Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Międzynarodowa konferencja na temat nukleotydów, nukleozydów i kwasów nukleinowych w Poznaniu
Międzynarodowa konferencja na temat nukleotydów, nukleozydów i kwasów nukleinowych w Poznan
W dniach 24-28 sierpnia br. odbyła się w Poznaniu międzynarodowa konferencja pod nazwą XXI Round Table on Nucleotides, Nucleosides and Nucleic Acids. W tym roku była ona skierowana na biologię chemiczną kwasów nukleinowych (ang. Chemical Biology of Nucleic Acids). Wydarzenie zgromadziło prawie 400 uczestników z 32 krajów świata.

Round Table of Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids to wydarzenie zainicjowane w 1972 roku w Montpellier we Francji. Od tamtej pory konferencja odbywa się cyklicznie w różnych częściach świata. W tym roku po raz pierwszy miała miejsce w Polsce, w Poznaniu. Została zorganizowana przez prof. dr hab. Wojciecha T. Markiewicza z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN we współpracy z prof. dr hab. Henrykiem Koroniakiem z Wydziału Chemicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wydarzenie zgromadziło specjalistów w dziedzinie chemii kwasów nukleinowych, a prezentowane przez nich prace obejmowały następujące obszary:

  1. Nukleotydy, Nukleozydy i ich analogi (chemia medyczna/mechanizmy)
  2. Oligonukleotydy (chemia medyczna/mechanizmy)
  3. Struktura i oddziaływania w układach makromolekularnych
  4. Biochemia, Biologia chemiczna i systemowa, Ewolucja
  5. Supramolekularne i funkcjonalne kwasy nukleinowe
  6. Sondy, metody i odczynniki oparte o struktury nukleotydów/nukleozydów
  7. Nanostruktury i Nanotechnologia DNA i RNA

Podczas konferencji wygłoszono prawie 60 prezentacji ustnych. Prelegenci dyskutowali m.in. na temat przyszłości farmaceutyków opartych o struktury nukleotydów, prezentowali najnowsze osiągnięcia syntezy organicznej w dziedzinie kwasów nukleinowych oraz poruszali kwestie opracowania nowych terapii i mechanizmów kontroli genów w oparciu o cząsteczki DNA i RNA. Nie zabrakło również najnowszych doniesień na temat innowacyjnych metod badania mechanizmów, struktury i funkcji cząsteczek DNA i RNA w oparciu np. o sondy fluorescencyjne. Wśród prelegentów znaleźli się nie tylko światowej sławy naukowcy z instytutów badawczych z całego świata, ale również przedstawiciele firm farmaceutycznych, takich jak IDENIX Pharmaceuticals (Francja), AliosBioPharma Inc. (USA), Santaris Pharma a/s (Dania), AuraSense Therapeutics (USA) czy Isis Pharmaceuticals Inc.(USA).

Młodzi naukowcy mieli możliwość zaprezentowania wyników swoich badań podczas sesji posterowych. W sumie przedstawiono ponad 250 plakatów, które widoczne były również przez cały czas trwania konferencji. Autorom najciekawszych prac wręczono nagrody pieniężne. Wśród wyróżnionych znalazła się dr Joanna Kowalska z Zakładu Biofizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Dodatkowo dwoje z nagrodzonych uczestników otrzymało szansę opublikowania wyników swoich prac w czasopiśmie Current Protocols in Nucleic Acid Chemistry. Dwunastu młodym badaczom biorącym udział w konferencji przyznano Travel Awards, czyli granty pieniężne na pokrycie kosztów uczestnictwa i podróży.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom konferencji nie tylko merytorycznie wartościowe prelekcje będące inspiracją do owocnych dyskusji naukowych, ale również pozwolili na integrację środowiska naukowego w mniej formalnej atmosferze, podczas pikniku na świeżym powietrzu. Trzeciego dnia spotkania, na terenach zielonych wokół poznańskiego jeziora Malta, odbyła się impreza plenerowa. Na scenie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca ŁANY (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań) prezentując publiczności tańce ludowe pochodzące z różnych regionów Polski. Warto wspomnieć, że dla wielu z uczestników konferencji była to pierwsza wizyta w naszym kraju i tym samym pierwsza styczność z polską kulturą. Podczas pikniku rozdano również nagrody za najlepsze plakaty, a na koniec imprezę uświetnił pokaz sztucznych ogni.

O to, czy organizacja tak dużej międzynarodowej konferencji w Polsce to wyzwanie oraz czy niesie za sobą nowe szanse dla polskiej nauki portal biotechnologia.pl zapytał głównego organizatora – profesora Wojciecha T. Markiewicza. „Zorganizowanie konferencji, szczególnie o takiej randze, o takiej długiej tradycji, zawsze jest wyzwaniem dla organizatorów. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN we współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Gościliśmy w Centrum Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej. Dziś zorganizowanie konferencji jest pewnie łatwiejsze niż w latach 70-tych XX wieku, kiedy nasz instytut organizował konferencje w obszarze badań kwasów nukleinowych o podobnej wielkości i znaczeniu, choć zawsze jest to bardzo ambitne działanie i spore wyzwanie. Zorganizowanie konferencji o takiej randze, jak International Round Table 'Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids' musi poprzedzać uzyskanie przez organizatorów dobrej pozycji naukowej na świecie. Wynikiem naszej konferencji jest ugruntowanie tej pozycji i zwiększenie zarówno współpracy naukowej badaczy z Polski  z kolegami z całego świata, jak i zintensyfikowanie udziału młodych uczonych z Polski w tym niezwykle ważnym, zarówno poznawczo, jak i praktycznie, obszarze badań.” – odpowiedział profesor.

Portal biotechnologia.pl poprosił profesora również o krótkie podsumowanie konferencji. „Sympozjum odbywające się po raz pierwszy w kraju za 'starą żelazną kurtyną' było, z mojego punktu widzenia jako organizatora, sukcesem naukowym i organizacyjnym. Obszar badań, który był tematem konferencji, czyli biologia chemiczna kwasów nukleinowych (ang. Chemical biology), zapoczątkowana ponad 60 lat temu zaproponowaniem modelu helikalnej struktury DNA, to niewyczerpane źródło inspiracji dla poszukiwania nowych leków przeciwwirusowych i przeciwnowotworowych opartych na nukleozydach, nukleotydach i analogach oraz innych związkach niskocząsteczkowych z nimi oddziaływujących, a także nowych metod terapii chorób, również tych uwarunkowanych genetycznie. Tematyka konferencji była doskonałym przykładem skutecznego współdziałania zaawansowanej chemii i fizyki z jednej oraz biologii i medycyny z drugiej strony. Badacze biorący udział w konferencji doskonale rozumieją konieczność i potrzebę translacji wyników badań do medycyny i skracania odległości B2B czyli od laboratorium do pacjenta, angielskie 'bench to bed'.”- podsumowuje profesor Markiewicz.

Obszerniejsze sprawozdanie i podsumowanie konferencji ukaże się niedługo w czasopiśmie naukowym ACS Chemical Biology.

KOMENTARZE
Newsletter