Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Enzym roślinny szansą na rozwój produkcji biopaliw
Enzym roślinny szansą na rozwój produkcji biopaliw
Zespół naukowców odkrył enzym roślinny, który może doprowadzić do przełomu w produkcji celulozowych biopaliw. Specyficzna esteraza CSE (Caffeoyl shikimate esterase) to enzym, którego geny kontrolują tworzenie ligniny. Lignina utrudnia wyodrębnianie cukrów z odpadów rolniczych, co do tej pory było największą przeszkodą przemysłowej produkcji biopaliw. Naukowcy, wyłączając w genie CSE funkcję wywołującą tworzenie ligniny, są zdolni stworzyć roślinę, która będzie zawierała 36% mniej tej substancji. Zwiększyłoby to produkcję cukru czterokrotnie, rozwiązując dotychczasowe problemy produkcyjne biopaliw.

Ograniczona dostępność paliw kopalnych skłania do poszukiwania alternatywnych źródeł energii, do których zaliczane są biopaliwa. Szybko rosnące rośliny takie jak topola, eukaliptus czy też pozostałości różnych traw (np.: słoma kukurydziana, wytłok trzciny cukrowej) są uważane za zrównoważone źródła biopaliw. Niedawno zespół naukowców dokonał odkrycia, które może doprowadzić do przełomu w produkcji celulozowych biopaliw.

Ściany komórkowe roślin składają się głównie z cząsteczek ligniny i cukru, np.: celulozy. Lignina utrudnia wyodrębnianie cukrów z odpadów rolniczych, co do tej pory było największą przeszkodą przemysłowej produkcji biopaliw. Produkcja bazuje na fermentacji cukrów w alkohol. Pozyskiwanie glukozy z surowców roślinnych jest energochłonnym i szkodliwym dla środowiska procesem technologicznym.

Międzynarodowa grupa badawcza odkryła, w jaki sposób rośliny produkują ligninę. Badania genetyczne dowiodły, że specyficzna esteraza CSE (Caffeoyl shikimate esterase) jest enzymem odpowiedzialnym za ten proces, jej geny kontrolują tworzenie ligniny. Naukowcy, wyłączając w genie CSE funkcję wywołującą produkcję ligniny, są w stanie stworzyć roślinę, która będzie zawierała 36% mniej tej substancji. Zwiększyłoby to  produkcję cukru czterokrotnie, jednocześnie obniżając czas, energię i koszty przetwarzania biomasy.

Odkrycie to otwiera naukowcom drogę do prac nad naturalnie rosnącymi roślinami energetycznymi. Badania pomogą ustalić, role genów kodujących CSE u poszczególnych roślin. Ostatecznie proces ten dąży do zwiększenia wydajności przetwarzania biomasy na energię i może doprowadzić do zmniejszania ilości ligniny w ścianach komórkowych roślin przeznaczonych na biomasę.

KOMENTARZE
news

<Kwiecień 2021>

pnwtśrczptsbnd
29
31
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
18
20
NutraFood Poland
2021-04-20 do 2021-04-22
22
24
27
Podstawy oznaczania wilgotności
2021-04-27 do 2021-04-27
28
29
1
2
Newsletter