Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Marcin Szumowski do akcjonariuszy: „Odważnie patrzymy w przyszłość i zapraszamy do wspólnej podróży w świat nowych celów biologicznych i technologii mRNA”
Marcin Szumowski do akcjonariuszy: „Odważnie patrzymy w przyszłość i zapraszamy do wspólnej

Rok 2020 był przełomowy dla OncoArendi Therapeutics. Jesteśmy dumni, że dotrzymując obietnic, w 2020 r. podpisaliśmy historyczny kontrakt z Galapagos NV. Jest to globalna umowa licencyjna o najwyższej, jak dotąd, wartości w polskiej biotechnologii. Mierzymy wysoko i dotrzymujemy obietnic! 

 

 

 

Zbierając rundę finansowania od inwestorów prywatnych i instytucjonalnych w styczniu 2017 r. obiecaliśmy, że w ciągu półtora roku spółka będzie notowana na giełdzie. W kwietniu 2018 r. OncoArendi Therapeutics z sukcesem zadebiutowało na głównym parkiecie GPW, zbierając 58 mln zł na dalszy rozwój spółki. Obiecaliśmy Państwu wtedy, że te pieniądze wystarczą nam co najmniej na 3 lata funkcjonowania i osiągnięcie zamierzonych celów. Zadeklarowaliśmy również, że do końca 2020 r. podpiszemy pierwszą umowę partneringową. Przedział całkowitej wartości transakcji przewidywaliśmy na 200‑400 mln USD. Podpisując umowę na wyłączną, wieloletnią współpracę z Galapagos, zmieściliśmy się w górnej granicy tego przedziału, czyli ok. 380 mln USD. Dzięki konsekwentnemu dążeniu do postawionych celów budujemy coraz większe zaufanie w gronie inwestorów, którzy powierzyli nam swój kapitał.

Rok 2020 był dla OncoArendi również rokiem pełnym wyzwań. Szerząca się pandemia skutkowała spowolnieniem w naszych działaniach i powodowała pewne opóźnienia w realizacji programów. W tym trudnym okresie koncentrowaliśmy się na kluczowych badaniach i analizach wyników ukończonej I fazy badań klinicznych dla OATD-01, dzięki którym ostatecznie udało nam się wynegocjować niezwykle korzystne warunki umowy partneringowej z Galapagos. Wiążemy z tą umową bardzo duże nadzieje. Jeśli rezultaty osiągane w badaniach klinicznych związku GLPG4716 (do niedawna OATD-01) będą pomyślne, to spodziewamy się znaczącego strumienia przychodów w ciągu najbliższych kilku lat. Pierwszych płatności możemy oczekiwać już w horyzoncie nadchodzącego roku. Ich wartość będzie rosła proporcjonalnie z postępami GLPG4716 w dalszym rozwoju klinicznym. Galapagos poinformował, iż planuje przeprowadzenie dużego badania klinicznego fazy IIb z udziałem co najmniej 200 pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc (IPF). To bardzo dobra wiadomość, ponieważ badanie na tak dużej grupie pozwoli lepiej przygotować się do kolejnego, ostatniego etapu rozwoju klinicznego leku, przed wprowadzeniem go na rynek. W wypadku dopuszczenia leku na rynek, przy założonym poziomie sprzedaży porównywalnej do dwóch leków obecnie stosowanych we włóknieniu płuc (Ofev i Esbriet), OncoArendi będzie mogło liczyć na przychody z tytułu royalties rzędu kilkudziesięciu milionów euro rocznie. Warto także dodać, że każda cząsteczka objęta umową, o innym profilu niż OATD-01, może wygenerować kolejny strumień płatności z tytułu osiągania kamieni milowych w rozwoju klinicznym, o analogicznej wartości do GLPG4716 oraz zwiększyć poziom sprzedaży.

Przychód z umowy z Galapagos wyniósł prawie 123 mln zł, czyli ponad 40% wszystkich pozyskanych łącznie środków na rozwój spółki. Środki z komercjalizacji wypracowanych przez spółkę WNiP będą zatem stanowić podstawowe źródło finansowania dalszego rozwoju OncoArendi. Po raz pierwszy w naszej historii możemy pochwalić się zyskiem w wysokości 64 mln zł. W efekcie na koniec 2020 r. mieliśmy na koncie ponad 120 mln zł, co pozwala nam odważnie patrzeć w przyszłość i stawiać ambitne cele. Chcemy je osiągnąć poprzez realizację strategii, którą mieliśmy przyjemność ogłosić Państwu kilka dni przed opublikowaniem tego sprawozdania. O postępach w naszych kluczowych programach OATD-02, YKL-40 i o nowych programach na wcześniejszym etapie rozwoju, możecie Państwo więcej przeczytać w sprawozdaniu z działalności badawczej. W programie OATD-02 finalizujemy prace nad ostateczną formą leku i dawkami do planowanego badania klinicznego fazy I z udziałem pacjentów onkologicznych. Rozważamy realizację tego badania w Polsce, więc już w ciągu najbliższego roku po raz pierwszy polscy pacjenci będą mogli otrzymać kolejny innowacyjny lek, odkryty przez naukowców OncoArendi. W latach 2021-2022 planujemy też znaczącą intensyfikację rozmów partneringowych w tym programie. W ramach programu rozwoju ligandów YKL-40 odkryliśmy, że nasz związek wiodący wykazał efektywność w mysim modelu raka jelita grubego, co wiązało się z aktywacją układu immunologicznego do walki z nowotworem. Dodatkowo badamy również jego działanie w modelach ex-vivo bazujących na materiale od pacjentów z IPF. Oznacza to, że rozwój w ramach tego projektu możliwy jest w wielu wskazaniach chorobowych i zwiększa jego potencjał komercyjny.

W marcu 2020 r. podpisaliśmy z NCBR umowę na dofinansowanie nowego projektu opracowania i rozwoju inhibitorów deubikwitynaz (DUBs). DUBs stanowią grupę nowych celów biologicznych o dużym potencjale w immunoonkologii, immunologii i chorobach neurologicznych. Związki blokujące DUBs mają szansę „zdjąć” zasłonę immunologiczną z licznych nowotworów, pozwalając w ten sposób na efektywne ich zwalczanie poprzez komórki układu odpornościowego. Inhibitory deubikwitynaz są zatem naturalną kontynuacją i rozszerzeniem prac badawczych prowadzonych w ramach wcześniejszego programu inhibitorów arginaz. W projekcie DUBs wyłoniliśmy dwie grupy związków skutecznie blokujących obrany cel terapeutyczny i planujemy ich dalszą optymalizację.

Poprzedni rok był również okresem intensywnie prowadzonej rekrutacji. Zatrudniliśmy kilka nowych kluczowych osób, które świetnie wkomponowały się w zespół OAT. Przede wszystkim w styczniu dołączył do nas dr Rafał Kamiński, obejmując funkcję szefa ds. badań i rozwoju (ang. Chief Scientific Officer, CSO), a od kwietnia również członka zarządu. Rafał posiada kilkunastoletnie doświadczenie w rozwoju nowych leków, zdobyte w Narodowym Instytucie Zdrowia (NIH, USA), a następnie dwóch globalnych firmach farmaceutycznych – UCB i Roche. Odegrał kluczową rolę w procesie doprowadzenia nas do transakcji z Galapagos, jak również w reorganizacji całego procesu prowadzenia badań w firmie. We wrześniu 2020 r. zatrudniliśmy dr Zbigniewa Zasłonę, utalentowanego naukowca z kilkunastoletnim doświadczeniem w immunologii i chorobach zapalnych, zdobytym w USA, Niemczech i Irlandii, zarówno na wiodących uniwersytetach (Michigan, Giessen, Dublin), jak i w innowacyjnej firmie biotechnologicznej (Sitryx, przejęty przez Eli Lilly). Proces rekrutacji doświadczonych i utalentowanych naukowców z międzynarodowym stażem będziemy kontynuować jeszcze szerzej w roku 2021. Planujemy poszerzyć kompetencje naszego zespołu, zatrudniając naukowców z dziedziny bio- i chemo-informatyki, biologii strukturalnej, genetyki oraz specjalistów w kwestiach regulatorowych badań klinicznych. Nawiązujemy też nowe współprace ze światowej klasy naukowcami, które pomogą nam dynamicznie wejść w nowe obszary badawcze, takie jak małe cząsteczki celujące w mRNA. Z tym rewolucyjnym i dynamicznie rozwijającym się podejściem terapeutycznym przemysł biofarmaceutyczny wiąże olbrzymie nadzieje, co obrazują umowy partneringowe o wysokiej wartości, podpisane na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Nasze cele na najbliższe lata to:

