Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Możliwe dofinansowanie dla CZT
23.09.2004
Konsorcja w ramach CZT mogą wnioskować o dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP), z działania 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką w ramach:


- inwestycji (wysokość dofinansowania jest określona przez komitety, rozpatrujące wnioski); - projektów celowych (konieczność wniesienia wkładu własnego - możliwa wysokość dofinansowania jest określona w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 29 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę z Dz.U. 2004 nr 66 poz. 615 oraz Dz.U. 2001 nr 146 poz. 1642. Szczegółowe informacje wraz z generatorem wniosków, który umożliwia ich wypełnianie są dostępne na stronie www.konkurencyjnosc.gov.pl.
KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2021>

pnwtśrczptsbnd
1
3
5
6
9
Packaging [R]evolution
2021-06-09 do 2021-06-09
10
11
12
13
15
16
VIII KONGRES POLSKA CHEMIA 2021
2021-06-16 do 2021-06-16
EUROBIOTECH Online 2021
2021-06-16 do 2021-06-16
17
Beauty Innovations 2021 ONLINE
2021-06-17 do 2021-06-18
19
GENialne terapie
2021-06-19 do 2021-06-19
20
LNE ONE DAY
2021-06-20 do 2021-06-20
21
22
23
25
26
27
29
Korzyści z automatycznego ważenia
2021-06-29 do 2021-06-30
PHARM Connect Congress 2021
2021-06-29 do 2021-06-30
30
1
3
4
Newsletter