Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Genomed zsekwencjonuje genom człowieka
20.07.2011

Genomed S.A. jest innowacyjną firmą, założoną przez grupę naukowców z kilkunastoletnim doświadczeniem i znaczącymi osiągnięciami w dziedzinie genomiki, jak również licznymi publikacjami w międzynarodowych czasopismach. Założyciele Genomedu są prekursorami tej nowej dziedziny badań. Przez wiele lat kierowali laboratorium usługowym, specjalizującym się w sekwencjonowaniu i syntezie DNA - w latach 2000-2007 największym serwis usługowy tego typu w Polsce - i ostatecznie zdecydowali się założyć własną firmę.

Anna Boguszewska Chachulska, Członek Zarządu, współzałożycielka i współwłaścicielka Spółki Genomed S.A. –„Firma zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w materiale genetycznym. Prowadzimy działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie biotechnologii medycznej. Podstawą działalności firmy jest skomercjalizowane know how, czyli wykorzystanie wiedzy i doświadczenia założycieli i specjalistów z dziedziny biotechnologii molekularnej, genetyki i diagnostyki genetycznej. Genomed jest firma młodą. Powstał w 2007 roku jako DNA Serwis. W momencie uzyskania inwestycji z funduszu Venture Capital zmienił nazwę na Genomed. Uzyskana wówczas kwotę przeznaczyliśmy na rozwój działalności, na stworzenie właściwych produktów oferowanych klientom.”

Do kogo skierowana jest oferta Genomedu?

Anna Boguszewska Chachulska –„Oferujemy wykorzystanie najnowocześniejszej technologii badań DNA na potrzeby instytucji naukowych, szpitali, klinik, sieci laboratoriów diagnostycznych. Posiadamy w tej chwili ok. 300 klientów instytucjonalnych i ok. 4tys. klientów indywidualnych. Nasz oferta obejmuje diagnostykę molekularną i badania przesiewowe, diagnostykę nowotworów, diagnostykę chorób rzadkich, diagnostykę niepłodności. Oferujemy także syntezę chemiczną krótkich odcinków DNA, sekwencjonowanie i analizę DNA oraz analizę strukturalną, sekwencjonowanie genomów całych populacji mikroorganizmów. Naszym celem strategicznym było zdominowanie polskiego rynku usług DNA. Naszym priorytetem jest teraz analiza pełnego genomu ludzkiego. Te dane posłużą rozwojowi nowej gałęzi medycyny – medycyny spersonalizowanej, która będzie się opierała na dostosowaniu indywidualnego leczenia, dobraniu określonej terapii, profilaktyki, doboru leków.”

Jakie zastosowanie w praktyce ma sekwencjonowanie genomu ludzkiego?

Marek Zagulski, Prezes Zarządu, współzałożyciel i współwłaściciel Spółki – „Każdy organizm ma swoje oprogramowanie zawarte w przypadku ludzi w 23 chromosomach. DNA to ok. 3mld liter. W trakcie powielania informacji genetycznej do tej operacji wkradają się błędy. Za te błędy często płacimy zdrowiem, a nawet życiem. Istnieje taki rodzaj chorób, które są chorobami dziedzicznymi albo chorobami powstającymi genowo związanymi z uszkodzeniami kodu. Funkcją Genomedu i naukowców, którzy powołali tę firmę 3 lata temu, jest odczytywanie kodu genetycznego czyli zamiana tej informacji chemicznej w postaci DNA, na informację która mamy już dostępną w komputerach w postaci kodów binarnych, którą możemy analizować i znaleźć potencjalne uszkodzenia i często przewidzieć choroby, które będą nas trapić w późniejszym wieku.”

Marek Zagulski – „Oprócz analizy DNA podjęliśmy się także jego syntezy, czyli z postaci binarnej tworzeniem chemicznej postaci DNA. Przez te 3 lata odnieśliśmy wiele sukcesów. Między innymi otrzymaliśmy też dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt „Walidacja sekwencjonowania genowego do diagnostyki medycznej”. Nasza firma wprowadziła odczytywanie kodu genetycznego jako standard do praktyki diagnostycznej. Przedtem odbywało się to mało skomplikowanymi, ale tez mało wydajnymi metodami. W tej chwili odczytujemy kod genetyczny ok. 100 genów i to jest w naszej ofercie. Jest to dla nas punkt wyjścia. Ze względu na to, ze technologia się zmienia i niedługo nastąpi prawdziwa rewolucja i cały nasz genom będzie mógł zostać odczytany w ciągu 15 min za kilkaset dolarów i taki test stanie się powszechnie dostępny. W genomie mamy zakodowane 23-26 tys. genów i one wszystkie wpływają na nasze życie. Mając 100 genów opracowanych standardową technologią, chcemy porównać wyniki które uzyskujemy, do sekwencjonowania nowej generacji. Kiedy już opanujemy to sekwencjonowanie całych genomów, za kilka lat zaproponujemy naprawę tych uszkodzeń ratując zdrowie i życie ludzkie.”

Anna Boguszewska Chachulska –„W naszej ofercie jest także chemiczna synteza na zamówienie klienta. Możemy otrzymać fragment od kilku do kilkuset nukleotydów. Ten produkt wykorzystujemy w procesie ustalania sekwencji DNA. Jesteśmy w stanie odczytać fragmenty do ok. 1000 cegiełek. Wyniki tych badań wykorzystujemy do otrzymania trzeciego produktu, najbardziej zaawansowanego czyli diagnozy mutacji w DNA.

