Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Krajowy Bank Technologii
11.05.2004
Krajowy Bank Technologii jest jednym z elementów ogólnopolskiego projektu wspierania rozwoju innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, finansowanego z funduszy europejskich Phare w ramach programu Sci-Tech II.


Projekt realizowany jest przez gdańskie Centrum Transferu Technologii. Celem projektu jest stworzenie realnej, funkcjonującej platformy wymiany informacji pomiędzy naukowcami - twórcami nowych technologii, a podmiotami zainteresowanymi w ich komercyjnym wykorzystaniu, po przez
  • stworzenie ogólnopolskiej bazy danych zawierającej informacje o technologiach poszukiwanych oraz powstałych w wyniku prac badawczych, zarówno krajowych jak i zagranicznych, które mogłyby być przedmiotem wymiany handlowej i służyć rozwojowi polskiej gospodarki;
  • stworzenie procedur oceny przydatności technologii przez grupy ekspertów;
  • stworzenie procedur ochrony, sprzedaży i wdrażania technologii.
  • Kontakt Centrum Transferu Technologii ul. Grunwaldzka 529, 80-320 Gdańsk, tel/fax: 58 552 14 98, 0601 618 734 e-mail: ctt@post.pl
    KOMENTARZE
    Newsletter