Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
JR HOLDING ASI ogłasza partnerstwo, którego celem jest wdrożenie terapii leczenia stwardnienia rozsianego
JR HOLDING ASI ogłasza partnerstwo, którego celem jest wdrożenie terapii leczenia stwardnie

JR HOLDING ASI, spółka notowana na NewConnect, poinformowała o podpisaniu ramowych warunków współpracy („Term Sheet”) pomiędzy JR HOLDING ASI, Synerga.fund, Adelante (spółka portfelowa JR HOLDING ASI) oraz dr. n. med. Wojciechem Orłowskim, której przedmiotem będzie wykorzystanie terapii autologicznego transferu komórek macierzystych szpiku kostnego w leczeniu stwardnienia rozsianego.

 

 

Stwardnienie rozsiane to przewlekła choroba układu nerwowego polegająca na nieprawidłowym przekazywaniu impulsów nerwowych. Obecnie nie ma 100% skutecznej terapii pozwalającej na całkowite wyleczenie stwardnienia rozsianego, a leczenie ogranicza się przeważnie do ograniczenia jego objawów.

Dr n. med Wojciech Orłowski, opiekun merytoryczny projektu, który z badaniami nad komórkami macierzystymi związany jest od początków swojej kariery naukowej, skomentował – Bezpieczeństwo i skuteczność wykorzystania autologicznych komórek macierzystych szpiku kostnego w leczeniu stwardnienia rozsianego została potwierdzona przez eksperyment medyczny, prowadzony na pacjentach od ponad 6 lat. Otrzymane wyniki potwierdzają wysoką skuteczność proponowanej terapii, chociaż sam eksperyment się jeszcze nie zakończył i obserwacja pacjentów nadal trwa. W dalszych etapach planowane jest uzupełnienie eksperymentu medycznego i jego wyników klinicznych o nowe dane badawcze. Terapia została uznana za bezpieczną i efektywną, w związku z czym istnieje duże prawdopodobieństwo możliwości zastosowania jej jako procedury medycznej związanej z leczeniem chorób autoimmunologicznych takich jak stwardnienie rozsiane.

Zgodnie z Term Sheet Adelante Sp. z o.o. będzie odpowiedzialna za operacyjne prowadzenie projektu, JR HOLDING ASI zobowiązał się do zapewnienia finansowania pierwszego etapu projektu w wysokości przynajmniej 5 mln zł do 31 marca 2020 r., natomiast notowana na rynku NewConnect spółka Synerga.fund odpowiedzialna będzie za marketing i skalowanie terapii na świecie, budowę globalnej marki spółki Adelante oraz produktu i terapii.

Strony zobowiązały się do realizacji planowanych działań mających na celu komercyjne wdrożenie terapii:

- do 28 lutego 2020 r. – podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Adelante Sp. z o.o. a dr. n. med. Wojciechem Orłowskim, przedmiotem której będzie rozwój projektu i wdrożenie w ośrodkach leczniczych terapii stwardnienia rozsianego (współpraca będzie odbywać się pomiędzy dr. n. med. Wojciechem Orłowskim i Adelante na zasadach wyłączności),

- do 31 marca 2020 r. – podpisanie umowy ramowej o współpracy na wykonanie zaplecza technologicznego i technicznego służącego do separacji komórek macierzystych ze szpiku kostnego, a także zapewnione zostanie przez JR HOLDING ASI finansowanie pierwszej fazy projektu w wysokości co najmniej 5 mln zł,

- do 30 kwietnia 2020 r. – podpisanie umowy z pierwszą jednostką leczniczą, przedmiotem której będzie kwalifikacja pacjentów do zabiegu przeszczepu komórek macierzystych – sam proces kwalifikacji pacjentów będzie trwał od maja do lipca 2020 r.,

- do 30 czerwca 2020 r. – podpisanie umowy o współpracy w zakresie rozwoju i wdrażania terapii z prof. dr. hab. n. med. Andrzejem Klimkiem,

- do 30 czerwca 2020 r. – podpisanie umów z dostawcami odczynników wykorzystywanych w procesie separacji komórek macierzystych,

- zgodnie z harmonogramem komercyjne wprowadzenie terapii do ośrodków medycznych ma nastąpić w drugim półroczu 2020 r.

