Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Genomtec otrzymał pozytywną ocenę PARP wniosku o dofinansowanie projektu onkologicznego
Genomtec otrzymał pozytywną ocenę PARP wniosku o dofinansowanie projektu onkologicznego

Genomtec S.A. – wiodąca firma z branży diagnostyki molekularnej z siedzibą we Wrocławiu – poinformowała, że 19 października 2023 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) udostępniła wyniki oceny wniosku złożonego przez spółkę w ramach naboru realizowanego do programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. 

 

 

Projekt Genomtec pod nazwą: „Opracowanie technologii oraz automatycznego systemu do detekcji mutacji w obszarze onkologii klinicznej bazującej na rozwiązaniu lab-on-chip oraz technikach izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych” znalazł się wśród 198 wniosków wpisanych przez PARP na listę projektów ocenionych pozytywnie w Działaniu Ścieżka SMART FENG.01.01-IP.02-001/23/2023 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Rekomendowana kwota dofinansowania dla projektu wynosi ok. 21,6 mln zł, przy całkowitym budżecie wynoszącym ok. 40 mln zł. W przypadku otrzymania dofinasowania projekt realizowany będzie w okresie od stycznia 2024 r. do czerwca 2027 r.

– Bardzo cieszymy się, że nasz projekt został pozytywnie oceniony i zarekomendowany przez PARP do dofinansowania kwotą ponad 21 mln zł. Ten sukces, potwierdzony przez niezależnych ekspertów, po raz kolejny potwierdza wartość naszej technologii oraz siłę i doświadczenie zespołu zebrane przez ostatnie lata. Liczymy, że wkrótce po podpisaniu umowy z PARP środki z dotacji będą mogły zasilić nasz budżet przeznaczony na realizację tego projektu. Da nam to komfort pracy i stabilizację finansową w dalszym rozwoju naszej platformy diagnostycznej działającej w oparciu o techniki izotermicznej amplifikacji kwasów nukleinowych do diagnostyki w obszarze onkologii. Intensywne prace laboratoryjne pozwoliły nam osiągnąć ważny kamień milowy i przejść od etapu koncepcji, poprzez prace eksperymentalne i testy laboratoryjne, aż do opracowania i złożenia we wrześniu br. wniosku patentowego o ochronę naszego wynalazku w obszarze onkologii, który rozszerza zakres zastosowań naszej autorskiej metody SNAAT poza obszar diagnostyki chorób zakaźnych. Otwiera nam to drogę do rozmów ze zdecydowanie szerszym spektrum potencjalnych partnerów zainteresowanych przejęciem naszej spółki. W obszarze diagnostyki onkologicznej dochodziło ostatnio do dużej liczby transakcji partneringowych i akwizycyjnych na świecie. Wkrótce planujemy pokazać bardziej szczegółowe wyniki prac badawczych na corocznej konferencji Association for Molecular Pathology w USA – mówi Miron Tokarski, prezes zarządu Genomtec.

Przedmiotem projektu Genomtec rekomendowanego przez PARP do dofinansowania jest opracowanie technologii oraz automatycznego systemu do detekcji mutacji w obszarze onkologii klinicznej bazującej na rozwiązaniu lab-on-chip oraz technikach izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych. Projektem objęte są trzy moduły: prace B+R, cyfryzacja oraz internacjonalizacja. W ramach prac B+R prowadzone będą prace laboratoryjne nad technologią detekcji mutacji w diagnostyce onkologicznej z wykorzystaniem kart mikroprzepływowych w celu umożliwienia diagnostyki i zastosowania terapii molekularnie ukierunkowanej. W toku dalszych prac technologia będzie rozwijana z wykorzystaniem dedykowanego analizatora oraz przeprowadzone zostanie badanie kliniczne. W ramach modułu cyfryzacji spółka zainwestuje w narzędzia umożliwiające efektywniejszą realizację prac B+R. Internacjonalizacja natomiast zakłada uczestnictwo w szeregu zagranicznych imprez targowych oraz ochronę własności intelektualnej. Pozytywna ocena projektu nie jest równoznaczna z zawarciem umowy i udzieleniem dofinansowania.

Jednocześnie Genomtec intensywnie pracuje nad najbardziej zaawansowanym projektem związanym z diagnostyką chorób zakaźnych układu oddechowego – platformą Genomtec ID. Spółka współpracuje z doświadczonymi partnerami, aby zoptymalizować koszty przyszłej produkcji i eksploatacji platformy oraz możliwościami skalowalności produkcji – zarówno karty reakcyjnej i jej komponentów, jak i analizatora. Zgodnie z planem w kolejnych miesiącach, wraz z rozpoczęciem sezonu chorób układu oddechowego, wznowione zostaną rozpoczęte badania kliniczne. Będą one prowadzone we Francji i Polsce w celu badań porównawczych platformy Genomtec ID oraz panelu 5-plex do detekcji infekcji dróg oddechowych, aby móc dokonać ich rejestracji zgodnie z regulacją IVDR przed wygaśnięciem obecnego dopuszczenia w maju 2025 r.

Źródła

Fot. Materiały prasowe

KOMENTARZE
Newsletter