Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Konkurs WIKTORIA - Znak Jakości Przedsiębiorców – nagradza za sukces i etykę biznesu
Rzetelne, zgodne z zasadami etyki i społecznie odpowiedzialne prowadzenie biznesu jest naczelną wartością nagradzaną w Ogólnopolskim Konkursie WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców. W tym roku odbywa się już 20. edycja Konkursu, do którego może przystąpić każda firma z siedzibą w Polsce. Najlepsze nominowane firmy i przedsiębiorcy będą uhonorowani prestiżowymi nagrodami "WIKTORIA" i "SUPER WIKTORIA". Dodatkowo przyznane zostaną jubileuszowe nagrody "Osobowość XX - lecia Konkursu". Zgłoszenia uczestnictwa można przesyłać do 15 lipca br. Udział w konkursie nie wiąże się z kosztami.

 

Etyka biznesu określa relacje panujące wewnątrz firmy oraz relacje łączące ją ze światem zewnętrznym - z partnerami handlowymi, dostawcami, klientami, środowiskiem branżowym, ze społecznością, na terenie której firma działa. O etycznym charakterze przedsiębiorstwa świadczy też rzetelne wywiązywanie się z obowiązków wobec państwa i przestrzeganie zasad prawa, co również odzwierciedla stosunek firmy do pojęcia „gospodarczego patriotyzmu” w skali krajowej i lokalnej. Etyka biznesu buduje tożsamość i wiarygodność firmy – bezcenne cechy szanowane nie tylko przez otoczenie biznesowo-społeczne, ale i przez pracowników, którzy w takich firmach pracują chętniej i z większym zaangażowaniem. Wpływa na doskonalenie jakości oferowanych usług, produktów i ułatwia zarządzanie jakością w firmie. Realizowana w praktyce etyka biznesu to wartość, która buduje również przewagę konkurencyjną, przyczynia się do rozwoju przedsiębiorstwa i osiągania sukcesów rynkowych. Celem Konkursu WIKTORIA - Znak Jakości Przedsiębiorców jest nagradzanie i promowanie przedsiębiorców wdrażających i rozwijających etyczną koncepcję biznesu.

- Etyka biznesu jest wartością ponadczasową, cenioną od zarania dziejów kształtowania się przedsiębiorczości i handlu. W dzisiejszych czasach, gdy rynek jest coraz bardziej konkurencyjny, prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza w sposób rzetelny, wymaga wysiłku, zaangażowania oraz inwestowania. Konkurs WIKTORIA powstał pod koniec lat 90. XX wieku w początkowym okresie gospodarki wolnorynkowej w Polsce, gdy my przedsiębiorcy na nowo uczyliśmy się prowadzenia działalności gospodarczej. Poprzez nasz Konkurs chcieliśmy przywrócić tradycję dobrych praktyk i rzetelności, by pokazać, że to nie jakość kosztuje, ale jej brak. Zdobycie nagrody WIKTORIA jest dla przedsiębiorstwa prestiżowym wyróżnieniem potwierdzającym etyczną twarz firmy, której naprawdę zależy na długofalowym budowaniu reputacji - rozwijaniu jakości, budowaniu zaufania i wiarygodności, inwestowaniu w kapitał ludzki. – mówi Waldemar Piórek, pomysłodawca Konkursu WIKTORIA - Znak Jakości Przedsiębiorców, Przewodniczący Kapituły oraz Prezes Warszawskiej Izby Przedsiębiorców, która jest organizatorem tego przedsięwzięcia.

Kierowanie się etyką biznesu w przedsiębiorczości bez wątpienia jest wyróżnikiem budującym przewagę konkurencyjną. Firma „z moralnym kręgosłupem”, która wywiązuje się z zobowiązań wobec państwa, działa zgodnie z literą prawa, nie ucieka się do chwytów nieuczciwej konkurencji, ustanawia i stosuje w praktyce zasady etyczne w relacjach pracodawca-pracownik, jest lepiej postrzegana przez opinię publiczną, a zwłaszcza przez klientów i otoczenie biznesowe. W Ogólnopolskim Konkursie WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców oceniane są twarde i miękkie wymiary etyki biznesu. Kapituła Konkursu bierze pod uwagę całe spectrum działalności firmy od wywiązywania się z zobowiązań wobec państwa, po działania na rzecz lokalnych społeczności. - W miarę rozwoju przedsiębiorczości w Polsce coraz wyraźniej widać świadomość miękkich wymiarów etyki biznesu, a najważniejszymi wskaźnikami etycznymi są cele, sens i klimat pracy. To są najbardziej istotne czynniki zaangażowania zawodowego zespołu pracowników, którzy stanowią kluczowy kapitał przedsiębiorstwa. – wyjaśnia dr Leszek Mellibruda, psycholog społeczny i biznesu zasiadający w Kapitule Konkursu WIKTORIA. - Wyniki różnych badań pokazują, że najważniejsza jest atmosfera miejsca pracy, czyli kultura organizacji, relacje międzyludzkie, poszanowanie godności, sprawiedliwość i przestrzeganie, przez wszystkich bez wyjątku, przyjętych standardów. Pieniądze są dopiero na trzecim miejscu. Ważniejszą od zarobków jest jeszcze osobowość pracodawcy i styl zarządzania. Brak etyki biznesu dewastuje firmy od wewnątrz, dlatego warto budować tożsamość firmy na bazie czytelnych kodeksów etycznych i rozwijać kulturę organizacji, a następnie w praktyce przestrzegać ustanowionych standardów, by zespół odczuwał spójność teorii z praktyką. Wówczas ludzie chętniej się angażują w pracę i własny rozwój zawodowy. Pracownicy dumni z firmy, w której pracują, są jej najlepszymi ambasadorami. Dodatkowo, firma rzetelna, osadzona w rzeczywistości rynkowej, wiarygodna i na dodatek zaangażowana społecznie, jest zdecydowanie lepiej postrzegania przez całe otoczenie. Dowodem jest dynamiczny rozwój wszelkich działań CSR na całym świecie. W konsekwencji etyczny wizerunek przekłada się na jakość produktów i usług oraz na zyski, a w skali całego kraju – na rozwój gospodarki. – podkreśla Leszek Melibruda.