Strony planują ponadto podjęcie działań zmierzających do przekształcenia Adelante Sp. z o.o. w spółkę akcyjną i wprowadzenia jej do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dr n. med. Wojciech Orłowski to specjalista ds. badań klinicznych, biotechnolog. Ukończył studia realizowane w systemie indywidualnego programu nauczania w oparciu o zadania badawcze z dziedziny genetyki, biologii molekularnej, biologii komórki, wirusologii, biologii i fizjologii komórek macierzystych. Realizacji programu studiów towarzyszyły liczne staże w instytutach badawczych. Naukę kontynuował, realizując program studiów doktoranckich w Klinice Neurologii UMED Łódź, gdzie prowadził badania nad komórkami macierzystymi.

W dorobku naukowym znajduje się udział w realizacji pierwszego w Polsce projektu badawczego, związanego z poznaniem biologii komórek macierzystych (The Polish Stem Cells Excellence Network – STEC), a także badania umożliwiające rejestrację i wprowadzenie do stosowania innowacyjnych cząsteczek przeciwnowotworowych w leczeniu chłoniaka z linfocytów T (CTCL), glejaka mózgu oraz białaczki lekoopornej przy współpracy z MD Anderson Cancer Center (USA). Doświadczenia zawodowe poparte są certyfikowanymi kursami oraz wieloletnią współpracą z przemysłem farmaceutycznym. Orłowski jest autorem i współautorem publikacji w prestiżowych periodykach naukowych m.in. publikacji wyróżnionej Zespołową Nagrodę Wydziałową V Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk w 2015 r.

JR HOLDING ASI S.A. to spółka notowana na rynku NewConnect od 2012 r., której większościowy akcjonariusz, inwestor giełdowy January Ciszewski, a jednocześnie Prezes Zarządu Spółki, skomentował – Spółka w 2019 r. przedstawiła nową strategię rozwoju na lata 2020-2022, która polega na budowaniu wartości dla akcjonariuszy przez uwalnianie środków z aktywów nieruchomościowych oraz ich reinwestycję we wzrostowe branże technologiczne, takie jak odnawialne źródła energii, gry komputerowe oraz nowe technologie, ze wskazaniem na rozwój projektów związanych ze sztuczną inteligencją i biotechnologią. Jestem zadowolony z przeprowadzanej strategii rozwoju spółki oraz wyników jej realizacji, ponieważ przynosi ona wymierne efekty, co jest związane z rozwojem spółek portfelowych JR HOLDING ASI oraz ze wzrostem wartości ich akcji.

Głównymi inwestycjami JR HOLDING ASI S.A. są pakiety akcji w spółkach notowanych na NewConnect: Columbus Energy S.A. (instalacje fotowoltaiczne), One More Level S.A. (producent gier komputerowych) i Synerga.fund S.A. (biotechnologia i gry komputerowe), Thunderbolt S.A. (sportowa i edukacyjna platforma internetowa, w trakcie budowy), Premium Fund S.A. (mobilne gry komputerowe, w trakcie negocjacji) oraz notowanej na Głównym Rynku GPW spółki Setanta S.A. (w trakcie połączenia z All in! Games Sp. z o.o., wydawcą gier komputerowych), których notowania w ostatnim czasie dynamicznie zwyżkują.

Kapitalizacja JR HOLDING ASI S.A. na zamknięciu sesji 11 lutego 2020 r. przekroczyła 500 mln zł.

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2021>

pnwtśrczptsbnd
29
30
1
2
Cleanroom Pass
2021-12-02 do 2021-12-02
3
4
5
7
BHP w pomieszczeniach Cleanroom
2021-12-07 do 2021-12-07
9
MEDmeetsTECH#12
2021-12-09 do 2021-12-09
BioTech Daily 2021
2021-12-09 do 2021-12-09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter