Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Jak alkohol może pomóc w leczeniu nowotworów?
Jak alkohol może pomóc w leczeniu nowotworów?
Naukowcy z Duke University w Stanach Zjednoczonych przeprowadzili badania na zwierzętach, w których wykazali hamujący wpływ alkoholu na rozwój komórek nowotworowych. Stosując iniekcję z etanolem u myszy i chomików, udało im się zwalczyć nowotwór jamy ustnej w ciągu 8 dni. Chociaż wyniki są bardzo obiecujące, ta koncepcja mogłaby być alternatywą w przypadkach, kiedy dostęp do zabiegów chirurgicznych jest bardzo ograniczony.

 

 

Leczenie nowotworów tą metodą nie jest nowością - ablacja etanolem, czyli terapia polegająca na wstrzykiwaniu czystego etanolu bezpośrednio do guza jest rzadko stosowana w leczeniu kilku specyficznych typów nowotworów, szczególnie wątroby. Terapia ta wykazuje podobny wskaźnik przeżycia do leczenia chirurgicznego, jest jednak znacznie tańsza i waha się w granicach kilku dolarów.

Istnieje jednak wiele problemów, które mocno ograniczają zastosowanie tej metody leczenia. Jednym z nich jest konieczność użycia dużej objętości etanolu, który uszkadza zdrowe tkanki otaczające nowotwór. Działanie etanolu prowadzi do nekrozy w komórkach poprzez denaturację białek oraz dehydratację cytoplazmy. Niestety oprócz komórek nowotworowych, uszkodzeniu mogą ulec także zdrowe komórki. Może być więc stosowany tylko w odniesieniu do guzów, które są otoczone włóknistą torebką, oddzielającą je od zdrowych tkanek organizmu. Chcąc zoptymalizować dawkę alkoholu, naukowcy użyli roztworu etanolu z etylocelulozą. Mieszanina po wstrzyknięciu i kontakcie z komórkami nowotworowymi przechodzi w stan żelu, co zabezpiecza przed wyciekami poza obszar guza i jednocześnie maksymalizuje absorpcję etanolu przez komórki nowotworowe. Tym samym eliminuje dwie największe wady ablacji alkoholowej, pozwalając uniknąć stosowania dużej ilości etanolu, częstych iniekcji i wycieku płynu do tkanek otaczających.

Badania opublikowane w magazynie "Scientific Reports" polegały na podawaniu chomikom roztworu etanolu z etylocelulozą w postaci iniekcji do chemicznie indukowanego raka nabłonkowego jamy ustnej. W ciągu 8 dni nowotwory u wszystkich chomików zostały zahamowane. Jako próbę kontrolną zastosowano iniekcję z czystym alkoholem, jednak wysoką efektywność uzyskano jedynie przy bardzo dużej objętości etanolu.

Mimo że badania wykazują 100%-ową skuteczność, jest to jedynie wczesna próba realizacji pewnej koncepcji i potrzebnych jest wiele długotrwałych badań, aby ta prosta, choć efektywna metoda weszła w życie i mogła być stosowana w terapii nowotworów. Prawdopodobnie nie zastąpi ona chirurgicznych metod usuwania nowotworów w krajach rozwiniętych, jednak może okazać się zbawienną alternatywą w tych krajach, w których dostęp do personelu medycznego i nowoczesnych środków terapii czy nawet elektryczności jest ograniczony, a tylko niewielki odsetek społeczeństwa ma dostęp do zabiegów chirurgicznych. Jeśli terapia w kolejnych badaniach okaże się skuteczna i bezpieczna u ludzi - pozwoli to na szerokie zastosowanie jej nie tylko w ubogich krajach, ale także w krajach rozwiniętych w terapii innych nowotworów np. rak piersi.

KOMENTARZE
news

<Wrzesień 2019>

pnwtśrczptsbnd
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
17
Biznes w Genach
2019-09-17 do 2019-09-17
18
Cancer Prevention 2020
2019-09-18 do 2019-09-18
21
22
27
28
29
2
Business Insider Trends Festival
2019-10-02 do 2019-10-03
4
BioNinja Challenge 2019
2019-10-04 do 2019-10-06
5
6
Newsletter