Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Merck Serono i Selvita ogłaszają współpracę badawczo –rozwojową w obszarze onkologii
Merck Serono i Selvita ogłaszają współpracę badawczo –rozwojową w obszarze onkologii
Selvita i Merck Serono, biofarmaceutyczna część koncernu Merck, ogłosiły rozpoczęcie współpracy nad rozwojem nowych małocząsteczkowych inhibitorów celujących specyficznie w enzymy regulujące metabolizm komórek nowotworowych. Współpraca badawcza obu firm obejmie kluczowe szlaki metaboliczne związane z namnażaniem komórek nowotworowych.

Celem współpracy jest identyfikacja i rozwój małocząsteczkowych inhibitorów celujących specyficznie w enzymy regulujące metabolizm komórek nowotworowych (cancer metabolism).

 

W ramach umowy, w latach 2013 – 2015, Selvita otrzyma od Merck Serono 2,4 miliona euro (ok. 10 milionów zł)z tytułu prac badawczo – rozwojowych prowadzonych przez Spółkę i dodatkowe fundusze na pokrycie kosztów zewnętrznych. Merck Serono będzie również wykonywać dodatkowe prace badawcze na własny koszt, w ramach wspólnie opracowanego harmonogramu. Po zakończeniu współpracy strony deklarują chęć dalszego rozwoju cząsteczek odkrytych w ramach projektu. W przypadku osiągnięcia zamierzonych celów w rozwoju przedklinicznym i klinicznym nowych cząsteczek będących rezultatem współpracy, Selvita otrzyma dodatkowe płatności z tytułu kamieni milowych.

 

Celem wspólnego projektu jest dostarczenie pierwszych w badaniach klinicznych na świecie inhibitorów enzymów regulujących metabolizm komórek nowotworowych (tzw. leki first-in-class), o szerokim potencjale terapeutycznym. Obydwie firmy przyczynią się do osiągnięcia zamierzonych celów badawczych wnosząc do współpracy swoje dotychczasowe doświadczenie z zakresu walidacji nowych celów terapeutycznych, bioinformatyki, chemii medycznej, biologii in vitro i in vivo oraz toksykologii.

 

„W ramach naszej strategii, wykorzystujemy ogromną wiedzę techniczną partnerów, aby nieustannie wzbogacać nasze portfolio projektów o cząsteczki o innowacyjnym mechanizmie działania.” stwierdziła Susan Jane Herbert, Wiceprezes i Dyrektor ds. Rozwoju i Strategii w Merck Serono. „Patrząc przez pryzmat znakomitych możliwości Selvity w obszarze onkologii, wierzymy, że nowe przedsięwzięcie, które właśnie rozpoczynamy, umożliwi połączenie naszych wysiłków w obszarze odkrywania leków oraz dostarczania nowych cząsteczek aktywnych i pozwoli wkrótce odmienić na lepsze życie pacjentów onkologicznych."

 

Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu Selvity stwierdził: „To dla nas zaszczyt, że będziemy tworzyć zespół badawczy z naukowcami Merck Serono i łączyć wiedzę obu firm z dziedziny onkologii i odkrywania nowych leków oraz nasze zasoby techniczne.”

 

Krzysztof Brzózka, Dyrektor ds. Naukowych i Członek Zarządu Selvita S.A., dodał: „Obie firmy stawiają sobie za cel szybką walidację zidentyfikowanych celów terapeutycznych w trakcie fazy przedklinicznej, a następnie wykorzystanie wyników tych badań w dalszych fazach klinicznego rozwoju nowych terapii. Wierzę, że dynamiczne i innowacyjne środowisko cechujące obie firmy gwarantuje nowatorskie i skuteczne podejście naukowe w ramach wspólnej inicjatywy badawczej.”

 

Selvita rozpoczęła prace nad swoim pierwszym programem badawczym w obszarze onkologii w 2008 roku. W trakcie kolejnych pięciu lat firma zbudowała zespół wysoko wykwalifikowanych ekspertów, których kompetencje pokrywają cały proces odkrywania i rozwoju nowych leków w fazie przedklinicznej.

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2021>

pnwtśrczptsbnd
1
3
5
6
9
Packaging [R]evolution
2021-06-09 do 2021-06-09
10
11
12
13
15
16
EUROBIOTECH Online 2021
2021-06-16 do 2021-06-16
VIII KONGRES POLSKA CHEMIA 2021
2021-06-16 do 2021-06-16
17
Beauty Innovations 2021 ONLINE
2021-06-17 do 2021-06-18
19
GENialne terapie
2021-06-19 do 2021-06-19
20
LNE ONE DAY
2021-06-20 do 2021-06-20
21
22
23
25
26
27
29
PHARM Connect Congress 2021
2021-06-29 do 2021-06-30
30
1
3
4
Newsletter