Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
IV Kongres Biogospodarki już niedługo w Łodzi!
IV Kongres Biogospodarki już niedługo w Łodzi!
Za sprawą Kongresu Biogospodarki – Łódź po raz czwarty staje się ekologicznym centrum Europy. To w Łodzi 400 specjalistów z kraju i Europy rozmawia o kierunkach rozwoju biogospodarki. Podjęte decyzje i podpisane porozumienia mają stać się zalążkiem intensywnych prac nad dalszym rozwojem i wdrażaniem innowacyjnych technologii opartych na wiedzy i przyjaznych naturze.

 

W tym roku po raz czwarty specjaliści w dziedzinie biogospodarki (ludzie biznesu wprowadzający innowacyjne rozwiązania oraz politycy i urzędnicy najważniejszych europejskich instytucji, mających realny wpływ na kierunki działań biogospodarki ) spotykają się w Łodzi, by rozmawiać i wprowadzać konkretne rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

- Wspólne działanie zawsze będzie miało większą moc – mówi Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego. - Jeden kraj, nawet najbardziej zaangażowany we wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju, nie zatrzyma degradacji i nadmiernej eksploatacji środowiska naturalnego. Tylko połączony wysiłek może ten proces spowolnić. Rozwój medycyny, biotechnologii, badania nad alternatywnymi źródłami energii i produkcja ekologiczna powinny służyć zarówno realizacji celów biznesowych, jak i chronić dobro nadrzędne – kondycję naszej planety, a więc stanowić bazę do dostatniego życia dla nas i przyszłych pokoleń.

 

Potrzeba matką biogospodarki

Czym jest biogospodarka i dlaczego ta nowa dziedzina zyskuje na znaczeniu? Jej istotę najlepiej wyjaśnia ekspert ds. biogospodarki, były minister nauki i były prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber.

- Człowiek w ciągu roku zużywa lub konsumuje dwa razy więcej zasobów naturalnych, niż środowisko jest w stanie odtworzyć. Ta niekorzystna zależność rodzi pytania o takie kierunki działań, by zabezpieczyć zasoby naturalne przyszłym pokoleniom. Ten ogólnoświatowy problem stał się zalążkiem działań, zmierzających ku temu, by do produkcji dóbr i usług w jak największym stopniu wykorzystywać odnawialne zasoby natury.

Nieco ponad 10 lat temu unijni urzędnicy, na czele których stał m.in. Christian Patermann, ekspert tegorocznego kongresu, dostrzegli potrzebę wprowadzenia systemowych rozwiązań, mających na celu poprawę efektywności produkcji przy zachowaniu stanu zasobów naturalnych. W tworzonych Programach Operacyjnych zaczęto coraz mocniej promować i zachęcać do działań, które realizowały idee biogospodarki. Dziś największy program operacyjny Unii Europejskiej – Horyzont 2020 z założenia preferuje tych beneficjentów środków unijnych, którzy w największym stopniu inwestują w nowoczesne technologie, pozostające w zgodzie z naturą.

 

IV Międzynarodowy Kongres Biogospodarki organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego odbędzie się w Łodzi w dniach 6-7 października 2016 r., w EC1 Łódź, Miasto Kultury.

Kongres współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

KOMENTARZE
news

<Lipiec 2020>

pnwtśrczptsbnd
29
30
NutraFood Poland
2020-06-30 do 2020-07-02
Oznaczanie probówek PCR
2020-06-30 do 2020-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter