Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
III Ogólnopolskie Spotkanie Koordynatorów CZT
07.03.2005
W lutym br. w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach odbyło się III Ogólnopolskie Spotkanie Koordynatorów CZT.


W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 22 CZT akredytowanych przez MNiI oraz w imieniu Ministra Nauki i Informatyzacji - prof. dr hab. inż. Jacek Rońda, Doradca Ministra Nauki i Informatyzacji. Spotkanie otworzył Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa – prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, który powitał uczestników spotkania, oraz zaprezentował Główny Instytut Górnictwa. Spotkanie prowadziła doc. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka – Dyrektor CZT „Energia-Środowisko-Zdrowie”. Stwierdziła, że organizowanie takich spotkań jest celowe, gdyż pozwala na wymianę doświadczeń. Następnie wystąpił prof. dr hab. inż. Jacek Rońda, który przedstawił prezentację pt.: „Działania systemowe rządu na rzecz intensyfikacji wykorzystania wyników prac naukowo-badawczych w gospodarce” obejmującą wszystkie istotne informacje dotyczące możliwości finansowania badań, nowych instrumentów prawnych w ustawie o zasadach finansowania nauki, priorytetów nauki. Zgodnie z programem kolejną prezentację poświęconą Krajowym Programom Ramowym i Polskim Platformom Technologicznym przedstawił dr Andrzej Sławiński z Krajowego Punktu Kontaktowego. Prowadząca spotkanie dyrektor K. Czaplicka przypomniała, że na poprzednich spotkaniach Koordynatorów CZT ustalono, iż każde kolejne będzie miało temat przewodni. Takim tematem dla obecnego spotkania jest „marketing nauki”. Doświadczenia niemieckie w tym zakresie omówił dr hab. inż. Mirosław Miller – Doradca Prorektora ds. DCZT. Podczas spotkania przedstawiciele 12 CZT zaprezentowali dotychczasowe inicjatywy. Z przedstawionych prezentacji wynika, że Centra Zaawansowanych Technologii prowadzą aktywną działalność; tworzą laboratoria środowiskowe, przygotowują i składają wnioski projektowe na inwestycje aparaturowe, wnioski na projekty celowe finansowane z funduszy strukturalnych, organizują konferencje i seminaria branżowe i regionalne. W trakcie spotkania, szczególnie po wystąpieniu prof. J.Rońdy oraz po prezentacji nt. niemieckich doświadczeń marketingu nauki, a także na zakończenie spotkania wywiązała się dyskusja. Organizatorem następnego spotkania będzie Koordynator Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Planowany termin spotkania w 20 – 23 czerwca przy okazji Targów Poznańskich. Więcej: http://krzew.gig.katowice.pl/gig/czt/des/akt.php?idak=21

KOMENTARZE
Newsletter