1) stabilny, wieloletni strumień finansowania badań dzięki największemu kontraktowi w historii polskiej biotechnologii – umowie partneringowej z Galapagos NV;

2) postępy prac B+R w naszym obecnym pipeline, tworzących atrakcyjny zrównoważony portfel projektów (5-6), z których najbardziej zaawansowany lek w immunoterapii przeciwnowotworowej, OATD-02, powinien trafić do pacjentów już w niespełna rok;

3) dynamiczny rozwój przełomowej platformy odkrywania małych cząsteczek celujących w mRNA. Ta technologia przyszłości będzie kluczem do wyleczenia wielu śmiertelnych chorób.

Wymienioną powyżej platformę naukową skupioną na rozwoju leków małocząsteczkowych celujących w mRNA postrzegamy jako przełom w odkrywaniu nowych leków (ang. disruptive technology) i wiążemy z nią olbrzymie nadzieje w horyzoncie 3-4 lat. Mamy ambicje być jedną z firm, które wyznaczają nowy trend w przemyśle biotechnologicznym i farmaceutycznym, otwierając drzwi do wielu dotychczas nieosiągalnych celów biologicznych ukrytych w sekwencji ludzkiego RNA. W rozwoju platformy SMR (Small Molecules targetting RNA) bazujemy na wieloletnim, bogatym doświadczeniu w rozwoju małych cząsteczek i sukcesie w ich komercjalizacji, jak również unikalnym doświadczeniu i know-how naszych partnerów naukowych. Planujemy też podnosić kompetencje w OncoArendi, nie tylko poprzez rekrutację nowych pracowników naukowych, ale również m.in. przez potencjalne licencje programów badawczych lub akwizycje innych spółek na wczesnym etapie rozwoju.

Osiągnięcie naszych celów biznesowych będzie możliwe poprzez konsekwentną i skuteczną realizację strategii na lata 2021-2025, zbudowanie zrównoważonego i atrakcyjnego portfela projektów oraz pozyskanie kluczowych talentów i współpracowników naukowych. Te cele zakładają przede wszystkim:

1) uzyskanie znaczących przychodów z płatności za osiąganie kamieni milowych w rozwoju klinicznym GLPG4716;

2) zawarcie co najmniej jednej nowej umowy partneringowej w ramach naszego obecnego pipeline o skali finansowej porównywalnej do umowy z Galapagos;

3) podpisanie umowy partneringowej związanej z platformą mRNA (SMR) o skali znacznie większej niż umowa z Galapagos.

Końcówka poprzedniej dekady postawiła przed nami wiele wyzwań merytorycznych i finansowych. Tym bardziej jesteśmy dumni z sukcesu, jakim zwieńczyliśmy rok 2020. W ciągu najbliższych lat zamierzamy stać się najbardziej cenioną i rozpoznawalną na świecie polską spółką biotechnologiczną, odkrywającą, rozwijającą i komercjalizującą małocząsteczkowe leki przyszłości oparte na przełomowych technologiach. Po zawarciu co najmniej trzech transakcji partneringowych, posiadając zrównoważony portfel innowacyjnych projektów, chcemy zbudować wartość klasyfikującą nas jako „jednorożca”. W imieniu Zarządu OncoArendi Therapeutics S.A. dziękujemy Państwu za zaufanie. Odważnie patrzymy w przyszłość i zapraszamy do wspólnej podróży w świat nowych celów biologicznych i technologii mRNA.

Z wyrazami szacunku,

Marcin Szumowski

KOMENTARZE
Newsletter