych przez polskich naukowców. W związku z tym (korzystając z uprzejmości przyjaciół za granicą) postanowiono przeprowadzić analizę cytowań prac naszych badaczy korzystając z dostępu do bazy "Science Citation Report" za lata 1965-2001, to jest o okresie twórczej pracy żyjącego pokolenia Polskich naukowców. Uzyskane wyniki są wyższe 3 do 10 razy od danych dotychczas dostępnych. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano: 1. spis najczęściej cytowanych naukowców z bazy National Citation Report dla Polski 2. spis najczęściej cytowanych publikacji z tejże bazy z którego przeanalizowano cytowania wszystkich współautorów. 3. zbadano cytowania członków Polskiej Akademii nauk oraz członków komitetów naukowych przy Prezydium PAN 4. dodatkowo zanalizowano cytowania wszystkich samodzielnych pracowników naukowych z instytucji najczęściej cytowanych. Afiliację autora weryfikowane sprawdzając nazwisko w Informatorze Nauki Polskiej 2000, obecna analiza dotyczy zatem samodzielnych pracowników naukowych (od stopnia doktora habilitowanego w górę). Doświadczenie zresztą wykazuje, że do uzyskania znaczącej ilości cytowań musi upłynąć kilka lat i mało który osobnik bez lub jedynie ze stopniem doktora ma szansę a znaczącą ilość cytowań. Utworzono listę najczęściej cytowanych polskich naukowców w ogóle oraz z podziałem na następujące dziedziny: 1. nauki biomedyczne 2. fizyka 3. chemia 4. inne (głównie matematyka, astronomia, nauki techniczne. By znaleźć się na liście naukowiec musiał spełnić następujące kryteria: a. być cytowany ponad tysiąc razy, b. opublikować choć jedną pracę cytowaną 100 lub więcej razy. Drugie kryterium wprowadzono w celu "wyłowienia" naukowców którzy opublikowali choć jedną pracę która w warunkach świata można uznać za "klasyka cytowań, oraz by ułatwić sobie ze względów technicznych utworzenie takiej listy. Doświadczenie nabyte przy sporządzanie tej analizy wykazało że olbrzymia większość autorów którzy uzyskali ponad 1000 cytowań ma na swoim kącie koncie publikację cytowana 100 lub więcej razy. Kryteria powyższe spełniło 221 naukowców, w tym 64 z dziedziny "biomed," (biologia i medycyna), 89 z dziedziny fizyka, 48 z dziedziny chemia oraz 20 z innych działów nauki. którzy opublikowali łącznie 846 prac cytowanych ponad 100 razy. Zakładając ze nasi naukowcy opublikowali w tym czasie około 200000 prac ponad 100 cytowań uzyskało około 0.42% publikacji, co nie odbiega znacząco od średnich światowych W dziedzinie "biomed" 22 osoby są zatrudnione u uniwersytetach, 19 w PAN, 15 w akademiach medycznych, 8 - w instytutach resortowych. Najwięcej osób pochodzi z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (14 osób), z I nstytutu Farmakologii PAN w Krakowie (7 osób), z Instytutu Biologii im Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie (5 osób) z Akademii Medycznej w Warszawie (5 osób) oraz Akademii Medycznej w Gdańsku (4 osoby).
30 najczęściej cytowanych polskich naukowców z nauk biomedycznych
(sporządzone do 1 czerwca 2004)
1. Gryglewski Ryszardfarmakolog, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków17000 cytowań
2. Grynkiewicz Grzegorz farmaceuta, Instytut Farmaceutyczny, Warszawa16506 cytowań
3. Konturek Stanisław fizjolog, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków14991 cytowań
4. Jablonska Stefaniadermatolog, Akademia Medyczna, Warszawa10190 cytowań
5. Shugar Davidbiofizyk, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN 8900 cytowań
6. Kisielow Paweł immunolog, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN, Wrocław6143 cytowań
7. Szczeklik Andrzej medycyna, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków5874 cytowań
8. Maj Jerzy farmakolog, Instytut Farmakologii PAN, Kraków4655 cytowań
9. Żylicz Maciejbiolog, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej PAN oraz Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej, Gdańsk4365 cytowań
10. Vetulani Jerzy farmakolog, Instytut Farmakolologii PAN, Kraków4297 cytowań
11. Kaczmarek Leszek biolog, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa 4155 cytowań
12. Zembala Marekimmunolog, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 4100 cytowań
13. Chorzelski Tadeuszdermatolog, Akademia Medyczna, Warszawa4088 cytowań
14. Brzozowski Tomasz fizjolog, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków3980 cytowań
15. Selmaj Krzysztof neurolog, Uniwersytet Medyczny, Łódź 3896 cytowań
16. Kostowski Wojciechfarmakolog, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Akademia Medyczna, Warszawa 3801 cytowań
17. Koj Aleksander biolog, UJ, Kraków 3775 cytowań
18. Przewłocki Ryszard farmakolog, Instytut Farmakologii PAN oraz UJ, Kraków3694 cytowań
19. Potempa Jan biochemik, UJ, Kraków3666 cytowań
20. Stachura Jerzypatomorfolog, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 3470 cytowań
21. Wojtczak Lechbiolog, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa3446 cytowań
22. Ptak Włodzimierzimmunolog, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków3444 cytowań
23. Tarkowski Andrzej zoolog, UW, Warszawa 3349 cytowań
24. Turski Waldemarfarmakolog, Akademia Medyczna i Instytut Medycyny Wsi, Lublin 3335 cytowań
25. Malendowicz Ludwikmedycyna, Akademia Medyczna, Poznań3273 cytowań
26. Gliwicz Zbigniewzoolog - hydrobiolog, UW, Warszawa 3269 cytowań
27. Kaliszan Romannauki farmaceutyczne, Akademia Medyczna, Gdańsk3226 cytowań
28. Ceremużyński Leszekmedycyna, Centrum medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa3168 cytowań
29. Dąbrowska Renata biolog, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa3068 cytowań
30. Korbut Ryszard farmakolog, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2992 cytowań


Prof. Andrzej Pilc
KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2022>

pnwtśrczptsbnd
30
31
Packaging [R]evolution
2022-05-31 do 2022-05-31
Packaging Innovations
2022-05-31 do 2022-06-01
1
2
3
4
5
6
8
Beauty Innovations 2022
2022-06-08 do 2022-06-09
10
11
12
14
16
17
18
19
24
25
26
27
28
30
2
3
Newsletter