Dodatkową wartością Ogólnopolskiego Konkursu WIKTORIA, co potwierdza wieloletnie doświadczenie, jest to, że uczestnictwo – wypełnienie Zeszytu Konkursowego WIKTORIA - mobilizuje przedsiębiorców do zebrania wszystkich dokumentów i podsumowania działań. Efekty często zaskakują samych przedsiębiorców, ponieważ dopiero wtedy zdają sobie sprawę z własnych osiągnięć, zwłaszcza w zakresie miękkich wymiarów etyki biznesu. - Oceniamy rzeczywistą spójność działań z misją, wywiązywanie się z płatności podatków i składek ZUS, rozliczenia z dofinansowania unijnego, jeśli firma korzysta z takiej formy wsparcia rozwoju. Bierzemy także pod uwagę to, czy firma wdraża innowacyjne rozwiązania, czy inwestuje w kapitał ludzki. Uczestnicy Konkursu WIKTORIA muszą również pokazać jak są postrzegani w środowisku biznesowym, przedstawić zdobyte certyfikaty i nagrody. – dodaje Waldemar Piórek. - W naszym Konkursie istotną wartością jest także „serce” firmy, dlatego wymagamy od uczestników przedstawienia działań podjętych na rzecz lokalnej społeczności. Warto podkreślić, że kryterium kompleksowej oceny etyki biznesu jest wyróżnikiem Konkursu WIKTORIA – tu nie wielkość firmy odgrywa rolę. Jest to jedyny konkurs w Polsce, w którym mała firma może wygrać z potężną korporacją. – podkreśla Waldemar Piórek.

Zgłoszenia do 20. edycji Ogólnopolskiego Konkursu WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców trwają do 15 lipca 2017 r. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Formularze i regulamin konkursu są dostępne na stronie www.nagrodawiktoria.pl.

 

Nagroda WIKTORIA

Nagroda w formie statuetki WIKTORIA jest przyznawana przez Kapitułę Konkursu 3 przedsiębiorstwom w każdej z 15 kategorii. Przyznanie firmie nagrody WIKTORIA jest potwierdzeniem stosowania w praktyce standardów etyki biznesu – potwierdzeniem jakości, rzetelności przedsiębiorstwa, dowodem wiarygodności finansowej firmy – Znakiem Jakości Przedsiębiorców. Prestiżowa nagroda WIKTORIA stała się także elementem przewagi konkurencyjnej – czynnikiem wspierającym budowanie pozycji rynkowej na arenie krajowej i międzynarodowej. Przyznane zostaną także nagrody „SUPER WIKTORIA” oraz nagroda specjalna tej edycji „Osobowość XX-lecia Konkursu”.

 

Nagroda SUPER WIKTORIA

Nagrodą SUPER WIKTORIA wyróżniane są firmy, które są przykładem wyjątkowych osiągnięć rynkowych i działań zrealizowanych w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu – liderzy w branży, liderzy regionalni, którzy stale rozwijają przedsiębiorstwo w poszanowaniu zasad etyki i przyczyniają się do rozwoju gospodarki krajowej. Przyznawana jest przez Przewodniczącego Kapituły Konkursu, który ocenia zarówno firmę, jak i osobowość osoby zarządzającej.

 

Osobowość XX-lecia Konkursu

Wyjątkowa nagroda utworzona specjalnie z okazji jubileuszowej edycji Konkursu WIKTORIA. Tą nagrodą będą uhonorowani przedsiębiorcy, kierujący firmami, które były laureatami Konkursu w latach ubiegłych.

KOMENTARZE
Newsletter