Czy firma ma pomysł, którym zdobędzie pozycje lidera?

Anna Boguszewska Chachulska –W to co spółka w tej chwili wchodzi, to pełna analiza genomu ludzkiego, która nie była osiągalna ze względu na wysokie koszta. W 2005 roku koszt sekwencji indywidualnego genomu wyniósł 1mld dolarów. W chwili obecnej ta cena spadła do 10tys dolarów. Obserwujemy te wyniki i możemy przypuszczać, ze w ciągu kilku najbliższych lat koszt sekwencjonowania genomu może wynieść tylko 1tys dolarów.  Oczywiście oprócz tego procesu, konieczna jest analiza ogromnej ilości danych i ten problem w tej chwili rozwiązujemy. Wg nas już za kilka lat każdy noworodek opuszczający szpital, będzie miał pełny zapis swojego genomu. Sam rynek diagnostyki medycznej w USA rośnie rocznie o 12%, a jeszcze silniejszy potencjał wzrostu ma rynek medycyny spersonalizowanej. Dlatego nasze działania wpisują się w możliwości wykorzystywania tendencji rynkowych. Już w tym roku wprowadzamy do oferty sekwencjonowanie genomów różnych organizmów oraz człowieka. Rozwijamy przedstawicielstwa w Polsce, ale w planach mamy zdobycie zagranicznych rynków poprzez współpracę ze dotychczasowymi partnerami i pozyskaniem nowych kontaktów. Celem długoterminowym jest otwarcie kliniki terapii genowej. Posiadając wiedzę o tym jakie błędy znajdują się w genomie człowieka, chcemy te błędy naprawiać. Nie da się tego zrobić od razu, ale chcemy te metody wprowadzić w okresie 5-6 lat.”

Jaki był Państwa przepis na sukces?

Marek Zagulski – Prezes Zarządu Genomed S.A. – „Nasz kapitał początkowy wynosił 300tys zł i był zbyt mały by rozwinąć firmę do poziomu jaki teraz reprezentujemy. Udało nam się nawiązać współpracę z funduszem MCI Bioventrures, który dysponował kapitałami na rozwój tego typu przedsięwzięć. Pozyskaliśmy 1,8mln zł i ta kwota wystarczyła abyśmy wystartowali z projektem.”

Anna Boguszewska Chachulska –„W październiku 2009 uzyskaliśmy dofinansowanie europejskie na bardzo duży projekt naukowo – badawczy, który opiera się na wykorzystaniu najnowszej technologii diagnostyki. Dofinansowanie to wyniosło 2,3mln zł. Następnie podpisaliśmy umowę na wykonywanie badań przesiewowych z użyciem testów diagnostycznych w kierunku wykrywania mukowiscydozy. Jest to umowa warta 3,5mln zł. W 2010 roku uruchomiliśmy nasz pierwszy Zakład Opieki Zdrowotnej. Niedawno zakupiliśmy sekwenator genomowy i oferujemy pierwsze usługi w tym zakresie. Za największy sukces uważamy przeprowadzenie oferty akcji i pozyskanie prawie 3mln zł z giełdy NewConnect. Pieniądze z emisji pozwolą nam zakupić nowoczesny wysokoprzepustowy sekwenator do analizy sekwencji genomu ludzkiego w ciągu kilku godzin, poniżej jednego dnia. Będziemy musieli także zmodernizować istniejący park maszynowy by zwiększać szybkość realizacji usług dla nauki i usług diagnostycznych. Będziemy intensyfikować działania marketingowe rozwijając sieć sprzedaży i budować przedstawicielstwa z poradniami i punktami pobrań.”

Jak wyglądają wyniki finansowe Genomedu?

Anna Boguszewska Chachulska –„Pod koniec 1 roku działalności osiągneliśmy znaczące przychody, w 2009 potroiliśmy je i  w 2010 zysk wzrósł 2,5krotnie. Jako jedna z nielicznych firm realizujemy z wyprzedzeniem plan biznesowy, działając w bardzo trudnej branży. W roku 2011 będziemy bardzo dużo inwestować tak by w 2014 roku produkt dla medycyny spersonalizowanej stał się jednym z głównych przychodów firmy.”

Co wpływa na konkurencyjność Genomedu?

Anna Boguszewska Chachulska –„Jesteśmy firmą innowacyjną, która pokazała, ze osiągnięcia naukowe i doświadczenie ich założycieli można przekuć szybko na osiągnięci biznesowe. Jesteśmy jedyna firma, która posiada odpowiednią wiedzę i zaplecze techniczne by wprowadzać innowacje w takich dziedzinach jak sekwencjonowanie genomów i medycyna spersonalizowana na rynku polskim. Jesteśmy już liderem rynkowym w kwestii sekwencjonowania DNA oraz diagnozowania chorób genetycznych i takim liderem chcemy pozostać na tym najnowszym polu. Ponadto posiadane certyfikaty umożliwią nam wejście na rynki zagraniczne.”

Podziękowania dla przedstawicieli Genomed S.A. za współpracę.

red. Blanka Majda

KOMENTARZE
Newsletter