Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nagroda Ministra Nauki dla zespołu dr. hab. Wojciecha Pokrzywy z MIBMiK
Nagroda Ministra Nauki dla zespołu dr. hab. Wojciecha Pokrzywy z MIBMiK

Zespół pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Pokrzywy z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie został uhonorowany Nagrodą Ministra Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, które otwierają nowe horyzonty w zrozumieniu procesów komórkowych, kluczowych dla naszego zdrowia. Wyróżnienie jest potwierdzeniem znaczenia prowadzonych badań, rzucających światło na skomplikowane mechanizmy degradacji białek i ich wpływu na różne aspekty funkcjonowania organizmów żywych.

Fot. Od lewej: minister Dariusz Wieczorek, Maria Mrówczyńska, Natalia Szulc, Katarzyna Olek (Banasiak), Pankaj Thapa i Wojciech Pokrzywa, źródło: MIBMiK

Centralnym punktem zainteresowań zespołu dr. hab. Wojciecha Pokrzywy jest szlak degradacji białek znany jako system ubikwityna-proteasom. System ten odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia komórek poprzez eliminację uszkodzonych lub niepotrzebnych białek. Jego zaburzenia mogą prowadzić do szeregu poważnych schorzeń, takich jak nowotwory czy choroby neurodegeneracyjne bądź metaboliczne. Prace zespołu dr. hab. Wojciecha Pokrzywy rzucają nowe światło na wpływ systemu ubikwityna-proteasom na procesy starzenia się, regulację metabolizmu, rozwój chorób rzadkich oraz mechanizmy molekularne, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla opracowywania nowych terapii.

Jednym z intrygujących odkryć zespołu jest rola egzofer – specyficznych pęcherzyków zewnątrzkomórkowych – w utrzymaniu homeostazy białek. Zespół zidentyfikował, że egzofery, poprzez transport produktów metabolizmu mięśni, odgrywają zasadniczą rolę w dostarczaniu składników odżywczych do embrionów. Ta nieoczekiwana funkcja egzofer ma fundamentalne znaczenie dla wspomagania rozrodu i zapewnienia zdrowia potomstwa. Wśród innych osiągnięć zespołu jest zdiagnozowanie bardzo rzadkiego zaburzenia neurologicznego u 9-letniego pacjenta. Zespół stworzył unikalny zwierzęcy modelu choroby przy użyciu nicienia C. elegans, który może być wykorzystany również do poszukiwania nowych metod leczenia. 

Te i inne przełomowe odkrycia były możliwe dzięki współpracy międzynarodowego zespołu ekspertów, w skład którego oprócz dr. hab. Wojciecha Pokrzywy wchodzą: dr Aniruddha Das, dr Abhishek Dubey, dr Katarzyna Olek (Banasiak), dr Małgorzata Piechota, mgr Natalia Szulc oraz mgr Pankaj Thapa. Dr hab. Wojciech Pokrzywa odebrał nagrodę za znaczące osiągniecia naukowe w imieniu zespołu podczas Gali Nauki Polskiej 18 lutego 2024 r., która odbyła się w przeddzień Dnia Nauki Polskiej. Przyznanie tej nagrody jest nie tylko dowodem uznania dla dotychczasowych dokonań zespołu, ale również stanowi motywację do dalszego odkrywania tajników życia na poziomie molekularnym.

KOMENTARZE
Newsletter