Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Łódzkie polskim liderem bio-innowacji?
18.12.2011
Łódzkie polskim liderem bio-innowacji?

Województwo łódzkie ma szansę stać się nowym centrum innowacji z zakresu medycyny, farmacji i biotechnologii. W piątek w łódzkim Urzędzie Marszałkowskim rozmawiali ze sobą naukowcy, przedstawiciele biobiznesu, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu.

 

Spotkanie zorganizowane zostało przez Urząd Marszałkowski i Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (ŁARR) Zainicjowało ono dialog pomiędzy regionalnym sektorem nauki a biznesem, a także było możliwością prezentacji interesów obu tych środowisk. Nauka reprezentowana była przez największe łódzkie ośrodki akademickie: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki oraz Politechnikę Łódzką. W spotkaniu udział wzięli prezesi największych polskich spółek z branży farmacji i biotechnologii. Obecni na sali byli m.in. Maciej Adamkiewicz (Grupa ADAMED), Maciej Wieczorek (Mabion, Celon Pharma), Paweł Przewięźlikowski (Selvita) oraz Marko Dolžan (Polfa Łódź). Dodatkowo, możliwości infrastrukturalne i gotowość wsparcia finansowego tworzących się firm w Łodzi i regionie zaprezentowały ŁARR S.A. i Łódzki Technopark.

 

 

Opisywany miting był także okazją do zaprezentowania obecnych oraz nowopowstałych inicjatyw na rzecz wsparcia sektora nauk biomedycznych. I tak, oprócz wyżej wymienionych osób, na sali głos zabrali koordynator Polskiej Platforma Technologicznej Innowacyjnej Medycynyoraz  prezes firmy Read-Gene S.A. - prof. Jan Lubiński, a także zastępca Dyrektora d/s Naukowych Instytutu Farmaceutycznego - prof. Andrzej Kutner. Dzięki przemowie Pana Kutnera dowiedzieliśmy się na przykład o najnowszym przedsięwzięciu jego instytutu, a mianowicie utworzeniu Pierwszego Polskiego Klastra Farmaceutycznego Nowoczesnych Form Leków - NewForm.Jak się później okazało, nie dla wszystkich była to nowość, gdyż część obecnych na sali firm wchodzi już w skład klastra.

 

Opowiadając o innowacyjnych przedsięwzięciach nie sposób pominąć lokalnej inicjatywy utworzenia Łódzkiego Klastra Innowacyjnego Biobiznesu „InnoBioBiz”, w którego skład wchodzi na chwilę obecną 7 łódzkich firm oraz 3 jednostki akademickie. Jak podkreślali prezentujący inicjatywę Tadeusz Pietrucha (Bio-Tech Consulting) i Mikołaj Gurdała (Flavopharma), klaster jest i pozostanie tworem otwartym na nowych członków.

Oprócz optymistycznych informacji o istniejących (łodzki BioTechMed) oraz nowopowstałych platformach wspierających naukę, były też omawiane problematyczne kwestie związane z dialogiem nauka-biznes. Pan prezes Maciej Adamkiewicz zwracał szczególną uwagę na deficyty kadrowe w administracji, a konkretnie brak osób specjalnie wydelegowanych do kontaktów z dość jednak specjalistycznym środowiskiem farmaceutycznym. Jego zdaniem w urzędach powinni być zatrudniani specjaliści, śledzący rozwój branży i rozumiejący język nauki. Ich brak wpływa bezpośrednio na czas i wydłuża finalizację inwestycji w tej branży. Pan Maciej Wieczorek opowiadał o dużym potencjale drzemiącym w kadrze akademickiej łódzkich uczelni i potrzebie ich docenienia. Z kolei prof. Kutner oraz Pan Dolžan zwracali uwagę na przepaść dzielącą firmy, które muszą stykać się  z problemami „day by day” a wolnymi od tego uczelniami, których istnienie nie jest zależne od kwestii ekonomicznych.

 

Jako podsumowanie tej gorącej dyskusji Pan Marszałek Witold Stępień zestawił poruszone na zebraniu problemy zwrócił uwagę na konieczność kontynuowania tego typu spotkań. Zaznaczył, iż niezbędna jest też ściślejsza współpraca pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych i biznesu już wewnątrz struktur, żeby rozwiązania teoretyczne szybciej mogły wejść w fazę realizacji.

 

O Łódzkim jako rodzącym się centrum biotechnologii i dało się słyszeć już podczas IV Europejskiego Forum Gospodarczego (relacja). W piątek słowa te nabrały realnych kształtów. Mamy nadzieję, że na dłużej.

 

Red. Justyna Grzelak

KOMENTARZE
Newsletter