Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Możliwe dofinansowanie dla CZT
23.09.2004
Konsorcja w ramach CZT mogą wnioskować o dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP), z działania 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką w ramach:


- inwestycji (wysokość dofinansowania jest określona przez komitety, rozpatrujące wnioski); - projektów celowych (konieczność wniesienia wkładu własnego - możliwa wysokość dofinansowania jest określona w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 29 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę z Dz.U. 2004 nr 66 poz. 615 oraz Dz.U. 2001 nr 146 poz. 1642. Szczegółowe informacje wraz z generatorem wniosków, który umożliwia ich wypełnianie są dostępne na stronie www.konkurencyjnosc.gov.pl.
KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2022>

pnwtśrczptsbnd
30
31
Packaging [R]evolution
2022-05-31 do 2022-05-31
Packaging Innovations
2022-05-31 do 2022-06-01
1
2
3
4
5
6
8
Beauty Innovations 2022
2022-06-08 do 2022-06-09
10
11
12
14
16
17
18
19
24
25
26
27
28
30
2
3
Newsletter